/*Menu hide on click outside*/
Published
22. May 2021
Location
Denmark
Category
City
South Denmark
Deadline
10. June 2021

Description

Vi søger en havnefoged til Kerteminde Havn og Marina. Har du et stort ønske om at yde en god service overfor brugere, gæstesejlerne og borgerne, indgå i arbejdet med udvikling af området og kan du indgå i en politisk ledet organisation, hvor administration, økonomi og personaleledelse er en del af dagligdagen, så hører vi gerne fra dig.

Som havnefoged er du en synlig person i området, og du får en spændende stilling med ansvar for både drift og udvikling i en veldrevet og udviklingsorienteret organisation med dygtige og engagerede medarbejdere. Kerteminde Havn og Marina er de største havne i kommunen. Herudover er der også Bregnør havn, Boels Bro og Munkebo Havn.

Vi har mange spændende opgaver, som venter på dig

Området omkring Marinaen gennemgår for øjeblikket en stor udvikling med nyt havnekvarter, ny promenade, molebyggeri, busterminal og fornyelse af vinteropbevaringspladsen.

Du skal formå at have styr på og udvikle driften samt indgå i samarbejdet med udvikling af området. De primære opgaver for havnefogeden er derfor service for brugere, gæster og foreningerne på havnene.

Marinaen har ca. 700 pladser og ca. 11.000 gæstesejlere og autocampere. Der er en mindre fiskeri- og erhvervshavn samt 9 foreninger, der alle bidrager til et rigt og aktivt foreningsliv i området.

Hovedopgaver

 • At være synlig overfor havnens brugere og foreninger
 • Udpræget service med sans for det maritime
 • Ansvarlig for sikkerhed og regelsæt for havnen samt udøve myndighed, når det kræves
 • Udlejning af bådpladser, kontraktlige forhold mv. samt opkrævning af afgifter fra sejlerne
 • I tæt dialog med foreningerne omkring forholdene på havnen
 • Regnskab, budget, IT, økonomistyring og administration
 • Medvirke til at fremme fællesskaberne i områderne

Opgaverne løses i tæt samarbejde med lederen af Park, Vej og havne. Der er generelt også et godt samarbejde med Park- og Vejafdelingen omkring opgaveløsningerne.Dine kompetencer og ledelsesstil

Vi er åbne overfor din uddannelsesbaggrund, men vi forventer at den nye havneleder

 • Har erfaring med stillingens hovedopgaver
 • Er synlig og anerkendende i sin ledelse
 • Har maritimt kendskab / uddannelse
 • Er serviceminded, åben og god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • Kan tale engelsk og tysk
 • Er fleksibel, selvstændig og har forståelse for en varieret arbejdstid hen over sæsonen
 • Indgår i samarbejdet om udvikling af områderne.

Du brænder for ledelse og har en ledelsesstil præget af tydelighed og åbenhed. Du kan uddelegere opgaver, men ved også, hvornår du selv har bolden. Du kan træffe beslutninger og eksekvere samt gøre det ved at inddrage og involvere.

Din ledelsesstil og dine personlige kompetencer betyder, at du møder andre med tillid og hurtigt får skabt gode samarbejdsrelationer. På den måde får du følgeskab af dine medarbejdere, også i svære forandringsprocesser. Du går forrest, når det er nødvendigt.

Du har forståelse for og ved, hvordan man leder i en politisk styret organisation, hvor du også skal implementere politiske beslutninger. Din kontaktflade bliver stor, og samskabelse er en central del af opgaveløsningen, når du indgår i tværgående samarbejder med både interne og eksterne aktører.


Praktiske informationer

Havnelederen er fysisk placeret på havnekontoret på Marinavejen 4, 5300 Kerteminde. Ud over havnelederen er der 3 havneassistenter, 2 deltids ansatte samt 1 deltids ansat kontorassistent. Havn og Marina er en selvstyrende enhed under Park, Vej og Havne.

Du ansættes ved Kerteminde Havn og Marina efter gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1. september 2021.

Organisatorisk hører Kerteminde Havn og Marina under Park, Vej og Havne, der hører under Kultur- og Fritidsområdet. Havnelederen refererer til lederen af Park, Vej og havne Lisbeth Østergaard.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til leder af Park, Vej og Havne Lisbeth Østergaard på tlf. 65151441 eller kontorassistent Lisa Schwartz tlf. 65151797.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021 kl. 12.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 21. juni og 24. juni.

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com