/*Menu hide on click outside*/
Published
30. August 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
19. September 2021

Description

Aker BP har en klar ambisjon - bli det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.


Stillingens overordnede mål:

Sikre at selskapets strategier, planer og styringssystemer er forstått og blir fulgt opp på en aktiv og lojal måte innenfor arbeidsområdet som tilligger stillingen med særlig fokus på;

 • helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK),
 • driftsmessig effektivitet og sikkerhet,
 • tids- og kostnadsbevissthet,
 • produksjonsmål.

Fagansvarlig Maritim er faglig ansvarlig for daglig drift, tilsyn og vedlikehold av Alvheim FPSOs maritime systemer. Fagansvarlig skal i samarbeid med teknikere, ledelsen og Onshore support Team legge til rette for en sikker, effektiv og løsningsorientert utførelse av arbeid. Fagansvarlig har en sentral rolle i koordinering av arbeid innenfor eget fagfelt som treffer flere faggrupper om bord. Fagansvarlig skal gi støtte til marine kontrollrom, samt ha tett samarbeid med dekks- og kranoperatører. Fagansvarlig Maritim er også stedfortreder for Maritim leder.


Typiske arbeidsoppgaver:

 • Forberede, gjennomføre og kontrollere vedtatte arbeidsprogrammer.
 • Samarbeide med ledelse og aktuelle faggrupper, inkludert leverandører, iht. gjeldende rutiner, avtaler og behov, samt delta i aktuelle møter.
 • Rapportere relevante forhold om anlegg og tilhørende utstyr iht. etablerte rutiner og behov.
 • Delta i feilsøking på aktuelle systemer og opprette meldinger basert på funn.
 • Forberede arbeid på trykk-/spenningsatt utstyr samt tilbakestilling.
 • Gassmåling ifbm vedlikehold og entring
 • Sørge for at nødvendig forbruksmateriell og reservedeler er tilgjengelig.
 • Se til at dokumentasjon av anlegg og tilhørende utstyr foreligger og blir holdt oppdatert.
 • Avløse i kontrollrom ved behov
 • Stedfortreder for Maritim leder.

Kompetansekrav:

 • Minimum Dekksoffisersertifikat D2, eller teoretisk utdannelse til D1 (behøver ikke gyldig sertifikat).
 • Tankerman Highest grade Oil-kompetanse (behøver ikke gyldig sertifikat).
 • Minst to års praksis som kontrollromsoperatør på FPSO/FSU eller styrmann på tankskip (olje).
 • SAP erfaring er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, engelsk og norsk.
 • I tråd med Aker BP sine verdier: Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og RespektfullAker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.

Related Jobs

21. September 2021
17. September 2021
17. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com