/*Menu hide on click outside*/
Published
1. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
21. June 2021

Description

Er du en skarp, fremadsynet, ledelsesmæssig stærk og taktisk velfunderet officer med gode menneskelige egenskaber? Så har du nu muligheden for at blive næstkommanderende på fregatten ABSALON.

Du vil være en fast del af ABSALON skibsledelse, hvor du er ”stabschef” og Chefens nærmeste rådgiver.

Har du ambitioner om en fremtidig stilling som fregatchef? Har du mod og lyst til at udfordre og udvikle dine evner som leder, og kaste dig over en alsidig ledelsesmæssig stilling, hvor alle dine evner bliver bragt spil? Og hvis du kan se dig selv i en dagligdag, hvor gode menneskelige og ledelsesmæssige egenskaber, samarbejde og koordination er en nødvendighed for succes i en meget professionel besætning med en rigtig god kultur, så bør du søge stillingen som næstkommanderende.

Om os

ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON har i 1. halvår 2021 gennemført tre måneders indsættelse i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) herunder i en periode som flagskib. Det fremadrettede program byder på mange spændende sejladser og opgaver herunder indsættelse i anti-pirateriopgaver ved Guineabugten.

ABSALON er en operativ enhed på beredskab, hvilket betyder, at du skal være indstillet på at være væk i perioder fra få dage og op til 3-4 måneders varighed. Det vil bl.a. være tilfældet under de kommende opgaver i Guineabugten.

Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar i en proaktiv opgaveløsning. Hos os vil du blive del af en fleksibel arbejdsplads, hvor professionalisme og fokus på opgaverne går hånd i hånd med godt teamwork med fokus på ”det hele menneske”.

Vi fokuserer på evnen til situationsbestemt opgaveløsning. Chefens ledelsesprincipper, som kan uddybes til en samtale, er: Ledelse og kommunikation, udvikling og balance, professionalisme og samarbejde. Samtidig fokuseres der på, at det er vores kultur som skaber vores resultater – ikke omvendt.

Ombord på ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Om stillingen

Som næstkommanderende er du chefens nærmeste rådgiver. Sammen med chefen sætter du linjen for ABSALONs eksterne og interne profil og aktiviteter. Du bliver stabschef for skibsledelsen – en i øvrigt erfaren, dygtig og proaktiv skibsledelse. Ledelsesmæssigt er du direkte ansvarlig for Bemandings- og administrationselementet.

Til dagligt indgår du i skibsledelsen sammen med skibschefen, de øvrige divisionsofficerer og banjermesteren. Din opgave er, at medvirke til at sikre sammenhæng i ledelsens ambitioner, samt at sikre at disse udmøntes i ABSALON opgaveløsning.

Du er ansvarlig for enhedens opgaver i relation til militær sikkerhed. Dette arbejde sker sammen med alle medarbejdere ombord og særligt sammen med ABSALONs Våben- og Elektronikofficer.

I koordination med skibsledelsen sikrer du den nødvendige personelkoordination ombord og på tværs af andre myndigheder.

Du forbereder Chefen på forskellige aktiviteter og leverer anbefalinger ifm. med den daglige opgaveløsning og fremtidige aktiviteter.

Som del af stillingen vil du, efter en periode ombord, påbegynde et Chefkvalificeringsforløb, hvor dit fremtidige potentiale som fregatchef vil blive udviklet og i sidste ende vurderet.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, herunder tandlægestatus, samt gennemført Forsvarets Fysiske Test.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job i en professionel og stærk besætning med mulighed for udvikling af såvel din personlige som din faglige profil. Samtidig tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet og et bredt ledelsesrum. Der vil i forbindelse med din tiltrædelse blive planlagt et uddannelsesforløb med kurser, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Endvidere vil vi deltage aktivt i din udvikling og eventuelle afklaring ifm. ambitioner og videre potentiale.

Om dig

Stillingen kan søges af officerer af taktisk linje i Søværnet. Du er orlogskaptajn, og du har gennemført Master i Militære Studier eller tilsvarende.

