/*Menu hide on click outside*/
Published
28. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn

Description

Har du brug for stabilitet efter en årrække med sejlende tjeneste, udsendelse eller anden tjeneste i land?Søværnets Center for Taktik søger en befalingsmand som underviser indenfor krypto- og/eller kommunikation.Om osVi er i alt 10 personer i faggruppe CIS (Communication and Information Systems). Alle med forskellige baggrund, men med samme altovervejende fokus på at uddanne operativt personel i Forsvaret, herunder Søværnets sejlende personel. Vi værdsætter faglig fordybelse og bestræber os på at give dig stor indflydelse på at tilrettelægge arbejdsdagen. Handlingsprogrammet som styrer TAC produktion er aftalt for et år af gangen, og ændres sjældent. Dette giver stabilitet og gør, at du som medarbejder får mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familielivOm stillingenSom faglærer i faggruppe CIS får du ansvar for uddannelser indenfor krypto og kommunikation, hvor du i tæt samarbejde med dine kollegaer i faggruppen vil være med til at forestå og udvikle undervisning indenfor fagområderne generelt. Stillingen giver dig samtidigt rig mulighed for faglig fordybelse indenfor fagområdet.Stillingen kan omfatte:Kryptokustode eller alternativ kryptokustode for TAC kryptoforvaltning.Undervisning indenfor kryptofagområdet.- Undervisning indenfor kommunikationsfagområdet.-Kursusleder for udpegede kurser.Støtte i rådgivningen til øvrige myndigheder indenfor fagområdet.Støtte med sagsbehandling i relation til fagområderne.Støtte med udvikling og vedligeholdelse af uddannelsesdokumentation og undervisningsmateriale.Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men du skal påregne ca. 15-30 rejsedage om året.Udover egentlige uddannelser på TAC foregår en del af undervisningsaktiviteterne som ”Seariding”, hvor TAC-personel støtter Søværnskommandoens træningselement med opkøring af enhederne i regi af DANSARC, herunder på forløbene ved Neustadt. Planlægning af ”Seariding” vil ske i tæt samarbejde med dig under hensyntagen til dine egne ønsker og med afsæt i en fornuftig balance imellem arbejde og privatliv.Tjeneste på TAC skal hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med faggruppelederen vil der blive aftalt en udviklingsplan, der understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden.Om digDu har baggrund som oversergent i Forsvaret.Du har interesse for fagområderne og har lyst og drivkraft til at fordybe dig videre.Du besidder lysten til at formidle din viden og erfaringer til personel på alle niveauer.Stillingen kan også søges af erfarne sergenter. I så fald vil der ved ansættelsen blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der muliggør udnævnelse til næste grad. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad.Der er krav om at du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til COSMIC TOP SECRET, samt at du har, eller kan erhverve dig, blåt bevis, herunder Forsvarets Fysiske Basiskrav.AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikhavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Faggruppeleder CIS KL Marlene S. Høj på telefon 72855367 eller mail SC-TAC-UD501@FIIN.DK.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 15. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om Center for TaktikCenter for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.Find os også på Facebook.

Related Jobs

18. June 2021
18. June 2021
Sveiser offshore   Sweden new
18. June 2021