/*Menu hide on click outside*/
Published
16. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg
Deadline
05. June 2021

Description

Vi søger en adjunkt med teoretisk ballast og erhvervserfaring indenfor Offentlig Administration og Forvaltning. Du finder energi i at dygtiggøre vores studerende og evner at danne gode relationer gennem et inspirerende læringsmiljø. Fagområdet er primært ”Retlige rammer for offentlig administration”. Du vil komme til at undervise på bachelorniveau samt kursus- og uddannelsesafvikling i regi af efter- og videreuddannelsesområdet. Fra 1. september 2021 udbyder UCN uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, (tidligere lægesekretær), hvor du også vil komme til at undervise.

Udover ovenstående har du stærke kompetencer indenfor digitalisering af den offentlige sektor, politik og samfund.

Om dig

UCN’s særkende er, at vi lægger særlig vægt på at forbinde vores undervisning til praksis. Vi kalder vores læringstilgang for Refleksiv Praksislæring. Det betyder blandt andet, at undervisning, opgaver og projekter skal være relateret til konkrete problemstillinger i og udfordringer fra det offentlige, og dermed den jobsituation, den studerende kommer ud i.

Derfor lægger vi vægt på følgende:

 • du er født med godt humør og ser værdien i den gode relation og kan sætte din faglighed i spil overfor både studerende og kollegaer
 • du er robust og løsningsorienteret og kan agere i en stilling med temposkifte, herunder også evne til at sætte dig ind i nye områder og omsætte dette til din undervisningspraksis
 • du har digital flair med lyst og evne til at arbejde med digitale læringsformer
 • du kan skabe et motiverende læringsmiljø blandt studerende og grupper/hold med høj diversitet
 • du har relevant erfaring og har interesse i erhvervssamarbejder indenfor offentlig administration og forvaltning og kan se dig selv undervise på vores efter- og videreuddannelse samt indgå i forsknings- og udviklingssamarbejde på længere sigt
 • du har gode strukturelle evner, tager ansvar, og kan lede dig selv og klasserummet
 • du kan påtage dig opgaver i forhold til tværfaglige og tværinstitutionelle opgaver, herunder indgå i udviklings- og forskningsprojekter
 • du har uddannelse på kandidat, master eller Ph.d.-niveau. Vi forestiller os, at det eksempelvis kunne være:
  • Kandidat i erhvervsøkonomi og jura (Cand.merc.jur.)
  • Kandidat i samfundsvidenskabelig jura (Cand.soc. i jura)
  • Kandidat i Jura (Cand. jur.)
  • Det kan også være, at du har en bachelor i jura, men har taget en anden relevant kandidatgrad efterfølgende

Uddannelsen er placeret i afdelingen for Samfund og Formidling og således må det også forventes, at der kan være arbejdsopgaver på afdelingsniveau, der skal varetages i stillingen.

Vi tilbyder:

 • Et spændende uddannelsesmiljø indenfor et område, der er i konstant bevægelse
 • Jobbet er med gode muligheder for udvikling på både det faglige og personlige plan
 • Atmosfæren og kulturen i teamet er med stort fokus på at have det godt med hinanden, øvrige kollegaer og ikke mindst de studerende

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved professionshøjskoler.

Særligt vedrørende lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen henledes opmærksomheden på, at der er mulighed for at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering (se link ovenfor)


Yderligere information

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Helle Lyhne Hvass Markusen, hehm@ucn.dk, 72691345.

Arbejdsstedet vil være på UCN’s Campus Hobrovej i Aalborg.

Læs mere om uddannelsen på www.ucn.dk

Samtaler 1. runde afholdes 26. maj og 2. runde 28. maj 2021. Ansættelsestidspunkt vil være 1. august 2021

Alle ansøgere, der indkaldes til samtale, vil forud for samtalen skulle gennemføre en online engelsktest.

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.


Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com