/*Menu hide on click outside*/
Published
4. February 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Deadline
24. February 2021

Description

Basedrift Tananger ønsker å styrke teamet sitt og søker derfor etter en positiv og dyktige kollega til våre anlegg i Stavanger regionen. Vi ser etter en person som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt. Arbeidstiden er normal dagtid, men skiftarbeid eller vakt må påregnes. Arbeidsoppgaver: Som baseoperatør er du en del av vårt onshore team og vil ha ansvar for mobilisering og demobilisering av utstyr, kjemikalier og borevæsker til offshoreoperasjoner. I dette arbeidet inngår lasting og lossing av fartøy, mixing av kjemikalier samt en del lagerarbeid. Vi tilbyr: Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger Helseforsikring/behandlingsforsikring Gunstig aksjespareordning Fokus på teknologi og utvikling Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner: Vi søker deg som har erfaring og kunnskap om bulk håndtering inkludert tankanlegg, generell mekanisk innsikt er ønskelig og erfaring fra lagerarbeid vil være en fordel. Kandidat vi ser etter er vant med å jobbe i ett industrielt miljø, har relevant fagbrev og førerkort kl B. samt truck sertifikat (T1-T4). Kjennskap til SAP, god allmenn PC kunnskap samt grunnleggende engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig er ønskelig. Personlige egenskaper: Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger Bedriftens HMS prosedyrer. I rollen som baseoperatør er det viktig at du er nøyaktig da feil kan få store konsekvenser. Kandidatene vi ser etter må være strukturerte og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag med til tider høyt arbeidstempo. Stillingen krever at du er i god fysisk form, samt at du holder formen vedlike. Språk Engelsk Norsk Arbeidssted: Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway Product Service Line: Baroid 100% stilling Kontaktinformasjon: Ansvarlig for stillingen : Odd Egil Nes (+47) 488 95 796 Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 Søknadsfrist: 21.02.2021 English version: Base Facilities Tananger are looking to strengthen our team and is therefore seeking a positive and skilled colleague to join our facilities in the Stavanger region. We are looking for a person who identifies with Halliburton’s values; Integrity, Safety, Collaboration, Competition, Creativity, Reliability and Respect. Working hours will be normal daytime, but shift work or duty must be expected. Job description: As a material handler you are part of our onshore team and will be responsible for mobilizing and demobilizing of equipment, chemicals and drilling fluids for offshore operations. This include loading and unloading of vessels, mixing chemicals and some warehouse work. We offer: Competitive pension- and insurance scheme Company health service Beneficial employee stock-purchase plan Focus on technology and further development Highly skilled colleagues in an international environment Qualifications: We are seeking a candidate who have the experience and knowledge from bulk handling including tank systems, general mechanical skills is desirable and experience from warehousing will be an advantage. The candidate we are looking for have experience working in an industrial environment and are holding relevant certificate of apprenticeship and driver's license (class B) and forklift certificate (T1-T4). Knowledge of SAP, general PC skills - as well as Basic English knowledge both written and oral is preferable. Personal qualities: The position requires that you champion the Company`s HSE procedures In the role of base operator it is important that you are accurate as errors can have major consequences. The candidates must have good organizational skills and be able to handle a complex and hectic everyday life with sometimes high work pace. Location: Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway Product Service Line: Baroid Full time position Contact Persons: Hiring Manager: Odd Egil Nes (+47) 488 95 796 Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 5183 72 30 Deadline: 21th February 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com