/*Menu hide on click outside*/
Published
10. September 2021
Expires
30. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
0

Description

Har du lyst til arbejde med uddannelse og ledelse? Så har du her muligheden for et spændende og udviklende job, med ansvar for en stor del af de taktiske uddannelser i Søværnet.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vores primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU-stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er beliggende i Frederikshavn. Organisatorisk er vi underlagt Søværnskommandoen.
Uddannelsessektionen består af syv faggrupper, der leverer uddannelse til Søværnets enheder og samarbejdspartnere i forsvaret. Sektionens opgaver udgår kerneområdet af TAC virke, hvor der årligt gennemføres mere end 40 forskellige uddannelser til mere end 700 kursister. Sektionen har 37 medarbejder. TAC er en arbejdsplads, hvor der i stor udstrækning er frihed til at udvikle uddannelser og sagsområder – således at skolen fremstår professionel og opdateret i forhold til de krav, der stilles af vores kunder. Vi lægger stor vægt på trivsel og der hersker en behagelig og konstruktiv omgangsform, hvor der en plads til meningsudveksling. En stor del af opgaveløsningen på TAC foregår i samarbejde mellem faggrupperne.
Om stillingen
Som sektionschef i uddannelsessektionen får du i samarbejde med TAC ledelse hovedansvaret for at de mangeartede uddannelser gennemføres i overensstemmelse med Søværnets behov. Du referer til centerchefen og indgår i centerets ledelsesgruppe.
Det er et krævende og udviklende job, hvor dine ledelsesmæssige egenskaber kommer i spil i en spændende og afvekslende hverdag, hvor du får du får ansvaret for den overordnede ledelse af sektionens medarbejdere i samarbejde med faggruppeledere. TAC uddannelsesportefølje er i konstant udvikling og der er forøgede krav til udvikling af digital formidling som et supplement til den tilstedeværelseundervisning og simulatortræning, der foregår ved skolen. Du bliver bannerfører for den fortsatte udvikling af TAC uddannelser, med alt hvad det indebærer. Du er den overordnede ansvarlige for alle sektionens aktiviteter og produkter og skal herunder sikre den optimale udnyttelse af sektionens samlede ressourcer.
Du skal varetage sagsbehandling og koordination indenfor uddannelsesområdet og du bidrager med faglig rådgivning til andre myndigheder i Søværnet og Forsvaret.

Du vil som en naturlig del af jobbet, afhængig af din baggrund, få ansvaret for mindre undervisningsopgaver ved udvalgte kurser.
Stillingen giver mulighed for sejlads ved SVN enheder, hvor du, afhængig af egen erfaring biddrager til at forbedre og vedligeholde niveauet ved enhederne.
Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men du skal påregne ca. 20 rejsedage om året, hvor du deltager i mødeaktivitet og seminarer indenfor uddannelsesområdet.

”Vi tilbyder”
Som medarbejder ved TAC får du et job, hvor det altovervejende fokus ligger på at uddanne Søværnets sejlende personel. Stillingen giver dig samtidigt rig mulighed for faglig fordybelse indenfor uddannelsesområdet.
TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af videreuddannelse indenfor uddannelsesområdet eller anden faglig udvikling afhængig af din baggrund.
Tjeneste på TAC indebærer stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage på FAP. Handlingsprogrammet som styrer TAC produktion er aftalt for et år ad gangen, og ændres sjældent. Dette giver stabilitet og gør, at du som medarbejder får mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familieliv.
Tjeneste på TAC skal hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med chefen vil der blive aftalt en udviklingsplan, der understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden.
Om dig
Du er officer af operativ linje i Søværnet og har gennemgået MMS eller uddannelse på tilsvarende niveau. Det er en fordel hvis du har gennemført den Taktisk Officersuddannelse (TOK). Du skal have interesse for uddannelsesområdet samt lyst til at drive udviklingen af TAC uddannelser i samarbejde med sektionens medarbejdere.

Du trives i en travl og ikke altid forudsigelig hverdag og du arbejder målrettet, analytisk og fokuseret med de opgaver der foreligger. Du iværksætter selvstændigt tiltag til udvikling af sektionens opgaveløsning og du er den moderne leder, der formår at få folk med på de udviklingsopgaver, der skal til, for at skolen fremstår som en attraktiv og professionel uddannelsesinstitution. Du er kommunikerende og god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde med mange forskellige mennesketyper - men du er samtidigt ikke bange for at træffe de beslutninger, der skal til, for at sikre fremgang.

