/*Menu hide on click outside*/
Published
1. April 2022
Expires
21. April 2022
Location
Norway
Category
City
Oslo
Page Views
4

Description

Sweco sin feltavdeling i Sør-Norge har behov for flere dyktige medarbeidere som kan utføre grunnundersøkelser med borerigger.
Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger – rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. Våre boreledere og hjelpemenn opererer i felten. Der borer de i grunnen og samler inn viktige data om grunnforholdene. Til slike oppdrag trengs det dyktige boreledere, og borelederne trenger støtte til forberedelser og vedlikehold, og til å operere utstyr.

Du vil arbeide ti-timersdager fra mandag til torsdag, og du må regne med å jobbe på prosjekter over hele landet. Du er med andre ord en person som trives med en arbeidsdag utenom det vanlige.

Hos oss vil du utvikle deg. Du er en handy og løsningsorientert person som er vant til og liker å jobbe med maskiner og å løse tekniske problemer. Du trives med feltarbeid og er mobil og fleksibel. Du vil få nødvendig opplæring i bruk av GPS for å sette ut borpunkter for geotekniske- og miljøtekniske grunnundersøkelser. Du vil få en viktig rolle i våre prosjekter, og om du har ambisjoner og tar initiativ, kan du få mulighet til å utvikle deg til boreleder.

Dine arbeidsoppgaver
Boreleder eller hjelpeperson på prosjekter i Sør-Norge
Forberedende arbeider i felt, inklusiv utsetting av punkter
Dette kan du
Du har erfaring med geoteknisk borerigg
Du har erfaring som maskinfører.
Du er praktisk anlagt.
Du mestrer fysisk krevende arbeidsoppgaver
Du opptrer profesjonelt og tillitsbyggende i møte med oppdragsgivere
Du jobber systematisk og strukturert
Du tar vare på maskiner og utstyr
Du er motivert for å skape samhold og være bindeleddet i et positivt team

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 18 000 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.
Kontaktpersoner:
Iselin Aarseth
Gruppeleder for feltenhet grunnundersøkelser
+47 45214608
iselin.aarseth@sweco.no