Hvis du har værnsfælles tjeneste vil det være en fordel. Har du praktiske erfaringer med DOST og/eller Neustadt vil dette være en fordel, men det er ikke et krav.

Du har en situationsbestemt ledelsesstil, og en evne til at træde i karakter i skarpe situationer. Du er struktureret og koordinerende i din arbejdsmetode, og kan prioritere og planlægge dine opgaver efter en omskiftelig hverdag. Du synes godt om en arbejdsdag, der favner et bredt opgavekompleks, hvor to dage sjældent er ens.

Som næstkommanderende kan du forvente at komme til at arbejde i et stærkt, positivt udfordrende og dynamisk miljø med engagerede ledere og medarbejdere. ABSALONs samlede kompetenceniveau bygger på en optimal og sammenhængende anvendelse af vores medarbejdere, og derfor må du – ud over gode lederegenskaber – have stærke sociale og relationelle kompetencer, så potentialet hos vores medarbejdere kan frigøres og nyttiggøres fuldt ud. På ABSALON løses opgaverne bedst dér, hvor kompetencerne er. Da divisionsofficererne og andre ledere er de drivende kræfter på dette område, vil du særligt skulle lede gennem ledere.

ABSALON er godt bemandet, og i den nærmeste fremtid gennemfører vi en besætningsforøgelse. Du forventes at tage del i såvel fastholdelse og støtte andre ifm. rekruttering af medarbejdere ombord.

Du forstår at kommunikere i skrift og tale både på dansk og engelsk, og du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødekommer udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger, og er klar på at være en del af et godt og lærende team i en til tider hektisk hverdag. Det er krav, som vi også stiller til os selv.

Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement, samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at yde en ekstra indsats, når det går stærkt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef ABSALON, kommandørkaptajn Paw Møller, 2E-ABSL-CH@fiin.dk, tlf.: 72 85 44 90.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på tlf.: 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 25 via personligt møde, VTC eller lignende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Er du en skarp, fremadsynet, ledelsesmæssig stærk og taktisk velfunderet officer med gode menneskelige egenskaber? Så har du nu muligheden for at blive næstkommanderende på fregatten ABSALON.

Du vil være en fast del af ABSALON skibsledelse, hvor du er ”stabschef” og Chefens nærmeste rådgiver.

Har du ambitioner om en fremtidig stilling som fregatchef? Har du mod og lyst til at udfordre og udvikle dine evner som leder, og kaste dig over en alsidig ledelsesmæssig stilling, hvor alle dine evner bliver bragt spil? Og hvis du kan se dig selv i en dagligdag, hvor gode menneskelige og ledelsesmæssige egenskaber, samarbejde og koordination er en nødvendighed for succes i en meget professionel besætning med en rigtig god kultur, så bør du søge stillingen som næstkommanderende.

Om os

ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON har i 1. halvår 2021 gennemført tre måneders indsættelse i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) herunder i en periode som flagskib. Det fremadrettede program byder på mange spændende sejladser og opgaver herunder indsættelse i anti-pirateriopgaver ved Guineabugten.

ABSALON er en operativ enhed på beredskab, hvilket betyder, at du skal være indstillet på at være væk i perioder fra få dage og op til 3-4 måneders varighed. Det vil bl.a. være tilfældet under de kommende opgaver i Guineabugten.

Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar i en proaktiv opgaveløsning. Hos os vil du blive del af en fleksibel arbejdsplads, hvor professionalisme og fokus på opgaverne går hånd i hånd med godt teamwork med fokus på ”det hele menneske”.

Vi fokuserer på evnen til situationsbestemt opgaveløsning. Chefens ledelsesprincipper, som kan uddybes til en samtale, er: Ledelse og kommunikation, udvikling og balance, professionalisme og samarbejde. Samtidig fokuseres der på, at det er vores kultur som skaber vores resultater – ikke omvendt.

