/*Menu hide on click outside*/
Published
25. April 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
15. May 2021

Description

Rem Offshore AS er i vekst, og eig og driftar i dag ei moderne flåte på 11 fartøy som opererar innan olje og gass, fornybar- og seismikkmarknaden. I tillegg har vi eit nybygg innan fornybar under bygging. med solid erfaring frå offshoreindustrien.

Vår filosofi er å sikre langvarig sysselsetting for våre skip, og gjennom det redusere eksponeringa for spotmarknaden. Vi har ei av dei mest moderne flåtene i dagens marknad og vi har ein profesjonell og effektiv organisasjon med solid erfaring frå offshoreindustrien. Det er i dag 18 tilsette i administrasjonen i Fosnavåg, og vi er i stadig vekst og utvikling.

CFO Rem Offshore AS

Vi søkjer ein forretningsorientert CFO som skal ha overordna ansvar for Rem si økonomiavdeling. Vår CFO vil være ein viktig bidragsytar i leiargruppa, og sentral i arbeidet med vår vidare vekst.

Vi ser etter deg som har solid økonomiforståing og sterke analytiske eigenskapar. Du har også god formidlingsevne og evnar å formidle tal og komplekse problemstillingar på ein forståeleg måte.

Ansvarsområder

 • Finansiell rapportering for konsern, samt oppfølging av datterselskap (mnd, kvartalsvis og årsrekneskap)
 • Etablere og vidareutvikle analyser og beslutningsunderlag innafor områder som verksemdsstyring, lønsemd, kapitalinnhenting og finansiering, i tillegg til likviditetsstyring
 • Budsjett- og prognoseprosess for konsern med datterselskap
 • Analyse og oppfølging av løpande prosjekt
 • Rapportering til bank (kvartalsvis og ved oppkjøp)
 • Systemeigar og ansvarleg for vedlikehald og utvikling av relevante IT- og ERP-system
 • Etablere og rapportere på relevante KPI-ar
 • Være ein utfordrar og tydeleg sparringpartnar for CEO, styreleiar og styret
 • Aktiv bidragsytar i selskapets strategiutvikling og -gjennomføring.
 • Overordna ansvar for risikostyring, inkludert styring av valutarisiko, generell finansieringsstrategi og eventuelle M&A-prosessar

Erfaring og utdanning

 • Høgare økonomisk utdanning
 • Erfaring frå tilsvarande rolle, eller frå konsulentselskap med høg eksponering mot leiing/styre.
 • Erfaring med finansiell modellering
 • Avansert nivå i Excel og PowerPoint
 • Meget god munnleg og skriftleg framstillingsevne både på norsk og engelsk. Herunder erfaring med presentasjonar for investorar og samarbeidspartnarar
 • Solid innsikt i moderne IT- og analyseverktøy til bruk i utarbeiding av forretnings- og lønnsemdsanalyser og rapportering.
 • Erfaring og interesse med M&A er en fordel
 • Internasjonal erfaring

Personlege eigenskapar

Søkjarar må kunne kombinere kommersiell teft, økonomisk forståing og strategisk tenking med operativ handling. For å lykkast i rolla må du være utprega analytisk, men samtidig ha gode sosiale eigenskapar og ha lett for å bygge relasjonar. CFO vil representere selskapet utad i mange samanhengar og må være ein god rollemodell. Vår CFO må difor være, fagleg trygg, strukturert og løysingsorientert.

Vi tilbyr ei sentral og utviklande stilling i eit selskap i vekst. Som CFO vil du påvirke konsernets vidare utvikling gjennom å bidra til god økonomistyring, strategisk tenking og strukturerte arbeidsprosessar.

Meir informasjon om selskapet og stillinga får du av våre rådgjevarar i Mercuri Urval;

Gro Reinertsen tlf. 975 59 058/ Ole Petter Bratteberg 975 59 036.

Alle førespurnader vert handsama konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgjevar i innleiande fase.

Søk på mercuriurval.no snarast, og seinast 10.05.21

Mer informasjon om stillingen
Sted
Mjølstadnesvegen 24 , 6092 FOSNAVÅG
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1
Oppstart
Etter avtale
For ytterligere opplysninger kontakt
Rådgjevarar Mercuri Urval
Gro Reinertsen
975 59 058
Rådgjevarar Mercuri Urval
Ole Petter Bratteberg
975 59 036

Stillingsinformasjon

Tittel
CFO Rem Offshore AS
Kategori
 • Administrasjon, Personal og Økonomi
 • Økonomi og regnskap
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Møre og Romsdal, Herøy (m.r.)
Søknadsfrist
10 mai 2021

Related Jobs

25. July 2021
25. July 2021
Layout & Piping Designer   Norway new
25. July 2021
24. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com