/*Menu hide on click outside*/
Published
29. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
18. June 2021

Description

1. Eskadre søger en engageret og handlekraftig afdelingschef til afdelingen for Styrkeproduktion og Planlægning i 1. Eskadre stab i Frederikshavn.

Om os

1. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt, og følger dem til dørs.

Afdelingen for Styrkeproduktion og Planlægning består af en chef og fem sagsbehandlere. Afdelingen varetager opgaver af planlægningsmæssig karakter inden for maritim evaluering, udarbejdelse af eskadrens handlingsprogram for de sejlende enheder, planlagt vedligehold, uddannelse af besætningerne samt samarbejde omkring uddannelse med civile samarbejdspartnere.

I den daglige opgaveløsning vil der blive en konstant tværfaglig koordinering med bl.a. eskadrens anden afdeling, eskadrens enheder, Søværnets Center for Administration, Søværnskommandoen, 2. Eskadre, 3. Eskadre, Arktisk Kommando, Operationsstaben og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Om stillingen

Du er afdelingschef for Styrkeproduktion og Planlægning. Du forestår den overordnede ledelse af afdelingen, og indgår i eskadrechefens ledelsesteam. Du er ansvarlig for, at afdelingen løser de opgaver, der ligger inden for rammerne af Styrkeproduktion og Planlægning, og at afdelingen løbende udvikler og tilpasser sig i forhold til det operative behov, og Forsvarets udvikling generelt. Opgaveløsningen vil foregå i et tæt og tværfagligt samarbejde med eskadrens øvrige chefer og medarbejdere.

Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed. Det er en stilling, hvor du skal forvente en del rejseaktivitet både i Danmark og til Nordatlanten. Såvel på kontoret som udenfor vil du blive delegeret relevant beslutningskompetence på vegne af eskadren. Du skal kunne agere i dette og forstå rammerne for og konsekvenser heraf.

Stillingen kræver stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt. Du skal ligeledes være tryg ved at kommunikere på engelsk.

For at holde dig opdateret vil der med mellemrum være mulighed for at afløse i sejlende tjeneste.

Om dig

Du er uddannet søofficer, og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse. Du har en udpræget interesse for styrkeproduktion, udvikling, planlægning og ledelse.

Som person er du fleksibel og har et helhedssyn i forhold til opgaveløsningen og Forsvarets behov. Du skal arbejde sammen med mange forskellige persongrupper, hvorfor det er vigtigt, at du forstår værdien i et godt samarbejde. Du skal kunne håndtere uforudsete opgaver og være i stand til at prioritere.

Du har stabserfaring samt erfaring fra sejlende tjeneste, og gerne fra Nordatlanten.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fungerende stabschef for 1. Eskadre, OK Frank Edlefsen på tlf. 4130 9703 (1E-ST-CHOV).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne, hvorefter der indkaldes til samtale. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. august 2021.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com