/*Menu hide on click outside*/
Published
11. September 2021
Expires
1. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
1

Description

Kan du se dig selv i et stærkt og professionelt team med fokus på sammenhold og faglig stolthed? Er du klar til at se verden fra en ny vinkel og med øje for opgaveløsning?

Så kan vi tilbyde dig at blive en del af søværnets bedste besætning, hvor vi vægter et godt arbejdsklima, professionalisme og opgaveløsning højt.
Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. stiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON har i 2021 gennemført en indsættelse i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), og vil i 2. halvår gennemføre kortere sejladser med henblik på at sikre, at enheden er indsættelsesklar, når det påkræves. Eksempelvis forventer vi indsættelse i en skarp mission i start 2022.
Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Ombord i ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Stillingen er i Logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, forsyningssektionen samt hospitalet. Her vil du blive en del af forplejningssektionen, som består af fem kokke, en bager og fem forplejningsgaster/messegaster.

Din daglige leder vil være proviantregnskabsføreren og sektionen har til opgave at servicere skibets messer og cafeteria, samt tilberede og servere ernæringsrigtige måltider op til fire gange dagligt. Som messegast kommer du endvidere til at bemande en post som udkig på broen.
Der bliver stillet krav til udførelsen af arbejdet, og der må i et vist omfang forventes tilstedeværelse på skibet, når vi ikke sejler. I de perioder, hvor skibet ligger i Frederikshavn, vil man i perioder være planlagt til tjeneste eller vagt.
Dine primære opgaver vil være:Forrette daglig tjeneste som messegast under proviantbefalingsmandens (PRB) ansvar.Foretage anretning og servering af måltider efter PRB instruks.Deltager i rengøring af rum tilknyttet forplejningssektionen.Deltager i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.Deltager i optællingen af proviant samt materiel.Fortage stuvning, optælling og rengøring af messelast efter messestanders anvisning.
Sekundære opgaver:
Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.Indgår i kabysvagten i havn uden for basehavn.Deltager i skibets almindelige skibsvedligeholdelse.Deltager i udkigstørn.Havaripatruljegast.Røgdykker.Evt. Junior Medic.
Vi tilbyder et job med et bredt spekter af opgaver, hvor der sjældent er to ens dage.

Jobbet giver mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Du vil blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver. ABSALON har fast base i Frederikshavn, og du vil derfor have fast tjenestested her.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt med givne opgaver, men også at du i høj grad er i stand til at indgå som en del af et stærkt og rutineret team.
Kvalifikationer
Krav:
Søværnets basisuddannelse.
Ønskeligt:

Hygiejnekursus.
Kendskab til Bordopdækning, anretning og servering.
TSE. Taktisk Sanitet for enkeltmand.
Truckcertifikat.
Uddannet røgdykker.
Helbredskrav:
Skal kunne godkendes til udkig.
Egnet til røgdykker
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til proviantbefalingsmanden om bord ABSALON, sergent Jesper Saldern Olesen, tlf.: +45 2177 5931 eller via mail 2E-ABSL-PRB@mil.dk alternativt logistikofficer, premierløjtnant Christoffer G. Lauritzen, tlf.: +45 3016 9465 eller mail 2E-ABSL-LGO@mil.dk

Alternativt, Seniorsergent Dennis Hede på telefon 72 85 7523
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Kan du se dig selv i et stærkt og professionelt team med fokus på sammenhold og faglig stolthed? Er du klar til at se verden fra en ny vinkel og med øje for opgaveløsning?

Så kan vi tilbyde dig at blive en del af søværnets bedste besætning, hvor vi vægter et godt arbejdsklima, professionalisme og opgaveløsning højt.
Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. stiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON har i 2021 gennemført en indsættelse i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), og vil i 2. halvår gennemføre kortere sejladser med henblik på at sikre, at enheden er indsættelsesklar, når det påkræves. Eksempelvis forventer vi indsættelse i en skarp mission i start 2022.
Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Ombord i ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Stillingen er i Logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, forsyningssektionen samt hospitalet. Her vil du blive en del af forplejningssektionen, som består af fem kokke, en bager og fem forplejningsgaster/messegaster.

Din daglige leder vil være proviantregnskabsføreren og sektionen har til opgave at servicere skibets messer og cafeteria, samt tilberede og servere ernæringsrigtige måltider op til fire gange dagligt. Som messegast kommer du endvidere til at bemande en post som udkig på broen.
Der bliver stillet krav til udførelsen af arbejdet, og der må i et vist omfang forventes tilstedeværelse på skibet, når vi ikke sejler. I de perioder, hvor skibet ligger i Frederikshavn, vil man i perioder være planlagt til tjeneste eller vagt.
Dine primære opgaver vil være:Forrette daglig tjeneste som messegast under proviantbefalingsmandens (PRB) ansvar.Foretage anretning og servering af måltider efter PRB instruks.Deltager i rengøring af rum tilknyttet forplejningssektionen.Deltager i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.Deltager i optællingen af proviant samt materiel.Fortage stuvning, optælling og rengøring af messelast efter messestanders anvisning.
Sekundære opgaver:
Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.Indgår i kabysvagten i havn uden for basehavn.Deltager i skibets almindelige skibsvedligeholdelse.Deltager i udkigstørn.Havaripatruljegast.Røgdykker.Evt. Junior Medic.
Vi tilbyder et job med et bredt spekter af opgaver, hvor der sjældent er to ens dage.

Jobbet giver mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Du vil blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver. ABSALON har fast base i Frederikshavn, og du vil derfor have fast tjenestested her.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt med givne opgaver, men også at du i høj grad er i stand til at indgå som en del af et stærkt og rutineret team.
Kvalifikationer
Krav:
Søværnets basisuddannelse.
Ønskeligt:

Hygiejnekursus.
Kendskab til Bordopdækning, anretning og servering.
TSE. Taktisk Sanitet for enkeltmand.
Truckcertifikat.
Uddannet røgdykker.
Helbredskrav:
Skal kunne godkendes til udkig.
Egnet til røgdykker
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til proviantbefalingsmanden om bord ABSALON, sergent Jesper Saldern Olesen, tlf.: +45 2177 5931 eller via mail 2E-ABSL-PRB@mil.dk alternativt logistikofficer, premierløjtnant Christoffer G. Lauritzen, tlf.: +45 3016 9465 eller mail 2E-ABSL-LGO@mil.dk

Alternativt, Seniorsergent Dennis Hede på telefon 72 85 7523
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.