/*Menu hide on click outside*/
Published
17. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Odense

Description

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en psykolog i et barselsvikariat. Der er tale om en 20 timers stilling med tiltrædelse 1. august 2021 og frem til udgangen af januar 2023.Socialrådgiveruddannelsen udbydes i Odense, Vejle og som net-baseret uddannelse. Ansættelsessted er i Odense, og den primære opgave er undervisning og vejledning på grunduddannelsen i Odense og på den net-baserede uddannelse. Stillingen kan derudover også omfatte opgaver tilknyttet videreuddannelsen. Undervisningen gennemføres som forelæsninger for storhold, holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt. Vejledning ved projektskrivning samt afholdelse af eksamen, ligesom stillingen indeholder en del administrativt arbejde og mødedeltagelse.KvalifikationerRelevant faglig uddannelse: Cand. psych. eller cand. pæd. psych. Stillingen forudsætter viden om og interesse indenfor det psykologiske og psykiatriske områder i relation til socialt arbejde samt lyst til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med et undervisningssigte. Det vil være en fordel med interesse indenfor én eller flere områder af følgende: Udviklingspsykologi, social psykologi, psykiatri, handicappsykologi, arbejdspsykologi og pædagogisk psykologi. Desuden viden om og erfaring fra socialt arbejde.Vi lægger derudover vægt på at du:Enten har erfaring med undervisning eller et brændende ønske om at underviseHar lyst til at være en del af et undervisningsmiljø med engagerede studerende og kollegerHar gode IT kompetencer samt mod på og evne til at bringe disse i anvendelse i udviklingen af nye arbejds- og undervisningsmetoderKan arbejde selvstændigt og er god til at strukturere og prioritereSer en styrke i det tværgående samarbejdeOm osSocialrådgiveruddannelsen er organisatorisk placeret sammen med lærer- og pædagoguddannelsen i Området for Pædagogik og Samfund. Der er knap 40 undervisere på uddannelsen, heraf godt 30 i Odense.Underviserne er organiseret i tværfaglige teams, som har ansvar for udvikling og drift af uddannelsens moduler. Herudover er underviserne tilknyttet en faggruppe for at sikre progression af modulernes læringsmål gennem uddannelsen. Ud over det interne tværfaglige miljø, er der i UCL samarbejde på tværs af professionsuddannelserne.AnsættelsenAnsættelsen sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten.Der er tilknyttet mentorordning til stillingen.Stillingerne er omfattet af principperne om Ny Løn.Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen - CVU-stillingsstrukturen, kan du i henhold til ”Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, BEK nr 673 af 13/05/2020” vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse. Anmodningen må maksimalt fylde 8 sider og skal indeholde en redegørelse vedrørende dine kompetencer for arbejdet med forskning og udvikling.Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.Har en ansøger en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.Vil du vide merePå https://ucl.dk/uddannelser/socialraadgiveruddannelsen/ kan du læse mere om uddannelsen og dens opbygning.Du er ligeledes velkommen til at kontakte uddannelsesleder Jimmy Mangelsen på mail jima@ucl.dk eller tlf.: 2485 8004 eller underviser i psykologi Lonny Dreyer, lodr@ucl.dk for yderligere oplysninger.SamtalerSamtaler forventes afholdt torsdag den 17. juni 2021.AnsøgningAnsøgning med relevante bilag sendes via www.ucl.dk/job senest fredag den 11. juni 2021.Om organisationenUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Vi udbyder 43 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau. Vi er en statslig selvejende institution med adresser i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.Ansøgningsfrist:11. juni 2021Ansættelse:1. august 2021

Related Jobs