/*Menu hide on click outside*/
Published
4. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
23. May 2021

Description

Kunne du tænke dig at arbejde med en bred og spændende opgaveportefølje og herunder være med til at forme fremtidens maritime kapaciteter, så er en spændende og udfordrende stilling som assisterende kapacitetscentermanager i det maritime område af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse helt sikkert noget for dig.

Om os

Kapacitetscenter (MCM) og Undervandssystemer er en sektion med ansvar for anskaffelse og drift af Forsvarets maritime materiel. Sektionen består af ni kolleger, civile og militære. Vi anskaffer nye materielsystemer, tilvejebringer og bortskaffer. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra ”vugge til grav”.

Hos os får du et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde, hvor vi lægger vægt på at udvikle den enkeltes potentiale. Vi har en travl, men spændende og velfungerende hverdag med engagerede kollegaer.

Om stillingen

Som assisterende kapacitetscentermanager bliver dine primære arbejdsopgaver at være stedfortræder ved sektionschefens fravær, maritim ammunitionsrydning og undervandssystemer.

Derudover vil du skulle:

Støtte og vejlede sektionens øvrige medarbejdere i udarbejdelse af logistisk vurdering og driftskoncepter, herunder bl.a. forsynings- og vedligeholdelsesdirektiver.

Støtte i udarbejdelse af kontrakter, rammeaftaler mv.

Koordination af sanering og bortskaffelse af sektionens materielkapaciteter.

Koordination af behandling af materielfaglige meldinger og reklamationer (MMR) inden for kapacitetscenterets ansvarsområde.

Give input til periodisk evaluering af materielkapaciteternes operative, tekniske, økonomiske og logistiske driftsstatus.

Arbejdet vil foregå i et alsidigt miljø og indebærer samarbejde med leverandører, værksteder og søværnets sejlende personale. Der må påregnes nogen rejseaktivitet idet du skal deltage i projektarbejder og evt. NATO arbejdsgrupper.

Om dig

Du er uddannet søofficer og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Leder (VUT-I/L) eller relevante VUK kurser for M321 niveauet.

Du har erfaring og vant til at lede og styre i et særdeles dynamisk arbejdsmiljø.

Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Du er udadvendt, pragmatisk, fleksibel, løsningsorienteret og har gode samarbejdsevner - kompetencer der er nødvendige for, sammen med interessenterne, at sikre opgaverne løses til alles tilfredshed og til fordel for Søværnet og Forsvaret.

Du har måske erfaring med projektledelse og projektarbejde og er uddannet i PRINCE2. Hvis ikke, vil du skulle deltage i relevante kurser inden for PRINCE2, men også kurser i forhold til kvalitetsledelse.

Du er struktureret og selvstændig, og er ikke bange for at samle bolden op, hvis det er nødvendigt for opgaveløsningen og den videre proces. Du skal med andre ord være i stand til ”at drive” kapacitetsimplementeringsopgaverne og sikre, at samarbejdspartnerne afleverer deres bidrag til tiden. En opgave der kræver, at du kan tænke langsigtet og tværgående.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes dette oplyses ved ansøgningen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Henrik Bangsborg på telefon 20 10 12 37.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 09. maj 2021 og samtaler forventes afholdt medio april. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge FOKUS, CV samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Kunne du tænke dig at arbejde med en bred og spændende opgaveportefølje og herunder være med til at forme fremtidens maritime kapaciteter, så er en spændende og udfordrende stilling som assisterende kapacitetscentermanager i det maritime område af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse helt sikkert noget for dig.

Om os

Kapacitetscenter (MCM) og Undervandssystemer er en sektion med ansvar for anskaffelse og drift af Forsvarets maritime materiel. Sektionen består af ni kolleger, civile og militære. Vi anskaffer nye materielsystemer, tilvejebringer og bortskaffer. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra ”vugge til grav”.

Hos os får du et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde, hvor vi lægger vægt på at udvikle den enkeltes potentiale. Vi har en travl, men spændende og velfungerende hverdag med engagerede kollegaer.

Om stillingen

Som assisterende kapacitetscentermanager bliver dine primære arbejdsopgaver at være stedfortræder ved sektionschefens fravær, maritim ammunitionsrydning og undervandssystemer.

Derudover vil du skulle:

Støtte og vejlede sektionens øvrige medarbejdere i udarbejdelse af logistisk vurdering og driftskoncepter, herunder bl.a. forsynings- og vedligeholdelsesdirektiver.

Støtte i udarbejdelse af kontrakter, rammeaftaler mv.

Koordination af sanering og bortskaffelse af sektionens materielkapaciteter.

Koordination af behandling af materielfaglige meldinger og reklamationer (MMR) inden for kapacitetscenterets ansvarsområde.

Give input til periodisk evaluering af materielkapaciteternes operative, tekniske, økonomiske og logistiske driftsstatus.

Arbejdet vil foregå i et alsidigt miljø og indebærer samarbejde med leverandører, værksteder og søværnets sejlende personale. Der må påregnes nogen rejseaktivitet idet du skal deltage i projektarbejder og evt. NATO arbejdsgrupper.

Om dig

Du er uddannet søofficer og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Leder (VUT-I/L) eller relevante VUK kurser for M321 niveauet.

Du har erfaring og vant til at lede og styre i et særdeles dynamisk arbejdsmiljø.

Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Du er udadvendt, pragmatisk, fleksibel, løsningsorienteret og har gode samarbejdsevner - kompetencer der er nødvendige for, sammen med interessenterne, at sikre opgaverne løses til alles tilfredshed og til fordel for Søværnet og Forsvaret.

Du har måske erfaring med projektledelse og projektarbejde og er uddannet i PRINCE2. Hvis ikke, vil du skulle deltage i relevante kurser inden for PRINCE2, men også kurser i forhold til kvalitetsledelse.

Du er struktureret og selvstændig, og er ikke bange for at samle bolden op, hvis det er nødvendigt for opgaveløsningen og den videre proces. Du skal med andre ord være i stand til ”at drive” kapacitetsimplementeringsopgaverne og sikre, at samarbejdspartnerne afleverer deres bidrag til tiden. En opgave der kræver, at du kan tænke langsigtet og tværgående.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes dette oplyses ved ansøgningen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Henrik Bangsborg på telefon 20 10 12 37.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 09. maj 2021 og samtaler forventes afholdt medio april. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge FOKUS, CV samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com