/*Menu hide on click outside*/
Published
22. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
12. July 2021

Description

Søfartsstyrelsen er i gang med en stor omlægning af vores IT-systemer, der skal sikre en professionel service til vores kunder i en digital fremtid og implementering af vores IT-arkitektur. Vi har derfor brug for en dygtig kontorfunktionær, der skal bistå vores projektledere med en struktureret projektafrapportering og –økonomistyring. Der er tale om et barselsvikariat, der løber frem til 31. juli 2022.


Om stillingen

Vores afdeling består af 14 engagerede kollegaer, der står for at sikre koordinering og udviklingen af brugervenlige og sammenhængende digitale løsninger for alle vores kunder og styrer alle IT-udviklingsprojekter i styrelsen sikkert i havn. Det kræver struktur, og vi vil gerne have hjælp til at sikre overholdelse af denne struktur.

Du vil få til opgave at udføre administrative opgaver og støtte projektlederne i at efterleve retningslinjer for styring, afrapportering til direktionen og administration af projekterne, præcis kontering og rettidig betaling af fakturaer bl.a. på projekterne.

Du vil både få ansvar for egne opgaver, kunne bidrage i projekter i samarbejde med kollegaer på tværs af enheden og i styrelsen, fx økonomienheden.

Du vil skulle arbejde selvstændigt og skal have gennemslagskraft, kunne agere diplomatisk og være i stand til at finde løsninger på såvel store som små udfordringer.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

  • Overvågning og fordeling af mails fra enhedspostkasser
  • Brugeroprettelser i administrative systemer som ESDH og CRM
  • Indledende modtagelse og kontering af afdelingens fakturaer i vores økonomisystem
  • Viderefordeling af fakturaer til projektledere og controlling af rettidig godkendelse
  • Bistå kollegaer i enheden med rejseafregning
  • Indsamling af månedlige statusafrapporteringer fra projektlederne til direktionen (porteføjlestyring)
  • Yde sekretariatsbistand til vores digitaliseringsstyregruppe og projektlederenes koordineringsgruppe, fx ved at lave mødeindkaldelser, referater og indsamling af materiale.
  • Have en central rolle i implementering af vores nye modul til styring af udleverede devices til medarbejderne og hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med IT-sikkerhed, awareness-kampagner mv.
  • Hjælpe med at nedskrive processer og retningslinjer for vores arbejde, og andre administrative opgaver.

Om dig

Du er struktureret og systematisk og kan arbejde selvstændigt med at skabe fremdrift i dine egne opgaver og med projektledere og -deltagere fra andre enheder. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra den offentlige sektor, gerne med INDFAK/RejsUd og interesse for tekniske løsninger. Vi bliver glade, hvis du har erfaring med styring af tilskudsfinansierede projekter samt, IT-porteføljestyring og økonomistyring af projekter og forståelse for brugerbehov og digitalisering.

Du har et personligt drive, kommer i mål med dine opgaver og er serviceorienteret, men ved også, hvornår du har brug for at trække på økonomi-erfaringer fra vores administrationsafdeling. Du er fortrolig med at arbejde projektorienteret og er god til at skabe overblik og struktur i dine opgaver. Du kan lide at udfordre vanetænkning med humor og nytænkning og er proaktiv og opsøgende i dit arbejde. Du kan kommunikere i øjenhøjde med mange forskellige fagligheder og personlighedstyper og trives i tværfaglige udviklingsmiljøer.

Der vil blive lagt vægt på, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx bogholder eller økonomi/regnskabsmedarbejder.


Om os

Søfartsstyrelsen er en central aktør for vækst og udvikling af de maritime erhverv i Danmark og for et højt niveau af sikkerhed til søs.

Afdelingen for IT-Drift og –Udvikling består af10 projektledere, IT-drift og arkitekter, der arbejder med at udvikle IT-systemer og tilhørende arbejdsgange og eksekvering af Søfartsstyrelsens digitale strategi. Vores IT-systemer skal understøtte vores digitale forretningsudvikling, så vi kan servicere Det Blå Danmark, herunder rederier, maritime udstyrsproducenter, søfarende, fritidssejlere og andre brugere af vores maritime data og digitale services. Vi har et globalt udsyn, da styrelsen arbejder med maritim erhvervspolitik, regler, love og for at fremme Danmarks stærke position på det internationale maritime marked.

Vi har fokus på IT-sikkerhed, en gennemtænkt IT-arkitektur, genbrug af data, standardisering og samarbejde på tværs af myndigheder og landegrænser. Vi arbejder sammen med erhvervet om modige og nytænkende løsninger, benytter os af testbeds og pilotprojekter til teknologier som blockchain og AI og tænker i deling af viden, løsninger og åbne data, som både skal spille sammen med en globalt orienteret branche og det offentlige Danmark.

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi har en travl hverdag, men hvor vi støtter hinanden i at udvikle os til at møde stadigt større og mere spændende udfordringer. Vi har fleksibel arbejdstilrettelæggelse og lægger vægt på balance mellem arbejdsliv og privatliv. Du vil få gode kollegaer i et engageret arbejdsmiljø både fagligt og socialt.

Du kan læse mere om os på www.sfs.dk og www.jobisoefartsstyrelsen.dk


Ansættelsen

Du ansættes som kontorfunktionær i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og HK.

Søg stillingen via nedenstående knap eller via vores hjemmeside http://jobisoefartsstyrelsen.dk/

Din ansøgning, cv samt eksamensbeviser skal være modtaget senest onsdag den 30. juni 2021 kl. 12.00. Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 27 og 2. samtaler i uge 28. Mellem 1. og 2. samtale vil der blive gennemført test.

Arbejdsstedet vil være i Korsør, men der er stor fleksibilitet. Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte kontorchef Anette Dybdal Fenger på telefon 9137 6198. Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR partner Pernille Sloth på telefon 9133 7095.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com