/*Menu hide on click outside*/
Published
21. September 2021
Expires
11. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
1

Description

Er du oversergent og ønsker du at have styr på skibet beholdning? så søg stillingen som forsyningsbefalinsgmand.
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemfører i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. I 2022 påbegyndes Danish Sea And Readiness Check (DANSARC) som afsluttes med gennemførsel af forløb ved German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.
NIELS JUEL har basehavn i Korsør og fast tjenestested for besætningen er Slagelse.
Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand bliver du en del af logistikdivisionen.

Du fungerer til daglig som sektionsleder for Forsynings- og sanitetssektionen, der består af en forsyningsgast samt en sanitetsgast. Du refererer direkte til Logistikofficeren (LGO).

Dine ansvarsområder og opgaver er bl.a.:Al rekvirering, modtagelse og returnering af materiel
Skibets single point of contact i relation til forsyningstjenesteOverordnet ansvar for skibets myndighedsbeholdningVedligeholdelse og ajourføring af normlister
Div. opgørelser, herunder månedligt forbrug, skyldlister, tab, afskrivninger mv.
Leder af den ene af skibets to havaripatruljerUndervisning og træning for en havaripatrulje (HP2)
Forsyningsbefalingsmanden er en central person i forhold til skibets beholdninger og indgår derfor i et tværfagligt samarbejde med beholdningsansvarlige på tværs af divisionerne. Herunder fører han/hun også kontrol med at forsyningstjenesten varetages iht. gældende direktiver og reglementer.

Herudover er Forsyningsbefalingsmanden leder af HP2. Som kampenhed er der stor fokus på dette område, og du vil i den forbindelse skulle forestå undervisning og træning af din havaripatrulje. Endvidere skal du indgå i tørnen som vagtassistent både til søs og i havn samt fungere som flight deck director (FDD).Om dig
Da opgaverne favner bredt, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med; også på områder, der ikke er dine primære.

Vi ser gerne at du har adskillige års erfaring inden for Myndighedsbeholdning samt PM. Erfaring inden for struktur i DeMars vil også være en fordel, da netop arbejdet i DeMars er din primære arbejdsopgave.
Da du er havaripatruljeleder, ser vi gerne, at du har erfaring med håndtering af havari i skibe (herunder brandbekæmpelse, lækstopning mv.). Da du tillige skal forestå undervisningen af din havaripatrulje, er det vigtigt, at du har pondus, er overbevisende og har gennemslagskraft. Erfaring med undervisning vil være en fordel. Du skal kunne foregå som det gode eksempel, herunder være en synlig leder.
Kvalifikationer
Krav:DEMARS MyndighedsbeholdningSikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT
Ønskelige:DEMARS PM RekvirentDEMARS MM RekvirentFarligt godsEnhedsuddannelse skibsskrog IVER-kl.Kran D certifikatAnsættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte skibets næstkommanderende OK Simon Eich Schultz-Larsen på tlf. 30 16 94 40. Alternativt skibets banjermester SSG Johnnie Kim Jensen på tlf. 30 16 94 40 (skib) eller 30 35 82 13.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 17. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. november 2021, men vi venter også gerne på den rette.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Er du oversergent og ønsker du at have styr på skibet beholdning? så søg stillingen som forsyningsbefalinsgmand.
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemfører i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. I 2022 påbegyndes Danish Sea And Readiness Check (DANSARC) som afsluttes med gennemførsel af forløb ved German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.
NIELS JUEL har basehavn i Korsør og fast tjenestested for besætningen er Slagelse.
Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand bliver du en del af logistikdivisionen.

Du fungerer til daglig som sektionsleder for Forsynings- og sanitetssektionen, der består af en forsyningsgast samt en sanitetsgast. Du refererer direkte til Logistikofficeren (LGO).

Dine ansvarsområder og opgaver er bl.a.:Al rekvirering, modtagelse og returnering af materiel
Skibets single point of contact i relation til forsyningstjenesteOverordnet ansvar for skibets myndighedsbeholdningVedligeholdelse og ajourføring af normlister
Div. opgørelser, herunder månedligt forbrug, skyldlister, tab, afskrivninger mv.
Leder af den ene af skibets to havaripatruljerUndervisning og træning for en havaripatrulje (HP2)
Forsyningsbefalingsmanden er en central person i forhold til skibets beholdninger og indgår derfor i et tværfagligt samarbejde med beholdningsansvarlige på tværs af divisionerne. Herunder fører han/hun også kontrol med at forsyningstjenesten varetages iht. gældende direktiver og reglementer.

Herudover er Forsyningsbefalingsmanden leder af HP2. Som kampenhed er der stor fokus på dette område, og du vil i den forbindelse skulle forestå undervisning og træning af din havaripatrulje. Endvidere skal du indgå i tørnen som vagtassistent både til søs og i havn samt fungere som flight deck director (FDD).Om dig
Da opgaverne favner bredt, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med; også på områder, der ikke er dine primære.

Vi ser gerne at du har adskillige års erfaring inden for Myndighedsbeholdning samt PM. Erfaring inden for struktur i DeMars vil også være en fordel, da netop arbejdet i DeMars er din primære arbejdsopgave.
Da du er havaripatruljeleder, ser vi gerne, at du har erfaring med håndtering af havari i skibe (herunder brandbekæmpelse, lækstopning mv.). Da du tillige skal forestå undervisningen af din havaripatrulje, er det vigtigt, at du har pondus, er overbevisende og har gennemslagskraft. Erfaring med undervisning vil være en fordel. Du skal kunne foregå som det gode eksempel, herunder være en synlig leder.
Kvalifikationer
Krav:DEMARS MyndighedsbeholdningSikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT
Ønskelige:DEMARS PM RekvirentDEMARS MM RekvirentFarligt godsEnhedsuddannelse skibsskrog IVER-kl.Kran D certifikatAnsættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte skibets næstkommanderende OK Simon Eich Schultz-Larsen på tlf. 30 16 94 40. Alternativt skibets banjermester SSG Johnnie Kim Jensen på tlf. 30 16 94 40 (skib) eller 30 35 82 13.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 17. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. november 2021, men vi venter også gerne på den rette.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.