/*Menu hide on click outside*/
Published
11. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
31. January 2021

Description

Følger du med i sikkerhedssituationen i Danmarks nærområde og Arktis? Ønsker du nye udfordringer, eller personlig udvikling? Vil du være med til at støtte de indsatte soldater? Eller trænger du bare til luftforandring?Om osOperationsstaben har ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets operative indsættelser og styrkebidrag såvel nationalt som internationalt. Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige stilling er i Efterretningssektionen (J2) i Karup.Vores sektions opgaver spænder vidt – lige fra at koordinere den militære efterretningstjeneste på tværs i Forsvaret, orientere Forsvarets øverste ledelse, deltage i operative planlægningsprocesser og arbejdsgrupper nationalt og internationalt til at yde direkte efterretningsmæssig støtte til indsatte enheder.Den brede opgaveportefølje betyder, at hverdagen både rummer opgaver præget af fordybelse og tålmodig opbygning af viden og andre, som er præget af uforudsigelighed og med udfordringer, der kræver handling og beslutsomhed.Vores miljø er værnfælles, hvor koordination og løbende drøftelser er en naturlig del af hverdagen, hvor omgangstonen er fri og uformel. Vi er et dynamisk team af 13 dedikerede medarbejdere fra henholdsvis Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt civile analytikere, med et tæt sammenhold og en god stemning.Vores kontorfaciliteter er moderne og velindrettede. Arbejdstiden er primært 0800-1500/1600, og opgaveløsningen og andre forhold kan kræve en fleksibel tilgang til arbejdstiden. Fleksibilitet i mødetid kan aftales med nærmeste chef, men hjemmearbejde er sjældent, da vi primært arbejder på klassificerede systemer.Om stillingenStillingen er rettet mod Danmark, Grønland og Færøerne med tyngde på Grønland og Færøerne, herunder Arktisk Kommando. Din nærmeste leder er en erfaren Orlogskaptajn med stor viden indenfor maritime operationer og efterretning. Som sagsbehandler, bidrager du til at monitere og sagsbehandle efterretningsmæssige forhold af betydning for hele Rigsfællesskabet. Du vil blive tildelt særlige emner du selvstændigt skal monitere, analysere og rapportere om i tæt samarbejde med de fem kommandoer og Forsvarets Efterretningstjeneste.Du bidrager til planlægning og indsættelse af Forsvarets operative kapaciteter. Vi vil på baggrund af sektionens behov og din baggrund udarbejde den øvrige del af din opgaveportefølje.Du kan i et normalt år se frem til tjenesterejser til Arktisk Kommando flere gange om året, samt til udlandet i forbindelse med møder og konferencer med NATO og andre udenlandske samarbejdspartnere.Der vil i stillingen være gode muligheder for personlig udvikling og deltagelse i nationale og internationale kurser samt anden efteruddannelse.Om digVi søger en erfaren seniorsergent, der evner at arbejde selvstændigt i et højt tempo, har blik for detaljen, og som har lysten og evnerne indenfor efterretningsområdet.Du har en solid operativ baggrund fra dit værn med speciale i enten operationer eller efterretning, eller mod på en stejl læringskurve ved at lære noget nyt. Du har evt. erfaring med stabstjeneste og er villig til at tage nødvendig efteruddannelse. Du behersker engelsk i skrift og tale, og erfaringer fra internationale operationer vil være en fordel.Som person er du selvstændig, nysgerrig, kreativ og analytisk stærk. Du kan se ting i et større perspektiv og har med din sans for struktur og overblik en naturlig helhedsforståelse, men besidder samtidig et godt blik for detaljen.Du er udadvendt og tager gerne initiativer der, hvor du ser, at der kan skabes en effekt. Du tænker nyt og anvender dine analytiske evner til at danne dig et overblik inden du løser opgaverne.AnsættelsesvilkårStillingen er en værnfælles seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være Karup.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret (CTS) og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Efterretningssektionens chef, oberstløjtnant Allan Pedersen på telefon nr. 7284 0141 – eller daglig leder orlogskaptajn Jan Vestergaard på 7284 0143.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021. Samtaler planlægges gennemført i uge 5 og 6.Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARSKOMMANDOENForsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver.Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
27. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com