/*Menu hide on click outside*/
Published
2. July 2021
Location
Denmark
Category
City
Thisted
Deadline
22. July 2021

Description

Vi søger en adjunkt/lektor indenfor primært det pædagogiske og psykologiske fagområde. Eksempelvis cand. pæd. psych. eller cand.psych. Meget gerne kombineret med fagområderne - æstetiske læreprocesser, kreative udtryksformer og digitalisering/blended learning.

I de nærmeste år kvalitetsudvikler UCN Pædagoguddannelsen. Sigtelinjerne for indsatsen er især udvikling af stærk handlekompetence hos de studerende samt mere feedback til de studerende.

Brænder du for Pædagoguddannelsen og vil du udfordrer de studerende på nye måder? Så er du måske vores nye kollega, som skal være med til at skabe nye, stærke læringsmiljøer, kompetente forskningsinformerede undervisningsforløb og professionelle øve-baner, der skærper pædagogers handlekompetence?Vi lægger generelt vægt på følgende faglige profiler:


  • Uddannelse på kandidat eller masterniveau
  • Ph.d. uddannet
  • Viden om den pædagogiske profession
  • Pædagogisk og didaktisk erfaring - eksempelvis gennem undervisning af voksne, faglig vejledning eller studievejledning
  • Gerne erfaring med koordinering og/eller projektledelse
Undervisning foregår primært på Pædagoguddannelsen indenfor områderne grundfaglighed, social- og specialpædagogik og på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

Desuden kan stillingen indebære opgaver i UCN’s øvrige afdelinger – herunder i efter- og videreuddannelsesafdelingen samt deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde.

Stillingen vil foruden undervisning også omfatte tværgående arbejdsfunktioner som:


  • studievejledning,
  • projektvejledning i diverse forløb, herunder bachelorforløbet
  • vejledning i forbindelse med den studerendes praktik

Hvis du er formelt forskeruddannet (Ph.d.-grad) kan du forvente forskningstid i dit første år af ansættelsen efter godkendelse af forskningsoplæg eller ved godkendelse af igangværende projekt.

Er du forskeruddannet (Ph.d-grad) og forventer forskningstid skal din ansøgning foruden ansøgning, CV og eksamensbeviser indeholde: Forskningsinteresse og -felt, fuldstændig publikationsliste med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedlægges 5 publikationer. Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer.

Vi forventer, at du er samarbejdskompetent, arbejder selvstændigt og befinder dig godt i et udviklingsorienteret miljø, hvor der i perioder er travlt. Vi tilrettelægger arbejdet i teams.

Du kan læse mere om Professionshøjskolen University College Nordjylland og Pædagoguddannelsen på www.ucn.dk .
Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerens Centralorganisation (AC) .

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bekendtgørelse om lektorkvalificering , lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Ansættes du i en fast stilling som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb.

Ved ansættelse som adjunkt i midlertidig stilling, ansættes du uden ret til lektorkvalificering.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved Professionshøjskoler.

Særligt vedrørende lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen henledes opmærksomheden på, at der er mulighed for at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering (se link ovenfor)

Den opslåede stilling kan besættes både som deltidsansættelse og som fuldtidsstilling.

Den opslåede stilling besættes som enten en midlertidig stilling på 1 år eller som fastansættelse afhængig af ansøgers profil.

Ansøger bedes angive egne ønsker til ansættelse.

Tiltrædelse den 1. september 2021 eller snarest derefter.
I øvrigt:

Ansættelsessamtaler afholdes den 16-08-2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Dora I. Leegaard, på mail: dol@ucn.dk eller telefon: 72 69 07 40.

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.
Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.
Vi har ca. 9.400 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 9.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com