/*Menu hide on click outside*/
Published
19. July 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
08. August 2021

Description

Er du sergent med de rette kvalifikationer og holdninger og har du flair for at undervise, samt kan du lide at have med mennesker at gøre, så er her et spændende job som instruktør ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS).

Om os

CMS er et kompetencecenter som er underlagt Søværnskommandoen og er geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.

CMS er kompetencecenter indenfor områderne idræt, redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, havari og lækstopning, CBRN, sanitet, håndvåben, Maritime Force Protection og Bording. CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed.
Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold er til stede, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU).
For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

CMS afdeling i Hvims kerneopgaver er grundlæggende havari og lækageforståelse, brandbekæmpelse i maritimt miljø, imødegåelse af skader forårsaget af atomare, biologiske og kemiske våben (CBRN-våben), samt maritim sanitetstjeneste. Alle enkeltdele trænes i sammenhæng efter den organisationsmodel, som skibene i Søværnet er organiseret efter.

Vi har et velfungerende samarbejde med tilsvarende centre i Norge og Sverige. Derudover er CMS involveret i træningen af danske enheder i Tyskland og England, ved henholdsvis det tyske havaritræningscenter og det engelske Flag Officer Sea Training i regi af DOST.

Om stillingen

Som sergent i Havarielementet, vil dine daglige arbejdsopgaver primært omfatte teoretisk og praktisk undervisning af CMS’s kursister inden for fagområderne Brand og Grundlæggende havari og lækageforståelse, iværksætte og kontrollere mindre vedligeholdelsesopgaver, samt deltage som SEARIDER på Søværnets enheder.
Du skal løbende gennemgå og optimere det nuværende uddannelsesmateriale, samt kompetenceudvikle dine egne evner inden for fagområderne.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig

Du har lysten og evnen til at lære fra dig af den erfaring du har erhvervet i Søværnet og af den viden, som du vil opnå i tjenesten ved Hvims. Du skal kunne fungere som del af et hold, men også kunne arbejde selvstændigt.

Du har sejlende erfaring fra Søværnet og gerne fra enheder, som har været igennem DOST, og er røgdykkeruddannet i Søværnet.

Det er yderligere ønskeligt, at du har ”sort” svendebrev, men har du ikke svendebrev skal du ikke lade dig skræmme. Det kan netop være det er dig, som vi kan bruge.

Stillingen henvender sig til sergenter fra Søværnet, men er du konstabel og har branduddannelserne grund- og funktionsuddannelse (brand) samt holdleder, er der også potentiale for dig i stillingen.

Helbredskrav:
Bestået Forsvarets Basiskrav
Blåt bevis
Godkendt til røgdykning

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Thomas Fisker, telefon 728 55909 eller på SC-CMS-MS10@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. august 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 6. september 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Koordinator Lighthouse   Sweden new
24. July 2021
Area Sales Manager   Denmark new
24. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/