/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Karup
Deadline
2020-10-07

Description

Er du søofficer med en solid baggrund som operativ og taktisk officer? Har du erfaring med Internationale operationer fra sejlende tjeneste eller stabstjeneste? Har du samtidig lyst til et arbejde, hvor du har fingeren på pulsen med Forsvarets operationer i et værnsfælles miljø? Så er du muligvis vores nye kollega i J3 Maritime Operationssektion i Operationsstaben. Om os J3 Maritime (J3M) er en sektion i Operationsafdelingen i Operationsstaben under Forsvarsstaben placeret i Karup. Operationsafdelingen er opdelt i tre sektioner, fordelt på en maritim, en landmilitær og en luftmilitær sektion. Vores opgaveportefølje og ansvarsområder er under konstant udvikling i en dagligdag, hvor Forsvarets mange opgaver skal løses professionelt under hensyntagen til en optimal anvendelse af Forsvarets ressourcer og kapaciteter. Opgaverne spænder bredt og dækker både Forsvarets internationale og nationale operationer fra det militæroperative niveau. Vi arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriet, Operationsstabens andre afdelinger og sektioner samt andre stabe og styrelser såsom de enkelte værn og underlagte myndigheder. Vi koordinerer på tværs af mange myndigheder og har stor indflydelse og beslutningskompetence. Dermed har vi et stort aftryk og ansvar inden for Forsvarets operationer generelt. Vi har fokus på den opgave, som hele Forsvaret i sidste ende skal være rettet mod; Enheder indsat i operationer. J3 fungerer i et højt tempo, da Forsvarets engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. J3 direktivgiver, prioriterer, vejleder og til tider fører styrker, der er indsat i forskellige operationer. Dette sker ofte med korte terminer, men til gengæld med relevante og spændende opgaver i en dynamisk verden. Vores opgaver fordrer, at vi er gode til at kommunikere og samarbejde. Vores omgangstone er afslappet, og vi tilstræber at have et godt sammenhold. Officerer med gåpåmod trives godt hos os, og det lever J3 godt af. J3 Maritime operationssektion varetager Forsvarets nationale og internationale maritime operationer. Vi har ansvaret for Søværnets kampenheders indsættelse i skarpe internationale operationer og tilsvarende ansvar for operativ styring i forhold til de nationale opgaver. For nuværende er J3 Maritim på den internationale side involveret i: IVER indsættelse i Hormuz. Forsvarets støtte til EU’s Frontex og derudover har J3 Maritim medvirket til planlægning og forestået indsættelse i fransk og amerikanske hangarskibsgrupper. På den nationale side består opgaverne bl.a. i: Arbejde i relation til udarbejdelse af National Forsvarsplan. Udarbejdelse af krisestyringskoncept i Operationsstaben. Planlægning og koordinering af den daglige indsættelse i national opgaveløsning herunder Arktis. Sektionen deltager også med relevante input til briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren. Ligeledes bidrager sektionen til besvarelse af relevante Forsvarsudvalgs spørgsmål og aktindsigtssager. Om stillingen Du kan forvente at blive elementleder med fokus på den internationale opgaveløsning og indsættelser. Du vil under alle omstændigheder kunne blive inddraget i at udarbejde besvarelse af høringssvar overfor Forsvarsministeriet og koordinere J3 bidrag til rapporteringer til Forsvarets øverste ledelse. Du skal bidrage til afdelingens og sektionens tværgående opgaver. Derudover vil du kunne bidrage til både planlægningen og i høj grad indsættelsen af Forsvarets kapaciteter fra det militær operative niveau til løsning af Forsvarets maritime opgaveløsning. Sektionens mission managers er de primære ansvarlige på udsendte styrker og du vil kunne få en rolle i denne sammenhæng. Du vil bl.a. skulle håndtere opgaver af udfordrende karakter, såsom besvarelse af spørgsmål og håndtering af opgaver af højere kompleksitet. Du vil ligeledes skulle deltage i mødeaktivitet i ind- og udland. Du vil i stillingen i J3 Maritim få et bredt kendskab til Forsvaret samt de mange samarbejdspartneres roller. Der er en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Der vil i perioder kunne forventes spidsbelastninger i jobbet. Du vil være en del af et miljø, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dig og dine personlige og faglige kompetencer. Om dig Du er orlogskaptajn (M331). Du er uddannet taktisk officer i Søværnet. Vi lægger