/*Menu hide on click outside*/
Published
29. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
19. May 2021

Description

Konsulent
Radioforvaltningen i Grønland søger en proaktiv medspiller i fremtidssikring, forankring
og udvikling af forvaltningens opgaver.
Du kommer i tæt kontakt med borgere fra hele Grønland i alle samfundslag fra små
enkeltmands erhvervsdrivende til store multinationale selskaber både i det private og i
det offentlige, luftfartsselskaber og lufthavne, skibe og rederier, maritimskolen og andre
myndigheder. Udenlandske arrangører af ekspeditioner til Grønland herunder
forskellige universiteter, mineselskaber, turistoperatører og enkelte personer er en fast
del af forvaltningens berøringsflade. Arbejdssproget er primært grønlandsk og dansk,
men også i høj grad engelsk.

Du får ansvar for udstedelse af certifikater og kaldesignaler;
 • Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC)
 • Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC)
 • Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg (LOC)
 • Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC)
 • Begrænset certifikat som radiotelefonist, VHF-radioanlæg (BEG)
 • Kaldesignaler og identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester i grønlandsk indregistrerede skibe eller på grønlandske landstationer og sømærker
 • Kaldesignaler og identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i grønlandsk indregistrerede luftfartøjer eller på grønlandske landstationer
 • Du skal afholde prøver i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten til opnåelse af certifikat i kategori A, B og D
 • Udstede personlige kaldesignaler til brug for anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten
 • Udstede kaldesignaler til ekspeditioner i Grønland herunder også mineralefterforskningssteder
 • Generel rådgivning af borgere og virksomheder om egne arbejdsområder
 • Sørge for, der udstedes opkrævning af relevante gebyrer
Du får ansvar for at vedligeholde kartoteker, der vedrører dine arbejdsopgaver. Du skal
ved behov være eksaminator, når der afholdes radioprøver. Denne del kan indebære
rejseaktivitet i Grønland.

Stillingen kræver, at du har et GOC-certifikat. Har du ikke et i forvejen, vil vi sørge for,
at du kommer på kursus inden for en nærmere aftalt periode, f.eks. 6 måneder.
Derudover skal du fremvise ren straffeattest.

Radioforvaltningen er bindeleddet i Grønland og mellem Grønland og resten af
verdenen. Radioforvaltningen har mangeartede opgaver herunder udstedelse af
tilladelser til brug af frekvenser både lokalt og nationalt. Det være sig til; Radiokæder,
FWA, Satellitjordstationer, mobilkommunikation, SNG jordstation, VSAT jordstation,
Audio- og videotransmission og reportage.

Der er også forskellige relationer, der skal varetages sammen med Telestyrelsen.
Internationale relationer og relationerne mellem Danmark og Grønland i Telefaglige
spørgsmål. Telestyrelsen varetager forvaltningen af radiokommunikationsområdet.
Telestyrelsen varetager også rådgivning af Naalakkersuisut, overvåger udviklingen,
udarbejder lovforslag, fører tilsyn. Alt dette i tæt samarbejde med Radioforvaltningen.
Der er således på sigt rig mulighed for faglig og personlig videreudvikling i din karriere.
Det betyder også, at indgangsvinklen til stillingen er bred. Ligesom du gerne må have
gennemført enten en administrativ uddannelse som HK’er eller lignende, akademisk
uddannelse, radio/tv-tekniker, IT-supporter, IT-administrator, AFIS eller teknisk
uddannelse, må du gerne være under igangværende akademisk uddannelse på f.eks.
ved Grønlands Universitet eller lignende.
Send os din egen personlige ansøgning, og få en super karriere!

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Related Jobs

26. September 2021
24. September 2021
24. September 2021
24. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com