/*Menu hide on click outside*/
Published
30. August 2021
Expires
19. September 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Page Views
17

Description

Aker BP har en klar ambisjon - bli det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.Stillingens overordnede mål:
Sikre at selskapets strategier, planer og styringssystemer er forstått og blir fulgt opp på en aktiv og lojal måte innenfor arbeidsområdet som tilligger stillingen med særlig fokus på;
helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK),
driftsmessig effektivitet og sikkerhet,
tids- og kostnadsbevissthet,
produksjonsmål.
Fagansvarlig Maritim er faglig ansvarlig for daglig drift, tilsyn og vedlikehold av Alvheim FPSOs maritime systemer. Fagansvarlig skal i samarbeid med teknikere, ledelsen og Onshore support Team legge til rette for en sikker, effektiv og løsningsorientert utførelse av arbeid. Fagansvarlig har en sentral rolle i koordinering av arbeid innenfor eget fagfelt som treffer flere faggrupper om bord. Fagansvarlig skal gi støtte til marine kontrollrom, samt ha tett samarbeid med dekks- og kranoperatører. Fagansvarlig Maritim er også stedfortreder for Maritim leder.
Typiske arbeidsoppgaver:
Forberede, gjennomføre og kontrollere vedtatte arbeidsprogrammer.
Samarbeide med ledelse og aktuelle faggrupper, inkludert leverandører, iht. gjeldende rutiner, avtaler og behov, samt delta i aktuelle møter.
Rapportere relevante forhold om anlegg og tilhørende utstyr iht. etablerte rutiner og behov.
Delta i feilsøking på aktuelle systemer og opprette meldinger basert på funn.
Forberede arbeid på trykk-/spenningsatt utstyr samt tilbakestilling.
Gassmåling ifbm vedlikehold og entring
Sørge for at nødvendig forbruksmateriell og reservedeler er tilgjengelig.
Se til at dokumentasjon av anlegg og tilhørende utstyr foreligger og blir holdt oppdatert.
Avløse i kontrollrom ved behov
Stedfortreder for Maritim leder.
Kompetansekrav:
Minimum Dekksoffisersertifikat D2, eller teoretisk utdannelse til D1 (behøver ikke gyldig sertifikat).
Tankerman Highest grade Oil-kompetanse (behøver ikke gyldig sertifikat).
Minst to års praksis som kontrollromsoperatør på FPSO/FSU eller styrmann på tankskip (olje).
SAP erfaring er en fordel.
Personlige egenskaper:
Strukturert
Selvstendig
Gode samarbeidsevner.
Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, engelsk og norsk.
I tråd med Aker BP sine verdier: Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull
Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.