/*Menu hide on click outside*/
Published
7. May 2021
Expires
27. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
6

Description

Er du vores nye Chef for 3. Squadron i Frømandskorpset.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjord ens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften.

Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Om stillingen
Som Commander 3 Squadron (CDR 3SQN) er du nærmeste chef for førerne af tre underlagte patruljer (sektioner); ”Elevskolen” (ES), ”Special Activities Team” (SAT) samt ”Efteruddannelse Frømænd” (EUF).
Der er tale om tre væsensforskellige sektioner hvorfor dine arbejdsopgaver spænder over en endog meget bred opgavepallette. Fra elevskolens årlange fastlagte program over EUFens program der justeres hvert år til SATs træning og opgaveløsning der kan ændres med få timers/dages varsel.
Du har det overordnede ansvar for udvikling og drift af elevskolen. I øjeblikket arbejdes der primært med udvikling af en Evalueringsplatform samt konsolidering af elevskolens uddannelsesmodel.
Du er ansvarlig for opbygning af en tidssvarende SAT-kapacitet i rammen af SOKOM koncept for opbygning af SAT ved FKP (og JGK). Fokus er her rettet mod ”TECH-baseret HUMINT”.
Du har ansvaret for at uddannelsesgapet imellem den nyudnævnte frømand og den fuldt uddannede frømand lukkes ved sammenhold af ES-output og krav og ønsker fra de øvrige SQN CDR. I øjeblikket arbejdes der med implementering af et af SOKOM dikteret koncept for samtænkning af ”efteruddannelserne” ved hhv. FKP og JGK.
Ud over disse kerneopgaver ligger en del sagsbehandling for nuværende ved CDR 3SQN, herunder arbejde i den arbejdsgruppe der skal udvikle et koncept og udfærdige implementeringsdirektiv for SOKOM uddannelse og anvendelse af kvinder i SOF. FBC SEO (Special Environment Operator) er rammedokumentet for denne opgave.
Der er naturligvis en del administrativt arbejde forbundet med understøttelse af underlagte enheder, men der er samtidig rig mulighed for at deltage på og dermed få indblik i underlagte enheders opgaveløsning.
Derudover deltager CDR 3SQN i generelt stabsarbejde som en del af FKP udvidede stab hvorfor man også deltager på Stabsmøder og ACOS-møder på ugentlig basis samt på større øvelsesaktiviteter som en naturlig del af staben.
Om dig
Du er uddannet frømand, gerne kaptajn/kaptajnløjtnant men dog minimum premierløjtnant med mulighed for snarlig udnævnelse.
Du er indstillet på at tage evt. nødvendige kurser/efteruddannelser ifm. en evt. uddannelseskontrakt for opnåelse af grad som KL/KN.
Du er i stand til at håndtere mange samtidige opgaveløsninger i det fulde spektrum af operativ opgaveløsning, sagsbehandling, drift og alm. stabsarbejde.
Du trives godt i et miljø hvor opgaverne er mangeartede og hvor der samtidig er udtalt frihed til at gennemføre egne opgaveløsninger, ofte uden snæver guidance fra din nærmeste chef (CH FKP). Frihed under ansvar er med andre ord en temmelig præcis beskrivelse af de stillede arbejdsvilkår.
Du er i stand til at lede dine nærmeste medarbejdere og guide disse i ledelse af deres underlagte personel når dette påkræves, men accepterer samtidig at dine sektioner også arbejder bedst under ”frihed i opgaveløsningen”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.
Fast tjenested vil være Marinestation Kongsøre.
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Chefen for Frømandskorpset KK J.B. Bach på telefon 72 85 66 81 eller på mail FKP-CH@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.
Ansøgningsfristen er den 30. maj 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021.
Samtaler til stillingen forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Er du vores nye Chef for 3. Squadron i Frømandskorpset.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjord ens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften.

Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Om stillingen
Som Commander 3 Squadron (CDR 3SQN) er du nærmeste chef for førerne af tre underlagte patruljer (sektioner); ”Elevskolen” (ES), ”Special Activities Team” (SAT) samt ”Efteruddannelse Frømænd” (EUF).
Der er tale om tre væsensforskellige sektioner hvorfor dine arbejdsopgaver spænder over en endog meget bred opgavepallette. Fra elevskolens årlange fastlagte program over EUFens program der justeres hvert år til SATs træning og opgaveløsning der kan ændres med få timers/dages varsel.
Du har det overordnede ansvar for udvikling og drift af elevskolen. I øjeblikket arbejdes der primært med udvikling af en Evalueringsplatform samt konsolidering af elevskolens uddannelsesmodel.
Du er ansvarlig for opbygning af en tidssvarende SAT-kapacitet i rammen af SOKOM koncept for opbygning af SAT ved FKP (og JGK). Fokus er her rettet mod ”TECH-baseret HUMINT”.
Du har ansvaret for at uddannelsesgapet imellem den nyudnævnte frømand og den fuldt uddannede frømand lukkes ved sammenhold af ES-output og krav og ønsker fra de øvrige SQN CDR. I øjeblikket arbejdes der med implementering af et af SOKOM dikteret koncept for samtænkning af ”efteruddannelserne” ved hhv. FKP og JGK.
Ud over disse kerneopgaver ligger en del sagsbehandling for nuværende ved CDR 3SQN, herunder arbejde i den arbejdsgruppe der skal udvikle et koncept og udfærdige implementeringsdirektiv for SOKOM uddannelse og anvendelse af kvinder i SOF. FBC SEO (Special Environment Operator) er rammedokumentet for denne opgave.
Der er naturligvis en del administrativt arbejde forbundet med understøttelse af underlagte enheder, men der er samtidig rig mulighed for at deltage på og dermed få indblik i underlagte enheders opgaveløsning.
Derudover deltager CDR 3SQN i generelt stabsarbejde som en del af FKP udvidede stab hvorfor man også deltager på Stabsmøder og ACOS-møder på ugentlig basis samt på større øvelsesaktiviteter som en naturlig del af staben.
Om dig
Du er uddannet frømand, gerne kaptajn/kaptajnløjtnant men dog minimum premierløjtnant med mulighed for snarlig udnævnelse.
Du er indstillet på at tage evt. nødvendige kurser/efteruddannelser ifm. en evt. uddannelseskontrakt for opnåelse af grad som KL/KN.
Du er i stand til at håndtere mange samtidige opgaveløsninger i det fulde spektrum af operativ opgaveløsning, sagsbehandling, drift og alm. stabsarbejde.
Du trives godt i et miljø hvor opgaverne er mangeartede og hvor der samtidig er udtalt frihed til at gennemføre egne opgaveløsninger, ofte uden snæver guidance fra din nærmeste chef (CH FKP). Frihed under ansvar er med andre ord en temmelig præcis beskrivelse af de stillede arbejdsvilkår.
Du er i stand til at lede dine nærmeste medarbejdere og guide disse i ledelse af deres underlagte personel når dette påkræves, men accepterer samtidig at dine sektioner også arbejder bedst under ”frihed i opgaveløsningen”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.
Fast tjenested vil være Marinestation Kongsøre.
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Chefen for Frømandskorpset KK J.B. Bach på telefon 72 85 66 81 eller på mail FKP-CH@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.
Ansøgningsfristen er den 30. maj 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021.
Samtaler til stillingen forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.