/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2021
Expires
7. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
4

Description

Kan du se dig selv give ”high five” til dine kollegaer efter en veloverstået operation? Er du klar til at blive en del af et professionelt og velfungerende hold? Vi kan tilbyde dig, at blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver høje – store som små.
Om os
Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, som består af enhederne ABSALON og ESBERN SNARE. DIV 22 løser en række forskellige maritime opgaver både nationalt og internationalt. I anden halvdel af 2021 og i starten 2022 skal division 22 indsættes i en international maritim operation i Gulf of Guinea ved Vestafrikas kyst. Her bliver en af opgaverne blandt andet at sikre skibstrafikken mod piratangreb.
Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på det sømilitære håndværk, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. ABSALON har et spændende sejlprogram i 2021, og skal blandt andet operere i Nordatlanten under Arktisk Kommando. Forberedelserne til den internationale operation i starten af 2022 vil også fylde en del i 2. halvår af 2021.
Ombord ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Stillingen hører til under Logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, sanitet- samt forsyningssektion. Her vil du blive en del af dækssektionen, som har til opgave at vedligeholde skibets ydre, bestride poster som rorgænger, røgdykker, fremskudt indsatsleder, bemande og håndtere skibets fartøjer samt håndtere helikopter i forbindelse med start og landing. Dine primære opgaver vil være vedligehold, rorgænger, samt at fungere som surringsgast i forbindelse med helikopteroperationer.

Opgaverne kan foregå på alle tider af døgnet.
Du kan også forvente at der vil blive gået vagt i basehavn, samt perioder med dagligt arbejde. Dit faste tjenestested vil være Flådestation Frederikshavn.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd med, når der er travlt. Desuden er du i stand til at arbejde selvstændigt indenfor givne rammer, og samtidig kan indgå i et team, hvor gode samarbejdsevner er nødvendige.
Kvalifikationer:
Krav:Søværnets basisuddannelse.Røgdykker.Uddannet i gevær M/96.Skal kunne sikkerhedsgodkendes.
Eventuelle ansøgere fra andre værn end Søværnet, der vælges til ansættelse, har mulighed for at erhverve nødvendige kvalifikationer ved Basisomskoling til Søværnet (BTS). BTS har en varighed på ca. 3 uger.

Ønskeligt:
Uddannet i maskingevær m/62.Duelighedsbevis i sejlads.Duelighedsbevis i motorpasning.Speedbådsførerbevis.Kørekort kat. B.Truck-certifikat.
Epoxy-certifikat.Uddannet røgdykker.Kran D certifikat.Befaren eller ubefaren skibsassistentKørekort C
Helbredskrav bla.:Skal kunne skikkes som udkig.Skal være egnet som røgdykker.
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til ABSALON dæksofficer, premierløjtnant, Peter Bagge Gefeldt, e-mail: 2E-ABSL-DKO@mil.dk eller tlf.: +45 30 33 60 08, eller dæksbefalingsmand, Søren Limborg John, tlf.: +45 53 88 54 59.
Alternativt SSG Dennis Hede på telefon 72 85 75 23
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller efter aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Kan du se dig selv give ”high five” til dine kollegaer efter en veloverstået operation? Er du klar til at blive en del af et professionelt og velfungerende hold? Vi kan tilbyde dig, at blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver høje – store som små.
Om os
Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, som består af enhederne ABSALON og ESBERN SNARE. DIV 22 løser en række forskellige maritime opgaver både nationalt og internationalt. I anden halvdel af 2021 og i starten 2022 skal division 22 indsættes i en international maritim operation i Gulf of Guinea ved Vestafrikas kyst. Her bliver en af opgaverne blandt andet at sikre skibstrafikken mod piratangreb.
Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på det sømilitære håndværk, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. ABSALON har et spændende sejlprogram i 2021, og skal blandt andet operere i Nordatlanten under Arktisk Kommando. Forberedelserne til den internationale operation i starten af 2022 vil også fylde en del i 2. halvår af 2021.
Ombord ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Stillingen hører til under Logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, sanitet- samt forsyningssektion. Her vil du blive en del af dækssektionen, som har til opgave at vedligeholde skibets ydre, bestride poster som rorgænger, røgdykker, fremskudt indsatsleder, bemande og håndtere skibets fartøjer samt håndtere helikopter i forbindelse med start og landing. Dine primære opgaver vil være vedligehold, rorgænger, samt at fungere som surringsgast i forbindelse med helikopteroperationer.

Opgaverne kan foregå på alle tider af døgnet.
Du kan også forvente at der vil blive gået vagt i basehavn, samt perioder med dagligt arbejde. Dit faste tjenestested vil være Flådestation Frederikshavn.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd med, når der er travlt. Desuden er du i stand til at arbejde selvstændigt indenfor givne rammer, og samtidig kan indgå i et team, hvor gode samarbejdsevner er nødvendige.
Kvalifikationer:
Krav:Søværnets basisuddannelse.Røgdykker.Uddannet i gevær M/96.Skal kunne sikkerhedsgodkendes.
Eventuelle ansøgere fra andre værn end Søværnet, der vælges til ansættelse, har mulighed for at erhverve nødvendige kvalifikationer ved Basisomskoling til Søværnet (BTS). BTS har en varighed på ca. 3 uger.

Ønskeligt:
Uddannet i maskingevær m/62.Duelighedsbevis i sejlads.Duelighedsbevis i motorpasning.Speedbådsførerbevis.Kørekort kat. B.Truck-certifikat.
Epoxy-certifikat.Uddannet røgdykker.Kran D certifikat.Befaren eller ubefaren skibsassistentKørekort C
Helbredskrav bla.:Skal kunne skikkes som udkig.Skal være egnet som røgdykker.
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til ABSALON dæksofficer, premierløjtnant, Peter Bagge Gefeldt, e-mail: 2E-ABSL-DKO@mil.dk eller tlf.: +45 30 33 60 08, eller dæksbefalingsmand, Søren Limborg John, tlf.: +45 53 88 54 59.
Alternativt SSG Dennis Hede på telefon 72 85 75 23
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller efter aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.