/*Menu hide on click outside*/
Published
8. October 2021
Location
Sweden
Category
City
Ulsteinvik
Deadline
28. October 2021

Description

Vil du bli vår nye bibliotekleiar?

Vi søkjer deg som aktivt vil bidra til å vidareutvikle Ulstein bibliotek. Vi søkjer ein leiar med hjarte for biblioteket som ein inkluderande møteplass, ein arena for læring, nettverksbygging og kulturelle opplevingar.


Søknadsfrist:
24.10.2021
Arbeidsgivar:
Oppvekst og kulturetaten
Stad:
Ulsteinvik
Stillingstittel:
Bibliotekleiar - 2. gongs utlysing
Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4439087419
 • Fagleg og administrativ leiar for Ulstein bibliotek
 • Økonomi- og personaloppgåver for biblioteket
 • Hovudansvar for drift og vidareutvikling av biblioteket i
  tråd med samfunnet og brukarane sine behov
 • Formidling og publikumsarbeid

Kvalifikasjonar
 • Godkjent bibliotekfagleg utdanning
 • Teknologikunnskap og gode formidlingsferdigheiter

Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilling med brukarfokus
 • Målretta, tydeleg og strukturert
 • Evne til å involvere og skape engasjement
Vi tilbyr
 • Jobb i ein attraktiv og utviklingsorientert kommune
 • Løn etter avtale/kvalifikasjonar
 • Pensjonsordning i KLPUlstein Arena, 6065 Ulsteinvik, Norge

Opne vegbeskriving

Kontaktinformasjon
Leif Per Ringstad
Kultursjef
47301332

Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi driv godt, har stram men ordna økonomi, gode tenester og høg fagleg kompetanse. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/