/*Menu hide on click outside*/
Published
13. May 2021
Location
Sweden
Category
City
Stockholm
Deadline
02. June 2021

Description

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Farkostteknik

Projektet omfattar utveckling av teknologi och metodik för robotbaserade akustiska mätningar i maritim miljö. Att använda autonoma yt- eller undervattenssimmande farkoster som farkostplattformar för mätningar i olika marina miljöer har visat sig mycket användbart. Mätningar kan vara av olika slag, tex. autonom navigering, kartering av batymetri, bottenbeskaffning avseende bottennära livsmiljöer eller att kartera en glaciärfront. En rad olika sensorer är tänkbara, t.ex. flerstråliga ekolod, optiska sensorer etc. Hittills har de flesta mätplattformar det gemensamt att de inte är reaktiva, dvs de agerar inte i realtid baserat på den mätdata de samlar in. Kärnan i det föreslagna projektet utgörs av att utveckla plattformens förmåga att i realtid processera, kategorisera och reagera och agera på insamlad data. Detta projekt omfattar således robotik, mätteknik, reglerteknik, bildbehandling, signalanalys och farkostteknik. Projektet är ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitets Östersjöcentrum med handledning från olika forskningsfält.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Jakob Kuttenkeuler.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • erfarenhet från utveckling av autonoma system, i maritim miljö,
 • erfarenhet från experimentellt arbete i maritim miljö,
 • erfarenhet av arbete med flerstråliga ekolod och
 • kunskap om integrerade system, bildbehandling, datorseende samt programmering i C och Matlab.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Related Jobs

21. September 2021
17. September 2021
17. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com