/*Menu hide on click outside*/
Published
18. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Slagelse
Deadline
10. March 2021

Description

Fregatten PETER WILLEMOES søger automatiktekniker el.lign. med sort svendebrev til stillingen som våbentekniker. Som våbentekniker har man i samarbejde med våbensektionen ansvaret for drift og vedligeholdelse af skibets våbensystemer. Heriblandt: Kanoner, missilsystemer, torpedosystemer og ildledelsessystemer.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

2021 vil komme til at bære præg af opkøring imod FOST, hvor vi bl.a. skal gennemføre uddannelse i Tyskland og Storbritannien på enhedens vej mod såvel beredskab som internationale opgaver i 2022.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt udenfor basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om stillingen

Som våbentekniker bliver du en del af skibets våbentekniske sektion, som i tæt samarbejde med elektroniksektionen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer. Samtidig bliver du en del af skibets organisation til søs, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en vigtig del af skibets kamporganisation.
Våbensektionen består af et dygtigt team af teknikere og våbengaster, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor PETER WILLEMOES ligger til kaj i Korsør.

Stillingen vil give gode mulighed for faglig udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse. Vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. Der må derfor påregnes rejseaktivitet i forbindelse med kurser og efteruddannelse.
Såfremt du ikke har været i Søværnet før, skal der påregnes rejse og uddannelsesaktivitet fra ansættelsesstart.

Som våbentekniker kan man via kurser og uddannelser som udgangspunkt specialisere sig inden for to retninger – Artilleritekniker og Missiltekniker. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet.
Artilleriteknikeren indebærer kurser i 76MM og 35MM kanoner, samt kanonernes ildledelsesradarer.
Missilteknikeren indebærer kurser i skibet forskellige missilsystemer, heriblandt Harpoon, ESSM, og SM2, samt de forskellige ildledelses systemer til disse.
Det tilses gerne at man bliver batterileder på de systemer man har ansvaret for, så man også her kan støtte skibet i den operationelle brug af ens systemer, heriblandt styring samt skydning med disse.

Uagtet specialisering vil man som hovedregel varetage et primært ansvarsområde. Der kræves derfor stor ansvarsbevidsthed og modenhed i stillingen.

Om dig
Du møder i stillingen med åbent sind og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af våbensektionen såvel som resten af besætningen.

Du har en naturlig interesse for avanceret mekanik, el, hydraulik, styring og kredsløb samt forståelsen for forskellige systemers integration med hinanden. Det skal gerne falde dig naturligt at fejlsøge og løse tekniske problemstillinger inden for disse områder. Du skal gerne have en medfødt teknisk interesse og en naturligt erfaring i at bruge dine hænder.

Du skal være omstillingsparat og klar til at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø. Det vil sige, at du er indforstået med, at skibet, som en del af den danske regerings værktøjskasse, med kort varsel kan blive sendt af sted eller blive udsat for ændringer i dets oprindelige planer.

Til tider vil din hverdag være hektisk. Det forventes at du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Du kan tænke kreativt og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet korrekt, frem for at omgå det. Det forventes, at du bringer alle dine erfaringer og kvalifikationer i spil, når du sammen med dine kollegaer arbejder på at drive og udvikle den ”brogede butik”, som hedder våbensektionen på Fregatten PETER WILLEMOES.

Kvalifikationer
Krav:
 • At du har en for stillingen relevant teknisk uddannelse.
 • At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
 • At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt, men ikke et krav:
 • At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.
 • At du er funktionsuddannet inden for våben- og sensorsystemer relevant for IVER-klassen.
 • At du har andre relevante kurser og uddannelser inden for våben- og sensorsystemer.
 • At du er batterilederuddannet.
 • At du har erfaring med C-FLEX.

Helbredskrav:
 • Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse.
 • Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Test.
 • Grundvaccination.
 • Egnet til røgdykning.

Såfremt at vi finder din ansøgning egnet, vil vi kort efter ansøgningsfrist kalde dig til samtale. Inden en evt. ansættelse er det påkrævet at du kan bestå optagelsesprøven til ansættelse i Forsvaret. Denne prøve vil blive afholdt i Jonstrup-lejeren i Ballerup.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte den våbentekniske officer på fregatten PETER WILLEMOES, premierløjtnant Jacob T. Grundahl, på telefon 50 57 14 02 eller mail 2E-WILM-VTO@mil.dk..

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. marts 2021 og samtaler forventes afholdt den 10. marts 2021.