vægt på, at du har gjort operativ sejlende tjeneste i Søværnet, meget gerne i Søværnets Fregatter eller at du har erfaring fra en stab beskæftiget med international opgaveløsning. Du har et bredt kendskab til Forsvarets og Søværnets organisation og opgaveløsning, samt en evne og vilje til både at arbejde på tværs af hele Forsvaret, og samarbejde med øvrige myndigheder. Du besidder en høj grad af selvdisciplin og faglig stolthed, da du ikke vil opleve detailstyring i afdelingen. Opgaven og rammerne bliver udstedt, hvorefter der vil være rig mulighed for selv at styre selve opgaveløsningen med forventningen om et resultat af høj kvalitet. Der vil naturligvis være mulighed for den nødvendige sparring og feedback i relation hertil. Du er i stand til både at arbejde selvstændigt og at kunne indgå i et effektivt teamwork med sektionens og afdelingens øvrige medarbejdere. Endvidere vil du skulle arbejde sammen med mange andre kollegaer fra Forsvaret i nedsatte operative planlægningsgrupper. Dine evner til samarbejde og koordineringen, også i pressede situationer er centrale, og du besidder gode analytiske evner og en stærk helhedsforståelse. Arbejdet foregår i et værnsfælles miljø, hvor der er et tæt samarbejde med repræsentanter fra de andre værn. Det kan også komme på tale at støtte andre værn, hvorfor en nysgerrig og udadvendt natur hilses velkommen. Udover samarbejdet med dine kollegaer i sektionen, og på tværs af staben, vil du have samarbejdsrelationer med Forsvarsministeriet, andre stabe i Forsvarskommandoen, herunder Søværnskommandoen, og underlagte myndigheder. Det kræver, at du er god til at skabe netværk samt at etablere, vedligeholde og udbygge gode samarbejdsrelationer. Vi søger en kollega med initiativ, og som ligeledes har det kølige overblik, når tingene går hurtigt. En officer, der har viljen til succes og sikring af den operative opgaveløsning, vil trives godt i stillingen. Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for J3 Maritim, kommandørkaptajn Lars Hjulgaard på telefon 72 84 03 01. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfristen er søndag den 21. september 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Er du søofficer med en solid baggrund som operativ og taktisk officer? Har du erfaring med Internationale operationer fra sejlende tjeneste eller stabstjeneste? Har du samtidig lyst til et arbejde, hvor du har fingeren på pulsen med Forsvarets operationer i et værnsfælles miljø? Så er du muligvis vores nye kollega i J3 Maritime Operationssektion i Operationsstaben. Om os J3 Maritime (J3M) er en sektion i Operationsafdelingen i Operationsstaben under Forsvarsstaben placeret i Karup. Operationsafdelingen er opdelt i tre sektioner, fordelt på en maritim, en landmilitær og en luftmilitær sektion. Vores opgaveportefølje og ansvarsområder er under konstant udvikling i en dagligdag, hvor Forsvarets mange opgaver skal løses professionelt under hensyntagen til en optimal anvendelse af Forsvarets ressourcer og kapaciteter. Opgaverne spænder bredt og dækker både Forsvarets internationale og nationale operationer fra det militæroperative niveau. Vi arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriet, Operationsstabens andre afdelinger og sektioner samt andre stabe og styrelser såsom de enkelte værn og underlagte myndigheder. Vi koordinerer på tværs af mange myndigheder og har stor indflydelse og beslutningskompetence. Dermed har vi et stort aftryk og ansvar inden for Forsvarets operationer generelt. Vi har fokus på den opgave, som hele Forsvaret i sidste ende skal være rettet mod; Enheder indsat i operationer. J3 fungerer i et højt tempo, da Forsvarets engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. J3 direktivgiver, prioriterer, vejleder og til tider fører styrker, der er indsat i forskellige operationer. Dette sker ofte med korte terminer, men til gengæld med relevante og spændende opgaver i en dynamisk verden. Vores opgaver fordrer, at vi er gode til at kommunikere og samarbejde. Vores omgangstone er afslappet, og vi tilstræber at have et godt sammenhold. Officerer med gåpåmod trives godt hos os, og det lever J3 godt af. J3 Maritime operationssektion varetager Forsvarets nationale og internationale maritime operationer. Vi har ansvaret for Søværnets kampenheders indsættelse i skarpe internationale operationer og tilsvarende ansvar for operativ styring i forhold til de nationale