/*Menu hide on click outside*/
Published
3. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Vadum
Deadline
23. February 2021

Description

Har du lyst til at arbejde med materielanskaffelser og blive en del af holdet bag Danmarks specialoperationsstyrker – så har du muligheden nu – vi søger en sagsbehandler til J4.Om osSpecialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.Specialoperationskommandoen omfatter en Kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset. Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg.Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser og nationens sikkerhed.J4 materiel- og logistiksektionen er en ud af tre sektioner i Operationsstøtteafdelingen. Sektionen består af 11 medarbejdere, der varetager logistiske funktioner, herunder anskaffelse og afvikling af materielkapaciteter, operativ logistisk planlægning (deployering og understøttelse af udsendte enheder) samt host nation support i forbindelse med aktiviteter med deltagelse af udenlandske styrker.Om stillingenSom sagsbehandler i J4 vil dine opgaver – i et vist omfang – kunne tilpasses de kompetencer og interesser du allerede har, men forventes indledningsvist at omfatte sagsbehandling og koordinationsansvar i relation til maritim mobilitet, operativ logistik og etablissement.Du vil også få andre opgaver inden for J4 opgaveportefølje. Som eksempler kan nævnes varetagelse af SOKOM behov i diverse projektimplementerings-grupper (PIMG) og i møder vedrørende kapacitetsudviklingsplaner.Opgaverne i J4 omfatter alt fra udarbejdelse af analyser og oplæg vedr. behov for materielanskaffelser, koordinering og udarbejdelse af brugerspecifikationer - hvilket sker i tæt samarbejde med brugerne - til sagsbehandling vedr. udfasning af materiel.Om digDu er major/orlogskaptajn. Alternativt er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant med godt kendskab til stabsarbejde, der er i gang med at gennemføre MMS eller kan dokumentere optagelse på MMS. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og frem til en eventuel udnævnelse bestride stillingen som funktion i højere stilling.Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med materielområdet og/eller kapacitetsudvikling med indsigt i processerne omkring materielkapacitetsplanen og kapacitetsplan etablissement. Dette er dog ikke et ufravigeligt krav for at komme i betragtning til stillingen.Vigtigst er det, at du har den rette indstilling til at lære nyt og at du kan arbejde selvstændigt, men også indgå i samarbejdet i sektionen, og at du har erfaring med stabstjeneste ved en styrelse eller niveau II myndighed. Det er en forudsætning, at du har en god forståelse for sagsbehandling og stabsprocesser.Forudsætningen for at kunne løse opgaverne er, at du har såvel vilje som evne til at samarbejde, da du vil få stor berøringsflade til andre dele af Forsvaret og til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Du skal kunne kommunikere klart og tydeligt – både i tale og på skrift, da du løbende deltager i møder med brugerne ved Frømandskorpset og Jægerkorpset, brugere fra andre dele af Forsvaret og med tekniske sagsbehandlere fra FMI.Det er ikke et krav, at du har indsigt i specialoperationsområdet.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGVil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef i J4, Bente Ravn på tlf.: 2555 2999.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.Ansøgningsfristen er torsdag den 18. februar 2021, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse per. 1. april 2021 eller snarest derefter.Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOENSpecialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, Frømandskorpset, Jægerkorpset og Siriuspatruljen.Specialoperationskommandoens opgaveløsning er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber, overraskende styrkeanvendelse og bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herunder opstillingen af et dansk kernebidrag til NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: ”Styrke Gennem Fælles Indsats”

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
27. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com