Stillingen kan også søges af erfarne kaptajnløjtnanter. I så fald vil der ved ansættelsen blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der muliggør udnævnelse til næste grad. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til hemmelig, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Fast tjenestested vil være Frederikshavn.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for Center for taktik, kommandørkaptajn Lars Holbæk, på telefon 72 85 53 01 eller mail SC-TAC-CH@mil.dk. Du er også velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver, orlogskaptajn Jens Hansen, på telefon 72 85 53 40 eller mail SC-TAC-CHUD@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.
Ansøgningsfristen er den 26. september 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 39.
Tiltrædelse den 1. oktober 2021 eller snarest mulig herefter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM CENTER FOR TAKTIK
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.
På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.
Find os også på Facebook
Har du lyst til arbejde med uddannelse og ledelse? Så har du her muligheden for et spændende og udviklende job, med ansvar for en stor del af de taktiske uddannelser i Søværnet.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vores primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU-stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er beliggende i Frederikshavn. Organisatorisk er vi underlagt Søværnskommandoen.
Uddannelsessektionen består af syv faggrupper, der leverer uddannelse til Søværnets enheder og samarbejdspartnere i forsvaret. Sektionens opgaver udgår kerneområdet af TAC virke, hvor der årligt gennemføres mere end 40 forskellige uddannelser til mere end 700 kursister. Sektionen har 37 medarbejder. TAC er en arbejdsplads, hvor der i stor udstrækning er frihed til at udvikle uddannelser og sagsområder – således at skolen fremstår professionel og opdateret i forhold til de krav, der stilles af vores kunder. Vi lægger stor vægt på trivsel og der hersker en behagelig og konstruktiv omgangsform, hvor der en plads til meningsudveksling. En stor del af opgaveløsningen på TAC foregår i samarbejde mellem faggrupperne.
Om stillingen
Som sektionschef i uddannelsessektionen får du i samarbejde med TAC ledelse hovedansvaret for at de mangeartede uddannelser gennemføres i overensstemmelse med Søværnets behov. Du referer til centerchefen og indgår i centerets ledelsesgruppe.
Det er et krævende og udviklende job, hvor dine ledelsesmæssige egenskaber kommer i spil i en spændende og afvekslende hverdag, hvor du får du får ansvaret for den overordnede ledelse af sektionens medarbejdere i samarbejde med faggruppeledere. TAC uddannelsesportefølje er i konstant udvikling og der er forøgede krav til udvikling af digital formidling som et supplement til den tilstedeværelseundervisning og simulatortræning, der foregår ved skolen. Du bliver bannerfører for den fortsatte udvikling af TAC uddannelser, med alt hvad det indebærer. Du er den overordnede ansvarlige for alle sektionens aktiviteter og produkter og skal herunder sikre den optimale udnyttelse af sektionens samlede ressourcer.
Du skal varetage sagsbehandling og koordination indenfor uddannelsesområdet og du bidrager med faglig rådgivning til andre myndigheder i Søværnet og Forsvaret.

Du vil som en naturlig del af jobbet, afhængig af din baggrund, få ansvaret for mindre undervisningsopgaver ved udvalgte kurser.
Stillingen giver mulighed for sejlads ved SVN enheder, hvor du, afhængig af egen erfaring biddrager til at forbedre og vedligeholde niveauet ved enhederne.
Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men du skal påregne ca. 20 rejsedage om året, hvor du deltager i mødeaktivitet og seminarer indenfor uddannelsesområdet.

”Vi tilbyder”
Som medarbejder ved TAC får du et job, hvor det altovervejende fokus ligger på at uddanne Søværnets sejlende personel. Stillingen giver dig samtidigt rig mulighed for faglig fordybelse indenfor uddannelsesområdet.
TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af videreuddannelse indenfor uddannelsesområdet eller anden faglig udvikling afhængig af din baggrund.
Tjeneste på TAC indebærer stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage på FAP. Handlingsprogrammet som styrer TAC produktion er aftalt for et år ad gangen, og ændres sjældent. Dette giver stabilitet og gør, at du som medarbejder får mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familieliv.
Tjeneste på TAC skal hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med chefen vil der blive aftalt en udviklingsplan, der understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden.
Om dig
Du er officer af operativ linje i Søværnet og har gennemgået MMS eller uddannelse på tilsvarende niveau. Det er en fordel hvis du har gennemført den Taktisk Officersuddannelse (TOK). Du skal have interesse for uddannelsesområdet samt lyst til at drive udviklingen af TAC uddannelser i samarbejde med sektionens medarbejdere.

Du trives i en travl og ikke altid forudsigelig hverdag og du arbejder målrettet, analytisk og fokuseret med de opgaver der foreligger. Du iværksætter selvstændigt tiltag til udvikling af sektionens opgaveløsning og du er den moderne leder, der formår at få folk med på de udviklingsopgaver, der skal til, for at skolen fremstår som en attraktiv og professionel uddannelsesinstitution. Du er kommunikerende og god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde med mange forskellige mennesketyper - men du er samtidigt ikke bange for at træffe de beslutninger, der skal til, for at sikre fremgang.

Stillingen kan også søges af erfarne kaptajnløjtnanter. I så fald vil der ved ansættelsen blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der muliggør udnævnelse til næste grad. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til hemmelig, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Fast tjenestested vil være Frederikshavn.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for Center for taktik, kommandørkaptajn Lars Holbæk, på telefon 72 85 53 01 eller mail SC-TAC-CH@mil.dk. Du er også velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver, orlogskaptajn Jens Hansen, på telefon 72 85 53 40 eller mail SC-TAC-CHUD@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.
Ansøgningsfristen er den 26. september 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 39.
Tiltrædelse den 1. oktober 2021 eller snarest mulig herefter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM CENTER FOR TAKTIK
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.
På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.
Find os også på Facebook