/*Menu hide on click outside*/
Published
6. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Horsens
Deadline
26. May 2021

Description

Pædagoguddannelsen Horsens søger med tiltrædelse 1. august 2021 nye kollegaer til undervisningsopgaver. Konkret søger vi en barselsvikar til og med udgangen af marts 2022 samt en eller flere midlertidige stillinger til udgangen af 2022.

Først og fremmest søger vi undervisere med generalistkompetencer i forhold til undervisning og vejledning inden for uddannelsens kompetenceområder herunder praktikuddannelsen kombineret med en eller flere af følgende fagspecifikke kompetencer, jævnfør Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog:

 • Særligt fokus på specialiseringen skole- og fritidspædagogik (barselsvikariatet)
 • Særligt fokus på specialiseringen Dagtilbudspædagogik
 • Undervisning på flere moduler på pædagoguddannelsens grundfaglighed
 • Undervisning i æstetiske og kreative udtryksformer, produktionsformer og læreprocesser (værksted)
 • Undervisning i natur og udeliv
 • Undervisning i sundhed og bevægelse
Vi forventer, at du har en relevant uddannelse på master-, kandidat- eller Ph.d.–niveau og kan arbejde både selvstændigt og i teams.
Vi lægger vægt på at du har:
 • Professionsfagligt videngrundlag
 • Viden om professionsdidaktik og professionsudvikling inden for væsentlige dele af pædagogprofessionens ansættelsesområder
 • Blik for dannelsesmæssige perspektiver: Hvordan man gør ”verden større for de studerende” og dermed hvordan færdiguddannede pædagoger kan ”gøre verden større for dem de møder i pædagogiske sammenhænge”
 • Gode digitale kommunikations- og systemkompetencer
 • Kompetencer i anvendelse af innovative, eksperimenterende og legende undervisningsformer
 • Engagement, høj faglighed samt formidlings- og samarbejdsevne
 • Sensitivitet overfor marginaliserede og udsatte studerende med blik for at skabe trygge undervisningsrum og styrke de studerendes rummelighed over for hinanden.
 • Pragmatisk og løsningsorienteret blik for komplekse organisatoriske og faglige problemstillinger.
 • Plads til dialog og rummelighed i kobling mellem teori og praksis
 • Humor
Pædagoguddannelsen i Horsens optager hvert år ca. 150 studerende og har et samlet studentertal på cirka 450 studerende. Vi tilbyder en stilling i en ambitiøs og dynamisk uddannelsesinstitution præget af forandringer og tilpasning til de krav, der stilles til en moderne uddannelsesinstitution, et engageret underviserkollegium med ca. 20 undervisere samt gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
Pædagoguddannelsen Horsens lægger vægt på samarbejde med den pædagogiske praksis, med åbenhed mod byen særligt i forbindelse med flytning til nyt campus i Horsens C denne sommer.

Vi lægger vægt på at være en aktiv med– og modspiller i forhold til de udfordringer velfærdssamfundet står over for.

Løn- og ansættelsesforhold:
Afhængigt af kandidaternes samlede kompetencefelt er stillingerne midlertidige op til 37 timer pr. uge.
Hovedarbejdsstedet vil være VIA University College, Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Ved ansættelse som adjunkt, vil du indgå i VIAs lektorkvalificeringsforløb.

Hvis du er lektorbedømt i henhold til professionshøjskolernes stillingsstruktur, sker ansættelsen som lektor.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Jens Norup Simonsen på tlf. 87 55 36 60 eller til JNS@via.dk
Du kan læse mere om uddannelsen og om VIA University College på www.via.dk
Send din ansøgning via nedenstående link. Ansøgningsfrist er den 31. maj 2021.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. pædagoger, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midtjylland.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

Jobtype:
Vikariat
Frist:
31-05-2021, 16:59
Arbejdstid:
Deltid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Chr. M. Østergaards vej 4, 8700, Horsens, Denmark

Related Jobs

Commercial Summer Intern   Norway new
17. September 2021
16. September 2021
15. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com