/*Menu hide on click outside*/
Published
26. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
15. February 2021

Description

Har du interesse og flair for logistik i sejlende enheder i Nordatlanten, er du måske vores kommende forsyningsbefalingsmand.Om osVores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.Om stillingenSom forsyningsbefalingsmand på 2. Besætning vil du indgå i teknisk division. Divisionen består af 3 officerer, 4 sergenter og 17 menige. Du vil være beholdningsansvarlig overfor Teknikofficeren for alt materiel i enhedens divisioner. Du forestår at mønstringer gennemføres i forhold til mønstringshjulet. Du sikrer en genforsyning af brugte dele og en løbende kontrol af batch, således at enheden er forberedt til at være indsat. Du forestår registrering og udskrivning af forbrugslister til godkendelse ved enhedens chef.Du indgår i tørnen som vagtassistent samt Flight Deck Director.Om digDu er oversergent i søværnet med erfaring inden for forsyningstjeneste. Du har kendskab og er hjemmevant i forsyningstjenesten i søværnet, og har kvalifikationer og kompetencer indenfor DEMARS/SAP Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesmodulet. Du sætter en ære i at levere et godt produkt baseret på grundighed.Du har lyst til at sejle mellem 150 til 180 dage om året på en professionel og engageret besætning. Du kan holde mange bolde i luften blandt andet under øvelse og vejrmæssige udfordringer. Du har fokus på samarbejdet mellem alle parter om bord i skibet, og kan dermed arbejde på tværs af faggrene og personelgrupper.Det er et krav at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og kan godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse(Blåt bevis).AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i FrederikhavnSom ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TKO OK Per Kragh Dich, 1E11-B2-TKO@mil.dk, tj.mob. tlf. 30 67 07 23.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DKAnsøgningsfrist er 6. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.Stillingen er til besættelse 1. april 2021 eller efter aftale.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 1. ESKADRE1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
25. January 2022
24. January 2022
Utvecklare backend, PHP   Sweden new
23. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com