Ombord på ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Om stillingen

Som næstkommanderende er du chefens nærmeste rådgiver. Sammen med chefen sætter du linjen for ABSALONs eksterne og interne profil og aktiviteter. Du bliver stabschef for skibsledelsen – en i øvrigt erfaren, dygtig og proaktiv skibsledelse. Ledelsesmæssigt er du direkte ansvarlig for Bemandings- og administrationselementet.

Til dagligt indgår du i skibsledelsen sammen med skibschefen, de øvrige divisionsofficerer og banjermesteren. Din opgave er, at medvirke til at sikre sammenhæng i ledelsens ambitioner, samt at sikre at disse udmøntes i ABSALON opgaveløsning.

Du er ansvarlig for enhedens opgaver i relation til militær sikkerhed. Dette arbejde sker sammen med alle medarbejdere ombord og særligt sammen med ABSALONs Våben- og Elektronikofficer.

I koordination med skibsledelsen sikrer du den nødvendige personelkoordination ombord og på tværs af andre myndigheder.

Du forbereder Chefen på forskellige aktiviteter og leverer anbefalinger ifm. med den daglige opgaveløsning og fremtidige aktiviteter.

Som del af stillingen vil du, efter en periode ombord, påbegynde et Chefkvalificeringsforløb, hvor dit fremtidige potentiale som fregatchef vil blive udviklet og i sidste ende vurderet.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, herunder tandlægestatus, samt gennemført Forsvarets Fysiske Test.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job i en professionel og stærk besætning med mulighed for udvikling af såvel din personlige som din faglige profil. Samtidig tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet og et bredt ledelsesrum. Der vil i forbindelse med din tiltrædelse blive planlagt et uddannelsesforløb med kurser, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Endvidere vil vi deltage aktivt i din udvikling og eventuelle afklaring ifm. ambitioner og videre potentiale.

Om dig

Stillingen kan søges af officerer af taktisk linje i Søværnet. Du er orlogskaptajn, og du har gennemført Master i Militære Studier eller tilsvarende.

Hvis du har værnsfælles tjeneste vil det være en fordel. Har du praktiske erfaringer med DOST og/eller Neustadt vil dette være en fordel, men det er ikke et krav.

Du har en situationsbestemt ledelsesstil, og en evne til at træde i karakter i skarpe situationer. Du er struktureret og koordinerende i din arbejdsmetode, og kan prioritere og planlægge dine opgaver efter en omskiftelig hverdag. Du synes godt om en arbejdsdag, der favner et bredt opgavekompleks, hvor to dage sjældent er ens.

Som næstkommanderende kan du forvente at komme til at arbejde i et stærkt, positivt udfordrende og dynamisk miljø med engagerede ledere og medarbejdere. ABSALONs samlede kompetenceniveau bygger på en optimal og sammenhængende anvendelse af vores medarbejdere, og derfor må du – ud over gode lederegenskaber – have stærke sociale og relationelle kompetencer, så potentialet hos vores medarbejdere kan frigøres og nyttiggøres fuldt ud. På ABSALON løses opgaverne bedst dér, hvor kompetencerne er. Da divisionsofficererne og andre ledere er de drivende kræfter på dette område, vil du særligt skulle lede gennem ledere.

ABSALON er godt bemandet, og i den nærmeste fremtid gennemfører vi en besætningsforøgelse. Du forventes at tage del i såvel fastholdelse og støtte andre ifm. rekruttering af medarbejdere ombord.

Du forstår at kommunikere i skrift og tale både på dansk og engelsk, og du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødekommer udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger, og er klar på at være en del af et godt og lærende team i en til tider hektisk hverdag. Det er krav, som vi også stiller til os selv.

Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement, samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at yde en ekstra indsats, når det går stærkt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef ABSALON, kommandørkaptajn Paw Møller, 2E-ABSL-CH@fiin.dk, tlf.: 72 85 44 90.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på tlf.: 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 25 via personligt møde, VTC eller lignende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Related Jobs

El-tekniker   Denmark new
4. August 2021
4. August 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com