/*Menu hide on click outside*/
Published
12. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
01. June 2021

Description

Har du det, der skal til for at indgå som bevogtningsassistent i den militære vagt på Flådestation Frederikshavn?

Om os

Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavn (FLS FRH) kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

FLS FRH består af en ledelse, et garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 85 medarbejdere.

Vagt- og Bevogtningselementet (VBE) på Flådestation Frederikshavn er et lokalt forankret vagtelement. Elementet er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og har et stort lokalt kendskab til flådestationens opgaver og personel. Dette kendskab er en af årsagerne til, at vagten udgør en stærk samarbejdspartner, som positivt understøtter Søværnets samlede opgaveløsning.

VBE er geografisk placeret på Flådestation Frederikshavn og er organiseret som et element under Basesektionen.

I lighed med VBE i Frederikshavn råder Søværnet over et tilsvarende element placeret på Flådestation Korsør.

Om stillingen

Som bevogtningsassistent bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder, der er hjemmehørende på Flådestation Frederikshavn.

Som bevogtningsassistent vil du indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold, hvor tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt. Vi holder vagten, så andre kan vinde kampen.

På vagtholdet indgår du i den daglige opgaveløsning, som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse. Det er blot nogle af de discipliner, du forventes at deltage i.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast, men dog også fleksibel tilgang til de forskellige opgaver, som du bliver stillet overfor.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil.

Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde både selvstændigt, men også fungere godt i små teams, hvor vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Du skal kunne bevare overblikket i perioder, med en, til tider, hektisk hverdag.

Du vil i din funktion få en stor berøringsflade med mange forskellige grupper af mennesker, hvis forskelligheder er tydelige. Du skal derfor skulle kunne støtte og vejlede både Forsvarets medarbejdere og dets gæster. Du skal ligeledes være i stand til både påtale, irettesætte og i yderste konsekvens indberette uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd.

Din håndtering af alle disse facetter vil udgøre bevogtningens ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag /søndag og helligdage.

Herudover er der følgende krav
 • Du har dansk og engelskkundskaber svarende til 9 klasses afgangseksamen.
 • Du skal have kørekort til kategori B.
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
 • Du er egnet til INTOPS og har en godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)

Såfremt du findes egnet til stillingen, vil du blive indkaldt til en afprøvningsdag, hvor du vil skulle gennemføre og bestå:
 • Forsvarets fysiske basiskrav
 • Et skydeprogram (hvor du bl.a. skal gennemføre og bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol)
 • En ansættelsessamtale.

Er du civil vil du skulle til en jobafprøvning i Jonstrup, gennemgå Søværnets Basisuddannelse (SBU) og efterfølgende en bevogtningsassistentuddannelse.

Er du ansat i Forsvaret og har HBU/FBU skal du gennemføre Basisomskoling til Søværnet (BTS) og bevogtningsassistentuddannelsen.
Er du ansat i Søværnet skal du gennemgå bevogtningsassistentuddannelsen.

Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du efterfølgende skulle gennemføre et lokalt indskolingsforløb på dit kommende tjenestested.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder SSG Flemming Noer på tlf. 728 37311, e-mail 3E-FRH-LDVBE@mil.dk eller Næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 728 56002, e-mail 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du har spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@mil.dk

Ansøgningsfristen er 26. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.
Stillingen er til besættelse 1. juni 2021.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Har du det, der skal til for at indgå som bevogtningsassistent i den militære vagt på Flådestation Frederikshavn?

Om os

Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavn (FLS FRH) kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

FLS FRH består af en ledelse, et garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 85 medarbejdere.

Vagt- og Bevogtningselementet (VBE) på Flådestation Frederikshavn er et lokalt forankret vagtelement. Elementet er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og har et stort lokalt kendskab til flådestationens opgaver og personel. Dette kendskab er en af årsagerne til, at vagten udgør en stærk samarbejdspartner, som positivt understøtter Søværnets samlede opgaveløsning.

VBE er geografisk placeret på Flådestation Frederikshavn og er organiseret som et element under Basesektionen.

I lighed med VBE i Frederikshavn råder Søværnet over et tilsvarende element placeret på Flådestation Korsør.

Om stillingen

Som bevogtningsassistent bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder, der er hjemmehørende på Flådestation Frederikshavn.

Som bevogtningsassistent vil du indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold, hvor tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt. Vi holder vagten, så andre kan vinde kampen.

På vagtholdet indgår du i den daglige opgaveløsning, som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse. Det er blot nogle af de discipliner, du forventes at deltage i.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast, men dog også fleksibel tilgang til de forskellige opgaver, som du bliver stillet overfor.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil.

Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde både selvstændigt, men også fungere godt i små teams, hvor vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Du skal kunne bevare overblikket i perioder, med en, til tider, hektisk hverdag.

Du vil i din funktion få en stor berøringsflade med mange forskellige grupper af mennesker, hvis forskelligheder er tydelige. Du skal derfor skulle kunne støtte og vejlede både Forsvarets medarbejdere og dets gæster. Du skal ligeledes være i stand til både påtale, irettesætte og i yderste konsekvens indberette uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd.

Din håndtering af alle disse facetter vil udgøre bevogtningens ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag /søndag og helligdage.

Herudover er der følgende krav
 • Du har dansk og engelskkundskaber svarende til 9 klasses afgangseksamen.
 • Du skal have kørekort til kategori B.
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
 • Du er egnet til INTOPS og har en godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)

Såfremt du findes egnet til stillingen, vil du blive indkaldt til en afprøvningsdag, hvor du vil skulle gennemføre og bestå:
 • Forsvarets fysiske basiskrav
 • Et skydeprogram (hvor du bl.a. skal gennemføre og bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol)
 • En ansættelsessamtale.

Er du civil vil du skulle til en jobafprøvning i Jonstrup, gennemgå Søværnets Basisuddannelse (SBU) og efterfølgende en bevogtningsassistentuddannelse.

Er du ansat i Forsvaret og har HBU/FBU skal du gennemføre Basisomskoling til Søværnet (BTS) og bevogtningsassistentuddannelsen.
Er du ansat i Søværnet skal du gennemgå bevogtningsassistentuddannelsen.

Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du efterfølgende skulle gennemføre et lokalt indskolingsforløb på dit kommende tjenestested.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder SSG Flemming Noer på tlf. 728 37311, e-mail 3E-FRH-LDVBE@mil.dk eller Næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 728 56002, e-mail 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du har spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@mil.dk

Ansøgningsfristen er 26. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.
Stillingen er til besættelse 1. juni 2021.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Related Jobs

Servicechef til MARTEC   Denmark new
22. July 2021
Teknisk ordrebehandler   Denmark new
22. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com