/*Menu hide on click outside*/
Published
1. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
21. February 2021

Description

Vi søger to strukturerede tekniske officerer med godt overblik, der har viden om Fregatter eller Inspektionsskibe og -fartøjer, samt kompetencer inden for maritim teknologi.Er det dig, så har vi to spændende og udfordrende stillinger som henholdsvis Assisterende kapacitetscentermanager for Fregatter samt Assisterende kapacitetscentermanager Inspektionsskibe og -fartøjer i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Kapacitetsansvarlig Maritim.Om osFMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritimt materiel. Kapacitetscentermanagerne for Fregatter samt Inspektionsskibe og –fartøjer har ansvaret for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Søværnets 12 store enheder. Du vil skulle bistå Kapacitetsmanagerne i deres opgaveløsning.Kapacitetscentrene løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaver. Til støtte herfor er der tilknyttet tekniske sagsbehandlere i Ballerup og skibsinspektører, som arbejder ud fra Flådestation Korsør og Flådestation Frederikshavn.Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer, og de opgaver vores kunder stiller.Om stillingenOpgaverne i stillingen som Assisterende kapacitetscentermanager er mangeartede. Det kan være mindre såvel som ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.Du skal bidrage og medvirke til den tekniske opretholdelse af de operative kapaciteter i hele deres levetid - indenfor den overordnede fastlagte operative rådighed og på den mest levetidsomkostningseffektive måde. Du vil få ansvar for egne selvstændige opgaver, der medvirker til at skibe og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne.Dine primære arbejdsområder bliver:Selvstændig teknisk sagsbehandling.Planlægning før, under og efter værftsophold. Herunder koordinering imellem værkste-der, leverandører, eskadre og internt i KAMA mv.Udfasning- og genforsyning af materiel, herunder sagsbehandling af materielsager.Daglig ad hoc-sagsbehandling vedr. skibe, fartøjer og dertil tilknyttet materiel.Medvirken ved udarbejdelse af tekniske specifikationer og udbud.SAP R/3-sagsbehandling i forbindelse med materielopfølgning og styring samt planlagt materielvedligehold.Opbygning og vedligeholdelse af teknisk dokumentation for en række af Søværnets enheder fartøjer.Om digDet væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingerne på tilfredsstillende vis er, at du er selvstændig, proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold uden at gå på kompromis med virksomhedens samlede opgavekompleks.Derudover forventer vi, at du har kompetencer inden for maritim teknologi, er god til kommunikation og at du evner at samarbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.Der må forventes nogen rejseaktivitet i forbindelse med stillingerne.Vi forestiller os derfor, at du er søfficer (M321) med teknisk baggrund og erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer på Søværnets store enheder, gerne suppleret med efterfølgende stabstjeneste indenfor det materielmæssige område.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Kapacitetsmanagerne: Hvis du vil arbejde med fregatter er det OK Arne Drygaard på mail FMI-MA-CHPFG@mil.dk eller telefon 41 71 05 82. Ønsker du at arbejde med inspektionsskibe og – fartøjer skal du kontakte OK Jesper Als Velling på mail FMI-MA-CHPIF@mil.dk eller telefon 22 49 00 18.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 44.Ansøgningsfristen til begge stillinger er den 21. februar 2021. Vi forventer at holde samtalerne løbende. Stillingerne er ledige til besættelse snarest muligt.Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Forsvarsministeriet Materiel- og IndkøbsstyrelseForsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.Vi søger to strukturerede tekniske officerer med godt overblik, der har viden om Fregatter eller Inspektionsskibe og -fartøjer, samt kompetencer inden for maritim teknologi.Er det dig, så har vi to spændende og udfordrende stillinger som henholdsvis Assisterende kapacitetscentermanager for Fregatter samt Assisterende kapacitetscentermanager Inspektionsskibe og -fartøjer i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Kapacitetsansvarlig Maritim.Om osFMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritimt materiel. Kapacitetscentermanagerne for Fregatter samt Inspektionsskibe og –fartøjer har ansvaret for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Søværnets 12 store enheder. Du vil skulle bistå Kapacitetsmanagerne i deres opgaveløsning.Kapacitetscentrene løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaver. Til støtte herfor er der tilknyttet tekniske sagsbehandlere i Ballerup og skibsinspektører, som arbejder ud fra Flådestation Korsør og Flådestation Frederikshavn.Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer, og de opgaver vores kunder stiller.Om stillingenOpgaverne i stillingen som Assisterende kapacitetscentermanager er mangeartede. Det kan være mindre såvel som ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.Du skal bidrage og medvirke til den tekniske opretholdelse af de operative kapaciteter i hele deres levetid - indenfor den overordnede fastlagte operative rådighed og på den mest levetidsomkostningseffektive måde. Du vil få ansvar for egne selvstændige opgaver, der medvirker til at skibe og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne.Dine primære arbejdsområder bliver:Selvstændig teknisk sagsbehandling.Planlægning før, under og efter værftsophold. Herunder koordinering imellem værkste-der, leverandører, eskadre og internt i KAMA mv.Udfasning- og genforsyning af materiel, herunder sagsbehandling af materielsager.Daglig ad hoc-sagsbehandling vedr. skibe, fartøjer og dertil tilknyttet materiel.Medvirken ved udarbejdelse af tekniske specifikationer og udbud.SAP R/3-sagsbehandling i forbindelse med materielopfølgning og styring samt planlagt materielvedligehold.Opbygning og vedligeholdelse af teknisk dokumentation for en række af Søværnets enheder fartøjer.Om digDet væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingerne på tilfredsstillende vis er, at du er selvstændig, proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold uden at gå på kompromis med virksomhedens samlede opgavekompleks.Derudover forventer vi, at du har kompetencer inden for maritim teknologi, er god til kommunikation og at du evner at samarbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.Der må forventes nogen rejseaktivitet i forbindelse med stillingerne.Vi forestiller os derfor, at du er søfficer (M321) med teknisk baggrund og erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer på Søværnets store enheder, gerne suppleret med efterfølgende stabstjeneste indenfor det materielmæssige område.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Kapacitetsmanagerne: Hvis du vil arbejde med fregatter er det OK Arne Drygaard på mail FMI-MA-CHPFG@mil.dk eller telefon 41 71 05 82. Ønsker du at arbejde med inspektionsskibe og – fartøjer skal du kontakte OK Jesper Als Velling på mail FMI-MA-CHPIF@mil.dk eller telefon 22 49 00 18.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 44.Ansøgningsfristen til begge stillinger er den 21. februar 2021. Vi forventer at holde samtalerne løbende. Stillingerne er ledige til besættelse snarest muligt.Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Forsvarsministeriet Materiel- og IndkøbsstyrelseForsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Related Jobs

27. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com