/*Menu hide on click outside*/
Published
3. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
23. June 2021

Description

Ser du dig selv som fagligt fyrtårn og rollemodel i dit daglige virke?
Har du en naturlig autoritet og vilje til at være rollemodel for øvrige befalingsmænd?

Har du mod på et spændende, krævende samt ansvarsfuldt job, hvor du har mulighed for at holdningspræge samt udvikle personel til Søværnet?

Om os

CMS er et kompetencecenter som er underlagt Søværnskommandoen og er geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.

CMS er kompetencecenter indenfor områderne idræt, redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, havari og lækstopning, CBRN, sanitet, håndvåben, Maritime Force Protection og Bording. CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed.
Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold er til stede, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU).
For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

Sektionen Grundlæggende Maritim Uddannelse består af 3 elementer. Elementet Søværnets Basisuddannelse (SBU) og elementet Håndvåben, Maritime Force Protection samt Bording (HV/MFP/BOR) og elementet Redningsmidler og Fartøjstjeneste, (REFA).

Alle elementer er placeret i Frederikshavn og vi søger en oversergent M221 med tiltrædelse den 1. september 2021 eller snarest derefter, som sagsbehandler og som en del af ledelsesteamet i SBU med primær fokus på idræt, men også som sparringspartner til ledelsesteamet og medvirkende til ledelse af den daglige drift.

Elementet består af en elementleder, som er chefsergent, en leder som er seniorsergent og en sagsbehandler som er oversergent, og disse 3 fungerer som det daglige ledelsesteam i elementet. Derudover er der 6 oversergenter der alle er faglærere og delingsinstruktører samt én sergent, der fungerer som delingsinstruktør. Vi refererer til sektionschefen for den Grundlæggende Maritime Uddannelse.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone, hvor du vil indgå i et element, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Der er endvidere ud fra en anerkendende tilgang, fokus på personlig, såvel som uddannelsesmæssig udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed.

Om stillingen

Du skal være leder af idrætten ved CMS og derfor skal du have indgående kendskab til det maritime miljø. Du skal have en særlig forståelse for de udfordringer som søværnets personel har, når det gælder at holde sig i god fysisk form til søs og du skal være i stand til at udvikle fagområdet - Idræt i Søværnet.
Udover at være leder af idrætten ved CMS, skal du også være sagsbehandler i elementet og en del af ledelsesteamet, hvor du skal kunne være stedfortræder for leder af SBU og skal ved brug af din alsidige erfaring, samt ledelseskompetencer fra Søværnet planlægge, tilrettelægge, gennemføre samt evaluere primært idrætsundervisning i SBU, samt for Basisomskoling til Søværnet (BTS). Herunder skal du støtte delingsinstruktørerne, således at de kan gennemføre idrætslektioner.

Du kan se frem til, i samarbejde med teamledelsen i SBU, at få indflydelse på indholdsdelen af den fysiske uddannelse i SBU og CMS.

Du bliver blandt andet ansvarlig for:
 • at gennemføre idrætsundervisning,
 • at sagsbehandle indenfor det idrætsfaglige sagsområde,
 • at undervise samt uddanne bassinvagter til træningsbassin ved CMS,
 • at udføre detailplanlægningen af SBU skemaerne samt
 • at repræsentere Søværnet i forskellige mødefora relateret til det idrætsfaglige område i Forsvaret.

Endvidere bliver du ansvarlig for:
 • at være overordnet øvelseskoordinator for øvelsesvirksomhed i SBU,
 • at gennemføre FFB for CMS faste stab samt
 • at rådgive den faste stab inden for det idrætsfaglige område.

Du vil referere direkte til elementlederen.
Du skal være det gode eksempel overfor faglærere, instruktører og elever ved iagttagelse og anvendelse af strategi for sergentgruppen i Søværnet samt dine personlige og faglige egenskaber og erfaringer som leder.

Du er uddannelsesmæssigt og fagligt ansvarlig overfor elementlederen af SBU.

Om dig

Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du er en fleksibel team player, der er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i relation til dit daglige virke.
Vi ser gerne, at du har undervisningserfaring i Søværnet, samt at du besidder følgende uddannelser:
 • banelægger indenfor terrænsport,
 • militær fysisk træner niveau 2 samt
 • er uddannet skydeleder.

Endvidere er det ønskeligt, at du har følgende uddannelser:
 • nærkampsinstruktør,
 • militær fysisk træner niveau 3 samt
 • kostvejleder.

Du er oversergent.
Som oversergent er du i stand til at kommunikere med dine omgivelser i et klart, sikkert sprog både i skrift og i tale. Du sætter en ære i at holde dine foresatte orienteret om dine mål og resultater og du kan overbevisende formidle ledelsens hensigter og mål til kollegaer og elever. Du skal også være i stand til at være mentor for sergenten i din rolle som foranstående. Du skaber gennem egne holdninger og værdier både korpsånd, moral og disciplin samt godt lærings – og arbejdsklima. Du kan bevare overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du har helhedssyn, således at du er i stand til at fungere som rådgiver inden for det idrætsfaglige område, særligt i forhold til menig- og sergentniveauet.

Du har en bredt funderet baggrund fra operativ tjeneste ved sejlende enheder, uddannelsescentre eller stabe, hvor helhedsforståelse, overblik og tværfaglighed er væsentlige aspekter i dagligdagen.

Du arbejder struktureret med de fastsatte mål for vores uddannelser, herunder tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter inden for de givne rammer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til lederen af SBU CSG Marcus Rønnest, mail SC-CMS-GR20@mil.dk, eller på telefon 7285 5112.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 74 eller mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2021 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com