/*Menu hide on click outside*/
Published
12. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
04. March 2021

Description

Er du ekspert i at sejle sejlbåd – eller har du lyst til at blive det? Er du socialt anlagt, tolerant og har lyst til at lære fra dig? Er du arbejdsom og selvstændig, og trives du med endog meget varierende arbejdsopgaver og ansvarsområder? Så er stillingen som dæksgast på sejlkutteren THYRA noget for digOm osSøværnets sejlkuttere SVANEN og THYRA er skoleskibe for søværnets kadetter, der uddannes i sømandskab, navigation og ledelse. Skibene sejler hen over sommeren primært i danske farvande med enkelte afstikkere til udenlandske havne. Den faste besætning på hvert skib består af fire mand: Chef, regnskabsfører, kok og dæksgast, hvortil der kommer op til seks kadetter.Sejlsæsonen varer typisk fra april til oktober, hvorfor der må påregnes tjeneste hele sommeren og frihedsafvikling om vinteren. Vi tilstræber at kunne holde 3 ugers sommerferie.Om stillingenSom dæksgast på THYRA vil du have et særdeles alsidigt job med et stort selvstændigt ansvar og gode muligheder for personlig udvikling.Du kommer til at indgå i en lille besætning præget af sammenhold, samarbejde og åbenhed – og hvor alle brænder for det, de laver. Du må derfor også forvente, at der vil blive stillet store krav til dig, din arbejdsindsats og din ansvarlighed.Leveforholdene om bord er trange og forholdsvis primitive, og arbejdet kan ofte være hårdt, koldt og vådt. Vi har hverken WiFi eller TV, og du kommer til at dele et mindre lukaf med skibets kok.Til gengæld indebærer jobbet masser af frisk luft, sejlads i nogle af de smukkeste egne af Danmark og vore nabolande, muligheder for at møde mange nye mennesker, samt en god del eventyr og frihed.Du kommer til at indgå i en lille, dedikeret besætning, hvor det vigtigste fælles mål altid er at skabe de bedste rammer for kadetternes uddannelse. Jobbet som dæksgast på en sejlbåd med en lille besætning stiller store krav til din ansvarlighed og selvstændighed. Du vil få ansvaret for en stor del af skibets materiel samt for mange af de daglige arbejdsopgaver og vedligeholdelsesarbejder om bord. Disse spænder særdeles bredt, lige fra sejlhåndtering og -manøvrer, over tovværksarbejde og pasning af motoren til bunkring, rengøring og messingpudsning – alt i samarbejde med kadetterne og den øvrige besætning.Derudover forventes det, at du bidrager til undervisningen i sømandskab, sejlhåndtering mm. Du kommer endvidere til at deltage i vagten, både i søen som rorgænger og udkig, og i havn som en del af vagtholdet, herunder som vagt på kajen.Om digSelvom besætningen er præget af sammenhold og samarbejde, vil du i mange tilfælde selv være den, der har ansvaret for dine arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at du er arbejdsom og initiativrig, og at du formår at holde humøret højt, selv når forholdene er hårde.I sejlkutterne lever vi mange mennesker på særdeles begrænset plads, hvilket stiller store krav til din tolerance og dine menneskelige egenskaber. Derfor skal du være imødekommende, socialt anlagt og god til at kommunikere, ikke mindst i forhold til undervisning af kadetterne.Da der overalt, hvor vi kommer frem, er stor opmærksomhed rettet mod skibene, er det vigtigt, at du forstår at optræde og fremstå orlogsmæssigt korrekt og i det hele taget som en værdig repræsentant for Søværnet over for offentligheden. Vi stiller høje krav til vores egen fremtoning og professionalisme, da vi som fast besætning skal være gode forbilleder for vores elever.Du har gennemført Søværnets Basisuddannelse, såfremt dette ikke er tilfældet vil du skulle gennemgå basisuddannelsen i fm. din ansættelse.Det er ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har et Duelighedsbevis og et GMDSS ROC certifikat.Sluttelig er det naturligvis en absolut fordel, hvis du har erfaring med at sejle sejlbåd, uanset på hvilket niveau eller under hvilke forhold.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i FrederikshavnSom ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef THYRA, KL Christian Aasted Rothly (3ETHYR-CH@mil.dk eller 41309887).Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DKAnsøgningsfrist er 12. februar 2021. