/*Menu hide on click outside*/
Published
9. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Vil du være med til at sikre at artikler, produkter, bekæmpelsesmidler, stoffer og blandinger der forhandles er lovlige, og ikke udgør en kemisk risiko for sundhed og miljø? Vil du være med til at sikre, at Kemikalieinspektionen kan overvåge, udvikle og anvende bedre redskaber til håndhævelse over for varer solgt over nettet, og styrke kontrollen med varer fra tredjelande, jf. den nye Markedsovervågningsforordning? Har du lyst til at indgå i et juridisk og kemisk-fagligt miljø af professionelle inspektører og håndhævelses jurister, hvor vi lægger vægt på en målrettet kontrol, og proportionel håndhævelse? Så er jobbet som inspektør i Kemikalie-inspektionen måske noget for dig.
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.
Enheden og organisering
Kemikalieinspektionen kontrollerer og håndhæver ud fra kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet til den lovgivning. Kemikalieinspektionen er en del af enheden Miljøstyrelsen (virksomheder). Enheden består af knap 100 medarbejdere, hvoraf ca. 20 medarbejdere beskæftiger sig med tilsyn og håndhævelse i relation til kemikalielovgivningen.
Kemikalieinspektionen er fysisk placeret i Slagelse, som en del af enheden Virksomheder, der også har ansvaret for miljøgodkendelse og tilsyn med ca. 400 komplekse virksomheder i Danmark samt ansvar for tilsynet med offshore-aktiviteter og alle større oliepipelines i Danmark.
Opgaver
Kemikalieinspektionens arbejdsområde omfatter kontrol og håndhævelse af klassificering mærkning, opbevaring, restriktioner og markedsføring af en bred vifte af produkter fra pesticider, biocider og andre kemiske produkter, over kosmetik, elektronik og HFC-gasser til legetøj, POP’er. Kontrollen gennemføres i hele Danmark, hvorfor rejseaktivitet må påregnes. Kemikalieinspektionen fører tilsyn og håndhævelse af lovgivning vedrørende forbruger-produkter.
Vi kan tilbyde en spændende stilling med selvstændigt arbejde og faglige udfordringer, både i forhold til virksomheder og samarbejdsparter, der skal opleve en professionel og transparent sagsbehandling, og i forhold til kollegerne, hvor udvikling, faglig kvalitet og arbejdsglæde er prioriteret. Kemikalieinspektionen samarbejder med andre nationale kontrolmyndigheder, såvel i nordisk som i EU-regi. Ved hjælp af informationen og presse styrker vi effekten af kontrol-arbejdet. Informationsopgaver og kontakt med pressen er derfor en integreret del af inspektionens arbejde.
Vi søger specifikt en kollega til disse opgaver
Du får ophæng i Forbrugerprodukt og CLP-teamet, hvor du sammen med teamets andre inspektører skal medvirke til kontrol og håndhævelse inden for teamet ansvarsområde, dvs. kosmetik, REACH, legetøj, POP, og CLP samt HFC-gas området. Endvidere bliver din opgave at være en del af inspektionens udvikling af den fremtidige håndhævelse over for nethandel, jf. markedsovervågningsforordningen.
Kvalifikationer
Vi forventer, at du:
Har en lang videregående naturvidenskabelig uddannelse som f.eks. kemiker, kemi- eller miljøingeniør.
Er en holdspiller som kan inddrage, engagere og etablere kontakt til relevante aktører og sikre tæt samarbejde i sagsgangene.
Er grundig og systematisk, så opgaverne kvalitetsmæssigt er helt i top.
Kan analysere et opgaveområde fagligt og følge en sag fra start til slut, hvilket kræver administrativ, kemisk, juridisk og politisk forståelse.
Har digitale kompetencer og er vant til at navigere og inddrage digitale værktøjer i din hverdag, f.eks. F2 og GeoEnviron.
Har kompetence til at vurdere kemikaliers miljø- eller sundhedsskadelige virkninger med udgangspunkt i kemikalielovgivningen (REACH, CLP, POP, pesticider, biocider, kosmetik, legetøj m.m.)
Har kompetence til at vurdere kemiske analyser.
Har erfaring med administrativt arbejde.
Har erfaring med at føre tilsyn og kontrol.
Har gode kommunikationsevner – skriftlige og mundtlige.
Har gode engelskkundskaber – i tale og på skrift.
Din profil
Vi lægger vægt på, at du:
Er samarbejdende af natur.
Er selvstændig med drive og et godt overblik.
Er udadvendt og med positiv tilgang til mennesker og opgaver.
Har kørekort og er indstillet på nogen rejseaktivitet i Danmark/norden og evt. EU.
Er erfaren inden for området.
Vi forventer desuden, at du har et godt humør og er omstillingsparat, dynamisk og arbejdsom. Du skal kunne trives i en afdeling med rigtig mange opgaver, hvor nogle vil være rutineprægede, andre kræve fordybelse og analytisk sans.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).
Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet vil være Antvorskov Alle 139 i Slagelse.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Kim Holm Boesen på tlf.
+45 21 62 59 66.
Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m. senest den 22. oktober 2021.
Vi planlægger at holde samtaler i uge 44, 2021.
Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at forberede en case.

Related Jobs

Senior Piping Eng B23350   Norway new
12. May 2022
Automation Engineer   Norway new
11. May 2022
11. May 2022
11. May 2022
Senior Piping Engineer   Norway new
10. May 2022