/*Menu hide on click outside*/
Published
19. July 2021
Location
Denmark
Category
City
Odense
Deadline
08. August 2021

Description

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger 1 adjunkt/lektor til undervisning inden for det juridiske fagområde. Der er tale om en 37 times fast stilling med tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2021.

Socialrådgiveruddannelsen ved UCL udbydes i Odense og Vejle og som net-baseret uddannelse i Odense. Ansættelsesstedet er uddannelsen i Odense.

De primære opgaver er undervisning og vejledning på grunduddannelsen. Stillingen kan derudover omfatte opgaver tilknyttet videreuddannelsen, ligesom der er mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Undervisningen gennemføres som holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt.

Undervisningen på uddannelsen tilrettelægges i tværfaglige teams. Den juridiske undervisning skal derfor ses i samspil med de øvrige faggruppers repræsentation på semesteret, således at teamets undervisning som helhed opfylder studieordningens læringsmål for de enkelte semestre på uddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen består af faggrupperne Socialt arbejde, Psykologi, Samfundsfag og Jura. Uddannelsens adjunkter/lektorer indgår i tæt samarbejde med uddannelsens øvrige medarbejdere om den fortsatte udvikling og kvalitetssikring. Samarbejdet med de studerende og praksis vægtes meget højt, og du skal have lyst til og mod på at indgå i dette arbejde.

Den juridiske faggruppe består af seks jurister, hvoraf to er ansat i Vejle. Samlet set dækker juragruppen hele det juridiske fagområde på socialrådgiveruddannelsen. Der er et tæt samarbejde i gruppen og fleksibilitet i forhold til fordeling af undervisningsområder og opgaver. De enkelte faggruppemedlemmer har også særlige interesseområder, som de har mulighed for at dyrke ved deltagelse i forsknings- eller videreuddannelsesaktiviteter. Ved ansættelsen tilbydes du en kollega-mentorordning.

Faglige kompetencer

Du er cand.jur. eller cand.soc.jur. og har en bred viden om og interesse for det juridiske område herunder især forvaltningsret og socialrettens kerneområder: Børn og Unge, Beskæftigelse og Udsatte området. Herudover ser vi gerne, at du har undervisningserfaring og erfaringer med at anvende jura i en socialrådgiverpraksis.

Du skal have lyst til og mod på at indgå i tværfagligt samspil med de øvrige faggrupper på uddannelsen. Det er nødvendigt, at du er god til at strukturere og planlægge din tid, da arbejdsmængden er ujævnt fordelt hen over året.

Om os

Socialrådgiveruddannelsen er organisatorisk placeret sammen med lærer- og pædagoguddannelsen i Området for Pædagogik og Samfund. Der er 40 undervisere på socialrådgiveruddannelsen, hvoraf de 11 er ansat i Vejle.

Ansættelsen

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest pr. 1. oktober 2021. Der er tilknyttet mentorordning til stillingen.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Et adjunktforløb er på maksimalt 4 år.

Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen - CVU-stillingsstrukturen, kan du i henhold til ”Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, BEK nr 673 af 13/05/2020” vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse. Anmodningen må maksimalt fylde 8 sider og skal indeholde en redegørelse vedrørende dine kompetencer for arbejdet med forskning og udvikling.

Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.

Yderligere oplysninger

På https://ucl.dk/uddannelser/socialraadgiveruddannelsen/ kan du læse mere om uddannelsen og dens opbygning. Du er ligeledes velkommen til at kontakte uddannelseschef Lenna Vogn Petersen på mail
lvpe@ucl.dk for yderligere oplysninger.

Samtaler

Samtaler forventes afholdt torsdag den 25. august på Niels Bohrs Allé i Odense.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag uploades senest søndag den 22. august.

Om organisationen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Vi udbyder 43 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau. Vi er en statslig selvejende institution med adresser i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Ansøgningsfrist:

22. august 2021

Ansættelse:

1. oktober 2021
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/