/*Menu hide on click outside*/
Published
7. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn

Description

Er du elektriker, automatikfagtekniker eller lignende og har mod på at blive en del af et teknisk team og sammen med gode kolleger stå til søs, hvor du vil blive fagligt udfordret i en til tider hektisk hverdag?Så er det måske lige dig vi har brug for om bord på støtteskibet ABSALON.Om osFregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, som består af enhederne ABSALON og ESBERN SNARE. DIV 22 løser en række forskellige maritime opgaver både nationalt og internationalt. I anden halvdel af 2021 og i starten 2022 skal division 22 indsættes i en international maritim operation i Gulf of Guinea ved Vestafrikas kyst. Her bliver en af opgaverne blandt andet at sikre skibstrafikken mod piratangreb.Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på det sømilitære håndværk, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. ABSALON har et spændende sejlprogram i 2021, og skal blandt andet operere i Nordatlanten under Arktisk Kommando. Forberedelserne til den internationale operation i starten af 2022 vil også fylde en del i 2. halvår af 2021.Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.Om stillingenABSALON er et moderne krigsskib med mange tekniske installationer. Maskineri og hjælpesystemer serviceres af Teknikdivisionen, der består af en Elektrosektion og en Driftssektion. Vi er samlet 20 mand i Teknikdivisionen, og du skal indgå i Elektrosektionen sammen med 5 andre faglærte.Teknikdivisionen på ABSALON er sammentømret gruppe af faglærte, der sørger for, at enhedens tekniske installationer lige fra toiletanlæg til fremdrivningsmotorer fungerer. Derfor stilles der store krav om faglig alsidighed, fleksibilitet og viljen til at gøre en god indsats.Du vil blive en del af Elektrosektionen, der om sit hovedansvar har drift af alle elektriske installationer og elektriske maskiner om bord. Men det er ikke ”Volt og Ohm” det hele. Du vil også skulle kunne bistå Driftssektionen, der primært arbejder med mekanik og motorer. Vi sørger selvfølgelig for, at du bliver efteruddannet og får udvidet din basale viden inden for dette fagområde.Dine daglige arbejdsopgaver omfatter blandt andet drift, reparation og vedligehold af vores elektriske systemer, fordelingstavler og installationer. Har du interesse for køleteknik, automation og styring, kan vi også udfordre dig fagligt med det. Derudover vil du blive uddannet til at gå vagt i havn og i søen. I basehavn vil du som en naturlig del af dit daglige arbejde skulle anvise og hjælpe civile underleverandører.Kvaliteten af vores arbejde er vigtigt for, at ABSALON kan operere – hverdagen veksler derfor ofte mellem planlagte opgaver og opgaver, som skal løses her og nu. Fleksibilitet er selvsagt vigtig i den forbindelse, men overordnet forsøger vi at holde fast i, at det skal være sjovt at gå på arbejde.Om digVi forventer:Du er elektriker, industrielektriker, automatikfagtekniker eller lignendeDu er i stand til at arbejde selvstændigt, men også kunne indgå i et teamDu er energisk, effektiv og har ikke noget imod at give en ekstra hånd med, når der er travltDu kan indgå i et ungt og fagligt velfunderet miljø i en til tider hektisk hverdagDu har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt og dynamisk miljøDu er omstillingsparat og klar til at tage imod de udfordringer ABSALON stilles såvel nationalt sominternationaltKvalifikationerKrav:Relevant faglig uddannelse jf. ovenstående.At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.Ønskeligt:Søværnets Basisuddannelse.At du har arbejdet med PLC styringAt du har gennemgået TEK 200 på Søværnets TeknikskoleTidligere sejlende tjeneste på en af Søværnets enheder som elektrikerHelbredskrav:Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.Grundvaccination.Egnet til røgdykning.Øvrige krav:Du skal kunne gennemføre eller have gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU).Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse.Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Rune Muff Smedsgård på mail 2e-absl-elo@mil.dkAlternativt SSG Dennis Hede, SCA-BEM03, telefon 72 85 75 23Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 30. maj 2021 og samtaler forventes afholdt uge 22. