/*Menu hide on click outside*/
Published
3. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg
Deadline
23. May 2021

Description

Er du bygningskonstruktør/ingeniør og vil du uddanne fremtidens bygningskonstruktører?

I tæt samspil med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner vil du komme til at arbejde sammen om at uddanne fremtidens bygningskonstruktører. Undervisningen foregår projektorienteret og er opbygget omkring et gruppeprojekt på hvert semester. Desuden har vi løbende gang i en række spændende erhvervsrettede forsknings- og udviklingsprojekter, som har til formål at udvikle både vores og de studerendes viden.

Som led i den fortsatte udvikling af uddannelsen har vi brug for endnu en kompetent underviser med en god faglig ballast og talent for at formidle viden og erfaring videre til studerende.Din faglige profil som vores nye kollega

Som underviser tilrettelægger og gennemfører du egen undervisning og vejledning af de studerende i samarbejde med de øvrige undervisere. Vi forventer ligeledes, at du vil deltage i efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt forskningsrelaterede og udviklingsrettede opgaver.

Vi lægger vægt på, at:

  • Du er uddannet bygningskonstruktør eller ingeniør og har erfaring med planlægning og styring inden for projektering og udførelsesfasen. Det er en fordel at have kendskab til de øvrige discipliner indenfor byggeriet, herunder bygningskonstruktion, tekniske installationer og/eller bærende konstruktioner.
  • Du har en byggefaglig bacheloruddannelse samt relevant kandidat- eller masteroverbygning.
  • Du besidder pædagogisk eller forskningsmæssig uddannelse/erfaring.
  • Du er kendetegnet som en underviser med teamånd


Om vores kommende kollega

Det er vigtigt for os, at du har lyst til at indgå i de forandringsprocesser, som UCN er i gang med i omstillingen til et mere forskningsbaseret uddannelsesmiljø. Du er klar på at mobilisere dit eget netværk for at gøre undervisningen endnu mere nærværende for de studerende. Da du som underviser vil komme til at stå overfor studerende med vidt forskellige baggrunde og forudsætninger, er det desuden vigtigt, at du har forståelse for menneskers forskelligheder, og at du ser muligheder fremfor begrænsninger i din tilgang til de studerende.En uformel og fleksibel arbejdsplads

Som ansat på bygningskonstruktøruddannelsen har du:

  • Gode muligheder for at præge uddannelsen med idéer og nytænkning
  • Kvalificeret og engageret medspil fra kollegaer
  • Mange udfordringer og forskellige opgaver
  • En uformel omgangstone og godt humør


På bygningskonstruktøruddannelsen ved UCN er vi ca. 470 studerende og 28 engagerede medarbejdere. Uddannelsen har både en dansk og en international linje. Vores kollegaer indgår efter introduktion i undervisningen af såvel de danske som internationale klasser.Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved professionshøjskoler.

Særligt vedrørende lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen henledes opmærksomheden på, at der er mulighed for at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering (se link ovenfor)

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingerne ønskes besat pr. 01.08.2021.Yderligere oplysninger

Alle ansøgere, der indkaldes til samtale, vil forud for samtalen skulle gennemføre en online engelsktest.

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Bruno Larsen på tlf.: 7269 1500 eller på mail: BLA@ucn.dk.

Det forventes, at der afholdes ansættelsessamtaler i uge 21.

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.


Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Related Jobs

19. September 2021
17. September 2021
16. September 2021
16. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com