/*Menu hide on click outside*/
Published
30. May 2021
Location
Norway
Category
City
Trondheim
Deadline
18. June 2021

Description

Brenner du for tekniske fag og teknologiutvikling, og ønsker å være med på å forme fremtidens havbruksnæring gjennom unik infrastruktur i sjø?
Vil du bli vår nye kollega?

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 350 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen

I SINTEF arbeider vi langs hele verdikjeden for havbruk, fra fisken klekkes til den slaktes og foredles til endelig produkt. Vår havbruksavdeling utvikler kunnskap og teknologi som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning. Vi er et ledende forskningsmiljø innen teknologi for havbruksnæringen, og favner utviklingsretningene innen konvensjonelt merdbasert havbruk i sjø, lukket produksjon i sjø, fiskeoppdrett på land og havbruk til havs. Fremtidens løsninger vil omfatte teknologi i spennet fra digitale løsninger til robuste konstruksjoner, hvor god forståelse for biologiske effekter og operasjoner som inngår i oppdrett på land og i sjø vil være avgjørende. Vi har tilgang til verdensledende laboratorier for forskning, utvikling og verifikasjon av teknologi innen havbruk. Vår sjøbaserte infrastruktur vil bli ytterligere styrket, blant annet som en del av satsningen på Ocean Space Centre.

SINTEF ACE (SINTEF AquaCulture Engineering) er vår enhet som drifter vår sjøbaserte infrastruktur, og har ansvar for utstyr og gjennomføring av FoU arbeid i felt innenfor havbruk (https://www.sintef.no/alle-laboratorier/ace/). SINTEF har forsknings- og utviklingstillatelse for oppdrett av laks som benyttes på sjølokaliteter primært i Frøya-området. Disse er avgjørende for forskningen vår og benyttes av industrien for testing og dokumentasjon av teknologi. Det primære fokuset for SINTEF ACE er å tilrettelegge for avansert forskning i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi, og bidra til å utvikle kunnskap som kan anvendes for å svare ut havbruksnæringens utfordringer og realisere økt presisjon og kontroll i oppdrett. Infrastrukturen er under utvikling, med blant annet SINTEF ACE Robotic Lab og OceanLab (https://www.ntnu.edu/oceanlab), og vi står derfor overfor mange spennende oppgaver.

Vi har en stor instrumentpark, med blant annet vårt eget fartøy, ROV, sensorsystemer, og gjennomfører nye investeringer for å bygge en fremtidsrettet forskningsinfrastruktur. Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og våre tjenester, og søker derfor dyktige kollegaer som kan være med på å utvikle infrastrukturen videre. Vi søker derfor etter:

 • Forsker/prosjektleder for forsøksledelse, utvikling av infrastrukturen, markedsføring og kundedialog

Viktig for god forsøksgjennomføring er godt forsøksdesign, robust instrumentering, praktiske løsninger, samt god kommunikasjon internt og eksternt for prosjektgjennomføring. Vi ser bl.a. et stort potensial i å videreutvikle tjenester og objektive metoder for testing av teknologi og fiskevelferd under realistiske produksjonsforhold, og er ute etter den som ønsker å gjøre dette i tett samarbeid med havbruksnæringen. Vi er ute etter de med evner til å arbeide tverrfaglig med FoU og innovasjon, i samarbeid med industri, myndigheter, samt nasjonale og internasjonale forskere. Relevant fagbakgrunn inkluderer mastergrad eller PhD innen biologi eller teknologi. Erfaring fra havbruksnæringen eller lignende næringer teller positivt.

 • Ingeniør(er)/tekniker(e) for instrumentering, utvikling og vedlikehold av forskningsinfrastruktur

Viktig for god forsøksgjennomføring er robust instrumentering, praktiske løsninger og god oppfølging av instrumentpark som til enhver tid står i sjø for å sikre god kvalitet på data. Til dette trenger vi dyktige fagfolk som trives i felt. Relevant fagbakgrunn er ingeniørhøgskole innen instrumentering, elektronikk, automasjon e.l., men også personer med relevant mastergrad og erfaring oppfordres til å søke. Erfaring fra havbruksnæringen eller marine/maritime næringer teller positivt.

Vi ønsker medarbeidere som er:

 • Nysgjerrige, engasjerte og opptatt av faglig utvikling både for seg selv og for teamet
 • Aktive i prosjektutvikling og være i dialog med havbruksnæringen
 • Gode i tverrfaglige prosjekter og har god gjennomføringsevne
 • Kommuniserer godt på norsk både internt og eksternt, muntlig og skriftlig
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til havbruksnæringen
 • Trives på sjøen, og gjerne har båtførerprøve eller tilsvarende

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er verdensledende
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted er Trondheim, men for ingeniørstilling er også Frøya aktuelt.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 6. juni 2021.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

 • Havbruksavdeling, Forskningssjef Hans V. Bjelland
 • Havbruksoperasjoner og – robotikk, Forskningsleder Leif Magne Sunde
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com