/*Menu hide on click outside*/
Published
13. September 2021
Location
Sweden
Category
City
Ulsteinvik
Page Views
0

Description

Vil du bli vår nye bibliotekleiar?
Vi søkjer deg som aktivt vil bidra til å vidareutvikle Ulstein bibliotek. Vi søkjer ein leiar med hjarte for biblioteket som ein inkluderande møteplass, ein arena for læring, nettverksbygging og kulturelle opplevingar.
Søknadsfrist:
03.10.2021
Arbeidsgivar:
Oppvekst og kulturetaten
Stad:
Ulsteinvik
Stillingstittel:
Bibliotekleiar

Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4426017973
Startdato:
01.12.2021

Fagleg og administrativ leiar for Ulstein bibliotek
Økonomi- og personaloppgåver for biblioteket
Hovudansvar for drift og vidareutvikling av biblioteket i
tråd med samfunnet og brukarane sine behov
Formidling og publikumsarbeid
Kvalifikasjonar
Godkjent bibliotekfagleg utdanning
Anna relevant utdanning kan vurderast
Teknologikunnskap og gode formidlingsferdigheiter
Personlege eigenskapar
Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
Serviceinnstilling med brukarfokus
Målretta, tydeleg og strukturert
Evne til å involvere og skape engasjementVi tilbyr
Jobb i ein attraktiv og utviklingsorientert kommune
Løn etter avtale/kvalifikasjonar
Pensjonsordning i KLPUlstein Arena, 6065 Ulsteinvik, Norge
Opne vegbeskrivingKontaktinformasjon
Leif Per Ringstad
Kultursjef
47301332Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi driv godt, har stram men ordna økonomi, gode tenester og høg fagleg kompetanse. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida.