/*Menu hide on click outside*/
Published
24. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Fredericia
Page Views
0

Description

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR MED OFFSHORE ERFARING
Vil du være med til at skabe de absolut bedste rammer for arbejdsmiljøet på Energinets projekter? Vi søger en arbejdsmiljøkoordinator med stor offshoreerfaring til at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø i vores anlægsprojekter. Hos Energinet har vi ansvaret for at anlægge og vedligeholde det overordnede el- og gastransmissionsnet i hele Danmark, og vi gennemfører en stor portefølje af projekter i el- og gastransmissionsnettet.
Stillingen er en fastansættelse på fuld tid, og din nye arbejdsplads vil blive på vores kontor i enten Erritsø eller Ballerup. Samtidig vil din hverdag bestå af projektopgaver i hele Danmark, og der kan også være rejser til udlandet i forbindelse med koordineringsmøder med vores samarbejdspartnere samt auditering af entreprenører.
Som arbejdsmiljøkoordinator bliver du tilknyttet afdelingen ”Projekt QHS”, der varetager arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet på Energinets projekter - både onshore og offshore. I denne stilling vil dit primære arbejdsområde være offshore-projekter, men du vil i perioder også kobles på onshore-projekter. Din opgave bliver at bidrage i både projekterings- og byggefasen, hvor du sikrer, at arbejdsmiljø og sikkerhed håndteres, koordineres og drives effektivt gennem hele projektet, både på entreprenøropgaver on-shore og off-shore. Med denne stilling kan du se frem til et job, hvor du får en bred kontakt med mange forskellige fagligdiscipliner og bliver en del af et fagmiljø, der arbejder målrettet med arbejdsmiljø i Energinet.
Ansvarlig for et godt og sikkert arbejdsmiljø
Din vigtigste opgave vil være at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i hele projektfasen for de projekter, du tilknyttes. Du indgår i tæt samarbejde med dine kollegaer i afdelingen, Projekt QHS, der består af arbejdsmiljøkoordinatorer, byggepladsledere og kvalitetskoordinatorer. Som arbejdsmiljøkoordinator på et projekt vil du få ansvar for at:
Sikre, at relevante arbejdsmiljøkrav fremgår klart af udbudsmateriale til entreprenører, samt vurdere entreprenørtilbud i forhold til sikkerhed og sundhed.
Rådgive projektdeltagere og sikre bevidsthed om sikkerhed for alle deltagere, både interne såvel som entreprenører.
Risikovurdere sikkerhed og sundhed undervejs i projektet, samt vurdere entreprenørens risikovurderinger og metodebeskrivelser.
Deltage i og evt. gennemføre hændelsesundersøgelser.
Udarbejde og vedligeholde arbejdsmiljøscreeninger, handlingsplaner og -journaler og planer for sikkerhed og sundhed.
Koordinerer entreprenørernes sikkerhedsarbejde og rådgive såvel projektledere som entreprenører om arbejdsmiljøforhold.
Afholde og referere sikkerhedsmøder, gennemføre sikkerhedsrunderinger, instruere entreprenører og interne i arbejdsmiljøforhold og føre tilsyn med, at de stillede arbejdsmiljøvilkår efterleves.
Følge op på hændelser og observationer til søs ved projektmøder med entreprenøren.
Understøtte og have kontakt til bygherres repræsentant.
Deltage i opstartsmøder ombord på fartøjer samt på byggepladser.
Understøtte en god sikkerhedskultur, bidrage til at styrke den positive og proaktive tilgang til arbejdsmiljø, og generelt have overblik over arbejdsmiljøet på dine projekter ved blandt andet at overvåge tendenser og rapportere hændelser.
Erfaring med arbejdsmiljøkoordinering både til søs og på land
I denne stilling er det vigtigt, at du har indsigt i arbejdsmiljølovgivningen, at du har solid praktisk erfaring med at lede og koordinere arbejdsmiljøet onshore og offshore på bygge- og anlægsprojekter, og at du har erfaring med dette i både projekterings- og i byggefasen. Har du derudover erfaring med elforsyningsanlæg er det en fordel, men det er ikke et krav. Vi forventer desuden, at du har erfaring med arbejdsmiljøkoordinering på store byggepladser. Det er ligeledes et krav, at du har kørekort til personbil og er fleksibel med hensyn til arbejdstider.
Du har desuden en metodisk og systematisk tilgang til opgaveløsning, og som person er du entusiastisk og udadvendt, samtidig med at du kan arbejde og træffe beslutninger selvstændigt. Du har erfaring med udvikling af sikkerhedskultur, du trives med at være rollemodel og du er god til at løse problemer inden de bliver til konflikter. Det er også vigtigt, at du formår at skelne imellem væsentlige og mindre væsentlige problemer, for på den måde at kunne tilgå opgaverne uden at gå på kompromis med arbejdsmiljø og sikkerhed. Derudover er det essentielt, at du er god til at samarbejde, dele erfaringer og kommunikere med mange forskellige mennesker, også på engelsk i både skrift og tale, da mange af vores entreprenører er udenlandske.
Ansøgning og kontakt
Er du dén, vi søger? Så send os hurtigst muligt en ansøgning sammen med dit cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”. I ansøgningen vil vi gerne høre, hvorfor du er motiveret for at søge jobbet, samt hvordan du ser dig selv bidrage til vores afdeling og opgaver.
Vi holder samtaler primo november 2021. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Tine Hauge Kyed på tlf. 30 69 50 86 eller seniorarbejdsmiljøkoordinator Jesper Dahl Vittrup tlf. 61 24 43 54.

Related Jobs

Senior Piping Eng B23350   Norway new
12. May 2022
Engineering Manager   Sweden new
12. May 2022
Engineering Manager   https://checkproof.teamtailor.com/jobs/1774448-engineering-manager, Sweden new
12. May 2022
PE Lead Engineer   Denmark new
11. May 2022
Site Manager   Denmark new
11. May 2022