opgaver. For nuværende er J3 Maritim på den internationale side involveret i: IVER indsættelse i Hormuz. Forsvarets støtte til EU’s Frontex og derudover har J3 Maritim medvirket til planlægning og forestået indsættelse i fransk og amerikanske hangarskibsgrupper. På den nationale side består opgaverne bl.a. i: Arbejde i relation til udarbejdelse af National Forsvarsplan. Udarbejdelse af krisestyringskoncept i Operationsstaben. Planlægning og koordinering af den daglige indsættelse i national opgaveløsning herunder Arktis. Sektionen deltager også med relevante input til briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren. Ligeledes bidrager sektionen til besvarelse af relevante Forsvarsudvalgs spørgsmål og aktindsigtssager. Om stillingen Du kan forvente at blive elementleder med fokus på den internationale opgaveløsning og indsættelser. Du vil under alle omstændigheder kunne blive inddraget i at udarbejde besvarelse af høringssvar overfor Forsvarsministeriet og koordinere J3 bidrag til rapporteringer til Forsvarets øverste ledelse. Du skal bidrage til afdelingens og sektionens tværgående opgaver. Derudover vil du kunne bidrage til både planlægningen og i høj grad indsættelsen af Forsvarets kapaciteter fra det militær operative niveau til løsning af Forsvarets maritime opgaveløsning. Sektionens mission managers er de primære ansvarlige på udsendte styrker og du vil kunne få en rolle i denne sammenhæng. Du vil bl.a. skulle håndtere opgaver af udfordrende karakter, såsom besvarelse af spørgsmål og håndtering af opgaver af højere kompleksitet. Du vil ligeledes skulle deltage i mødeaktivitet i ind- og udland. Du vil i stillingen i J3 Maritim få et bredt kendskab til Forsvaret samt de mange samarbejdspartneres roller. Der er en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Der vil i perioder kunne forventes spidsbelastninger i jobbet. Du vil være en del af et miljø, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dig og dine personlige og faglige kompetencer. Om dig Du er orlogskaptajn (M331). Du er uddannet taktisk officer i Søværnet. Vi lægger vægt på, at du har gjort operativ sejlende tjeneste i Søværnet, meget gerne i Søværnets Fregatter eller at du har erfaring fra en stab beskæftiget med international opgaveløsning. Du har et bredt kendskab til Forsvarets og Søværnets organisation og opgaveløsning, samt en evne og vilje til både at arbejde på tværs af hele Forsvaret, og samarbejde med øvrige myndigheder. Du besidder en høj grad af selvdisciplin og faglig stolthed, da du ikke vil opleve detailstyring i afdelingen. Opgaven og rammerne bliver udstedt, hvorefter der vil være rig mulighed for selv at styre selve opgaveløsningen med forventningen om et resultat af høj kvalitet. Der vil naturligvis være mulighed for den nødvendige sparring og feedback i relation hertil. Du er i stand til både at arbejde selvstændigt og at kunne indgå i et effektivt teamwork med sektionens og afdelingens øvrige medarbejdere. Endvidere vil du skulle arbejde sammen med mange andre kollegaer fra Forsvaret i nedsatte operative planlægningsgrupper. Dine evner til samarbejde og koordineringen, også i pressede situationer er centrale, og du besidder gode analytiske evner og en stærk helhedsforståelse. Arbejdet foregår i et værnsfælles miljø, hvor der er et tæt samarbejde med repræsentanter fra de andre værn. Det kan også komme på tale at støtte andre værn, hvorfor en nysgerrig og udadvendt natur hilses velkommen. Udover samarbejdet med dine kollegaer i sektionen, og på tværs af staben, vil du have samarbejdsrelationer med Forsvarsministeriet, andre stabe i Forsvarskommandoen, herunder Søværnskommandoen, og underlagte myndigheder. Det kræver, at du er god til at skabe netværk samt at etablere, vedligeholde og udbygge gode samarbejdsrelationer. Vi søger en kollega med initiativ, og som ligeledes har det kølige overblik, når tingene går hurtigt. En officer, der har viljen til succes og sikring af den operative opgaveløsning, vil trives godt i stillingen. Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for J3 Maritim, kommandørkaptajn Lars Hjulgaard på telefon 72 84 03 01. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfristen er søndag den 21. september 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

25. October 2021
Vessel Coordinator   Denmark new
25. October 2021
25. October 2021
25. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/