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Er du elektriker, automatikfagtekniker eller lignende og har mod på at blive en del af et teknisk team og sammen med gode kolleger stå til søs, hvor du vil blive fagligt udfordret i en til tider hektisk hverdag?Så er det måske lige dig vi har brug for om bord på støtteskibet ABSALON.Om osFregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, som består af enhederne ABSALON og ESBERN SNARE. DIV 22 løser en række forskellige maritime opgaver både nationalt og internationalt. I anden halvdel af 2021 og i starten 2022 skal division 22 indsættes i en international maritim operation i Gulf of Guinea ved Vestafrikas kyst. Her bliver en af opgaverne blandt andet at sikre skibstrafikken mod piratangreb.Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på det sømilitære håndværk, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. ABSALON har et spændende sejlprogram i 2021, og skal blandt andet operere i Nordatlanten under Arktisk Kommando. Forberedelserne til den internationale operation i starten af 2022 vil også fylde en del i 2. halvår af 2021.Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.Om stillingenABSALON er et moderne krigsskib med mange tekniske installationer. Maskineri og hjælpesystemer serviceres af Teknikdivisionen, der består af en Elektrosektion og en Driftssektion. Vi er samlet 20 mand i Teknikdivisionen, og du skal indgå i Elektrosektionen sammen med 5 andre faglærte.Teknikdivisionen på ABSALON er sammentømret gruppe af faglærte, der sørger for, at enhedens tekniske installationer lige fra toiletanlæg til fremdrivningsmotorer fungerer. Derfor stilles der store krav om faglig alsidighed, fleksibilitet og viljen til at gøre en god indsats.Du vil blive en del af Elektrosektionen, der om sit hovedansvar har drift af alle elektriske installationer og elektriske maskiner om bord. Men det er ikke ”Volt og Ohm” det hele. Du vil også skulle kunne bistå Driftssektionen, der primært arbejder med mekanik og motorer. Vi sørger selvfølgelig for, at du bliver efteruddannet og får udvidet din basale viden inden for dette fagområde.Dine daglige arbejdsopgaver omfatter blandt andet drift, reparation og vedligehold af vores elektriske systemer, fordelingstavler og installationer. Har du interesse for køleteknik, automation og styring, kan vi også udfordre dig fagligt med det. Derudover vil du blive uddannet til at gå vagt i havn og i søen. I basehavn vil du som en naturlig del af dit daglige arbejde skulle anvise og hjælpe civile underleverandører.Kvaliteten af vores arbejde er vigtigt for, at ABSALON kan operere – hverdagen veksler derfor ofte mellem planlagte opgaver og opgaver, som skal løses her og nu. Fleksibilitet er selvsagt vigtig i den forbindelse, men overordnet forsøger vi at holde fast i, at det skal være sjovt at gå på arbejde.Om digVi forventer:Du er elektriker, industrielektriker, automatikfagtekniker eller lignendeDu er i stand til at arbejde selvstændigt, men også kunne indgå i et teamDu er energisk, effektiv og har ikke noget imod at give en ekstra hånd med, når der er travltDu kan indgå i et ungt og fagligt velfunderet miljø i en til tider hektisk hverdagDu har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt og dynamisk miljøDu er omstillingsparat og klar til at tage imod de udfordringer ABSALON stilles såvel nationalt sominternationaltKvalifikationerKrav:Relevant faglig uddannelse jf. ovenstående.At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.Ønskeligt:Søværnets Basisuddannelse.At du har arbejdet med PLC styringAt du har gennemgået TEK 200 på Søværnets TeknikskoleTidligere sejlende tjeneste på en af Søværnets enheder som elektrikerHelbredskrav:Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.Grundvaccination.Egnet til røgdykning.Øvrige krav:Du skal kunne gennemføre eller have gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU).Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse.Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Rune Muff Smedsgård på mail 2e-absl-elo@mil.dkAlternativt SSG Dennis Hede, SCA-BEM03, telefon 72 85 75 23Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 30. maj 2021 og samtaler forventes afholdt uge 22. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Related Jobs

21. October 2020