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.Stillingen er til besættelse 1. april 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgningFOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 3. Eskadre (3 ESK)3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!Er du ekspert i at sejle sejlbåd – eller har du lyst til at blive det? Er du socialt anlagt, tolerant og har lyst til at lære fra dig? Er du arbejdsom og selvstændig, og trives du med endog meget varierende arbejdsopgaver og ansvarsområder? Så er stillingen som dæksgast på sejlkutteren THYRA noget for digOm osSøværnets sejlkuttere SVANEN og THYRA er skoleskibe for søværnets kadetter, der uddannes i sømandskab, navigation og ledelse. Skibene sejler hen over sommeren primært i danske farvande med enkelte afstikkere til udenlandske havne. Den faste besætning på hvert skib består af fire mand: Chef, regnskabsfører, kok og dæksgast, hvortil der kommer op til seks kadetter.Sejlsæsonen varer typisk fra april til oktober, hvorfor der må påregnes tjeneste hele sommeren og frihedsafvikling om vinteren. Vi tilstræber at kunne holde 3 ugers sommerferie.Om stillingenSom dæksgast på THYRA vil du have et særdeles alsidigt job med et stort selvstændigt ansvar og gode muligheder for personlig udvikling.Du kommer til at indgå i en lille besætning præget af sammenhold, samarbejde og åbenhed – og hvor alle brænder for det, de laver. Du må derfor også forvente, at der vil blive stillet store krav til dig, din arbejdsindsats og din ansvarlighed.Leveforholdene om bord er trange og forholdsvis primitive, og arbejdet kan ofte være hårdt, koldt og vådt. Vi har hverken WiFi eller TV, og du kommer til at dele et mindre lukaf med skibets kok.Til gengæld indebærer jobbet masser af frisk luft, sejlads i nogle af de smukkeste egne af Danmark og vore nabolande, muligheder for at møde mange nye mennesker, samt en god del eventyr og frihed.Du kommer til at indgå i en lille, dedikeret besætning, hvor det vigtigste fælles mål altid er at skabe de bedste rammer for kadetternes uddannelse. Jobbet som dæksgast på en sejlbåd med en lille besætning stiller store krav til din ansvarlighed og selvstændighed. Du vil få ansvaret for en stor del af skibets materiel samt for mange af de daglige arbejdsopgaver og vedligeholdelsesarbejder om bord. Disse spænder særdeles bredt, lige fra sejlhåndtering og -manøvrer, over tovværksarbejde og pasning af motoren til bunkring, rengøring og messingpudsning – alt i samarbejde med kadetterne og den øvrige besætning.Derudover forventes det, at du bidrager til undervisningen i sømandskab, sejlhåndtering mm. Du kommer endvidere til at deltage i vagten, både i søen som rorgænger og udkig, og i havn som en del af vagtholdet, herunder som vagt på kajen.Om digSelvom besætningen er præget af sammenhold og samarbejde, vil du i mange tilfælde selv være den, der har ansvaret for dine arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at du er arbejdsom og initiativrig, og at du formår at holde humøret højt, selv når forholdene er hårde.I sejlkutterne lever vi mange mennesker på særdeles begrænset plads, hvilket stiller store krav til din tolerance og dine menneskelige egenskaber. Derfor skal du være imødekommende, socialt anlagt og god til at kommunikere, ikke mindst i forhold til undervisning af kadetterne.Da der overalt, hvor vi kommer frem, er stor opmærksomhed rettet mod skibene, er det vigtigt, at du forstår at optræde og fremstå orlogsmæssigt korrekt og i det hele taget som en værdig repræsentant for Søværnet over for offentligheden. Vi stiller høje krav til vores egen fremtoning og professionalisme, da vi som fast besætning skal være gode forbilleder for vores elever.Du har gennemført Søværnets Basisuddannelse, såfremt dette ikke er tilfældet vil du skulle gennemgå basisuddannelsen i fm. din ansættelse.Det er ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har et Duelighedsbevis og et GMDSS ROC certifikat.Sluttelig er det naturligvis en absolut fordel, hvis du har erfaring med at sejle sejlbåd, uanset på hvilket niveau eller under hvilke forhold.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i FrederikshavnSom ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef THYRA, KL Christian Aasted Rothly (3ETHYR-CH@mil.dk eller 41309887).Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DKAnsøgningsfrist er 12. februar 2021. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.Stillingen er til besættelse 1. april 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgningFOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 3. Eskadre (3 ESK)3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
25. January 2022
24. January 2022
Utvecklare backend, PHP   Sweden new
23. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com