Stillingen er til besættelse fra 6. april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Fregatten PETER WILLEMOES søger automatiktekniker el.lign. med sort svendebrev til stillingen som våbentekniker. Som våbentekniker har man i samarbejde med våbensektionen ansvaret for drift og vedligeholdelse af skibets våbensystemer. Heriblandt: Kanoner, missilsystemer, torpedosystemer og ildledelsessystemer.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

2021 vil komme til at bære præg af opkøring imod FOST, hvor vi bl.a. skal gennemføre uddannelse i Tyskland og Storbritannien på enhedens vej mod såvel beredskab som internationale opgaver i 2022.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt udenfor basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om stillingen

Som våbentekniker bliver du en del af skibets våbentekniske sektion, som i tæt samarbejde med elektroniksektionen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer. Samtidig bliver du en del af skibets organisation til søs, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en vigtig del af skibets kamporganisation.
Våbensektionen består af et dygtigt team af teknikere og våbengaster, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor PETER WILLEMOES ligger til kaj i Korsør.

Stillingen vil give gode mulighed for faglig udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse. Vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. Der må derfor påregnes rejseaktivitet i forbindelse med kurser og efteruddannelse.
Såfremt du ikke har været i Søværnet før, skal der påregnes rejse og uddannelsesaktivitet fra ansættelsesstart.

Som våbentekniker kan man via kurser og uddannelser som udgangspunkt specialisere sig inden for to retninger – Artilleritekniker og Missiltekniker. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet.
Artilleriteknikeren indebærer kurser i 76MM og 35MM kanoner, samt kanonernes ildledelsesradarer.
Missilteknikeren indebærer kurser i skibet forskellige missilsystemer, heriblandt Harpoon, ESSM, og SM2, samt de forskellige ildledelses systemer til disse.
Det tilses gerne at man bliver batterileder på de systemer man har ansvaret for, så man også her kan støtte skibet i den operationelle brug af ens systemer, heriblandt styring samt skydning med disse.

Uagtet specialisering vil man som hovedregel varetage et primært ansvarsområde. Der kræves derfor stor ansvarsbevidsthed og modenhed i stillingen.

Om dig
Du møder i stillingen med åbent sind og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af våbensektionen såvel som resten af besætningen.

Du har en naturlig interesse for avanceret mekanik, el, hydraulik, styring og kredsløb samt forståelsen for forskellige systemers integration med hinanden. Det skal gerne falde dig naturligt at fejlsøge og løse tekniske problemstillinger inden for disse områder. Du skal gerne have en medfødt teknisk interesse og en naturligt erfaring i at bruge dine hænder.

Du skal være omstillingsparat og klar til at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø. Det vil sige, at du er indforstået med, at skibet, som en del af den danske regerings værktøjskasse, med kort varsel kan blive sendt af sted eller blive udsat for ændringer i dets oprindelige planer.

Til tider vil din hverdag være hektisk. Det forventes at du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Du kan tænke kreativt og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet korrekt, frem for at omgå det. Det forventes, at du bringer alle dine erfaringer og kvalifikationer i spil, når du sammen med dine kollegaer arbejder på at drive og udvikle den ”brogede butik”, som hedder våbensektionen på Fregatten PETER WILLEMOES.

Kvalifikationer
Krav:
 • At du har en for stillingen relevant teknisk uddannelse.
 • At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
 • At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt, men ikke et krav:
 • At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.
 • At du er funktionsuddannet inden for våben- og sensorsystemer relevant for IVER-klassen.
 • At du har andre relevante kurser og uddannelser inden for våben- og sensorsystemer.
 • At du er batterilederuddannet.
 • At du har erfaring med C-FLEX.

Helbredskrav:
 • Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse.
 • Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Test.
 • Grundvaccination.
 • Egnet til røgdykning.

Såfremt at vi finder din ansøgning egnet, vil vi kort efter ansøgningsfrist kalde dig til samtale. Inden en evt. ansættelse er det påkrævet at du kan bestå optagelsesprøven til ansættelse i Forsvaret. Denne prøve vil blive afholdt i Jonstrup-lejeren i Ballerup.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte den våbentekniske officer på fregatten PETER WILLEMOES, premierløjtnant Jacob T. Grundahl, på telefon 50 57 14 02 eller mail 2E-WILM-VTO@mil.dk..

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. marts 2021 og samtaler forventes afholdt den 10. marts 2021.

Stillingen er til besættelse fra 6. april 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avancere

Related Jobs

27. January 2022
Service Technician   Sweden new
26. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com