/*Menu hide on click outside*/
Published
3. May 2021
Location
Sweden
Category
City
Ulsteinvik
Deadline
23. May 2021

Description

Ulstein kommune har fem grunnskular. Her kan du lese om skulane.
For skuleåret 2021/2022 kan det bli ledig stillingar som barne- og ungdomsarbeidar.

Behovet vil vere avhengig av antal permisjonar, overføringar, oppseiingar og ressurstildeling. Faste stillingar og vikariat. Stillingsbehovet kan endre seg.

Vi arbeider for kjønnsmessig balanse i personalgruppa, og oppmodar difor menn om å søkje på stillingane.


For alle stillingane vert det stilt krav om politiattest av ny dato.


Søknadsfrist:
17.05.2021
Arbeidsgivar:
Oppvekst og kulturetaten
Stillingstittel:
Barne- og ungdomsarbeidar
Heiltid / Deltid:
Heiltid, Deltid
Tilsetjingsform:
Fast, Vikar
Stillingsprosent:
100, 80
Webcruiter-ID:
4380514936
Alle arbeidsoppgåver som naturleg ligg til barne- og ungdomsarbeidarfaget på grunnskule.
Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barne- og ungdomsarbeidar
 • Anna relevant utdanning kan kompensere for manglande fagbrev
 • Erfaring frå arbeid med barn
 • Evne til å kommunisere godt med elevar, føresette og kollegaer
 • Evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Evne til å kunne identifisere deg med Ulstein kommune sine kjerneverdiar:

Nyskaping – Omsorg – Rausheit - Mangfald

Personlege eigenskapar
 • Positiv, engasjert og initiativrik
 • Robust, raus og varm
 • Trygg og tydeleg
 • Gode samarbeidsevner

Personleg eigenskapar vil bli lagt stor vekt på.

Vi tilbyr
 • Dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Varierande og spennande arbeidsoppgåver
 • Tilsetting på vanlege kommunale vilkår


Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.
Sjøgata 63, 6065 Ulsteinvik, Norge

Opne vegbeskriving

Kontaktinformasjon
Vegard Sæter Gurskevik
Skulesjef
99352728

Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi driv godt, har stram men ordna økonomi, gode tenester og høg fagleg kompetanse. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com