/*Menu hide on click outside*/
Published
22. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
12. May 2021

Description

Søværnets Sergentskole søger en sergent med operativ profil til at blive en del af det team, der uddanner sergentelever og kadetaspiranter.
Har du mod på at blive en del af teamet, der skal undervise sergentelever og kadetaspiranter samt lysten til at udvikle dig selv og andre og sætte den operative virkelighed i spil over for uddannelse? Så er det lige dig, vi søger!

Om os

Søværnets Sergentskole (SSS) er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt Forsvarsakademiet.

Søværnets Sergentskole sagsbehandler, udvikler og gennemfører Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Officers Basisuddannelse (OBU) og den Militære Akademiuddannelse (MAU).
Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet.

Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed.

Søværnets Sergentskole er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.

Søværnets Sergentskole består af 12 øvrige medarbejdere med forskelige baggrunde og kompetencer. Vi er et team med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, og vi er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring.

Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden.

Om stillingen

Stillingen er placeret under Chefen for Søværnets Sergentskole, som varetager uddannelsen af Søværnets kommende mellemlederkorps, kadetaspiranter og MAU studerende.

Du vil komme til at bestride stillingen som instruktør og delingsfører. I den forbindelse vil du komme til at undervise vores sergentelever samt have kadetaspiranter under officersbasisuddannelsen. Du vil blive en del af det løbende udviklingsarbejde med uddannelserne, som retter sig mod det operative virke og sergentgruppens virkelighed.

Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed, hvor alle bidrager ind i den samlede opgaveportefølje.

Om dig
Du er sergent, gerne med en operativ profil, som evner at bringe den operative virkelighed med til udviklingen af lederuddannelserne i Søværnet. Alternativt har du gennemført GSU og brænder for at udvikle, præge og motivere andre til at yde deres bedste.

Du skal være en rollemodel for kommende ledere og mellemledere, så du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og vedholdenhed kendetegner din person. Desuden besidder du eller har mod på at udvikle de følgende stillingsrelevante kompetencer:

  • Kommunikation og Motivere Andre indenfor udfaldsrummet Relationer.
  • Faglighed indenfor udfaldsrummet Stabilitet.
  • Fleksibilitet og Nytænkning indenfor udfaldsrummet Fornyelse.
  • Initiativ indenfor udfaldsrummet Resultater.

På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe hverdagen fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen.

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring, og det vil være muligt at blive yderligere kompetenceudviklet til at kunne varetage netop det, der kræves for at kunne undervise på vores uddannelser. Det er vigtigt, at du selv har lyst til at udvikle dine kompetencer, således du er klar til at møde dine kollegaer fra Søværnet som en kompetent og engageret medarbejder. Du skal have gode skriftlige færdigheder, idet der må påregnes en vis mængde skriftligt arbejde.

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen og se dig selv i stillingen, så send os en ansøgning!
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Brian Hvilshøj på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon 72817860.

Har du spørgsmål til dagligdagen og hvad jobbet kan indeholde er du velkommen til at kontakte SG Julie Krarup Nielsen på FAK-SSS-GSU5@MIL.DK eller på telefon 2874 9974.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 74 eller mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. april 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021.
Ferie afvikles i uge 27 - 29.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Søværnets Sergentskole søger en sergent med operativ profil til at blive en del af det team, der uddanner sergentelever og kadetaspiranter.
Har du mod på at blive en del af teamet, der skal undervise sergentelever og kadetaspiranter samt lysten til at udvikle dig selv og andre og sætte den operative virkelighed i spil over for uddannelse? Så er det lige dig, vi søger!

Om os

Søværnets Sergentskole (SSS) er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt Forsvarsakademiet.

Søværnets Sergentskole sagsbehandler, udvikler og gennemfører Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Officers Basisuddannelse (OBU) og den Militære Akademiuddannelse (MAU).
Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet.

Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed.

Søværnets Sergentskole er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.

Søværnets Sergentskole består af 12 øvrige medarbejdere med forskelige baggrunde og kompetencer. Vi er et team med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, og vi er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring.

Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden.

Om stillingen

Stillingen er placeret under Chefen for Søværnets Sergentskole, som varetager uddannelsen af Søværnets kommende mellemlederkorps, kadetaspiranter og MAU studerende.

Du vil komme til at bestride stillingen som instruktør og delingsfører. I den forbindelse vil du komme til at undervise vores sergentelever samt have kadetaspiranter under officersbasisuddannelsen. Du vil blive en del af det løbende udviklingsarbejde med uddannelserne, som retter sig mod det operative virke og sergentgruppens virkelighed.

Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed, hvor alle bidrager ind i den samlede opgaveportefølje.

Om dig
Du er sergent, gerne med en operativ profil, som evner at bringe den operative virkelighed med til udviklingen af lederuddannelserne i Søværnet. Alternativt har du gennemført GSU og brænder for at udvikle, præge og motivere andre til at yde deres bedste.

Du skal være en rollemodel for kommende ledere og mellemledere, så du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og vedholdenhed kendetegner din person. Desuden besidder du eller har mod på at udvikle de følgende stillingsrelevante kompetencer:

  • Kommunikation og Motivere Andre indenfor udfaldsrummet Relationer.
  • Faglighed indenfor udfaldsrummet Stabilitet.
  • Fleksibilitet og Nytænkning indenfor udfaldsrummet Fornyelse.
  • Initiativ indenfor udfaldsrummet Resultater.

På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe hverdagen fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen.

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring, og det vil være muligt at blive yderligere kompetenceudviklet til at kunne varetage netop det, der kræves for at kunne undervise på vores uddannelser. Det er vigtigt, at du selv har lyst til at udvikle dine kompetencer, således du er klar til at møde dine kollegaer fra Søværnet som en kompetent og engageret medarbejder. Du skal have gode skriftlige færdigheder, idet der må påregnes en vis mængde skriftligt arbejde.

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen og se dig selv i stillingen, så send os en ansøgning!
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Brian Hvilshøj på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon 72817860.

Har du spørgsmål til dagligdagen og hvad jobbet kan indeholde er du velkommen til at kontakte SG Julie Krarup Nielsen på FAK-SSS-GSU5@MIL.DK eller på telefon 2874 9974.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 74 eller mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. april 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021.
Ferie afvikles i uge 27 - 29.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com