/*Menu hide on click outside*/
Published
11. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Aarhus

Description

Adjunkter/lektorer til undervisning ved VIA University College, Pædagoguddannelsen Grenå og AarhusPædagoguddannelsen Grenå og Aarhus søger, med tiltrædelse 1.august, 2-3 nye adjunkter/lektorer til undervisningsopgaver og eftervidereuddannelses - og forskningsopgaver. Adjunkterne/lektorerne vil primært få tilknytning til Grenå og også opgaver i Aarhus.Først og fremmest søger vi undervisere med generalistkompetencer i forhold til undervisning og vejledning indenfor uddannelsens kompetenceområder herunder praktikuddannelsen. Derudover kendskab til den pædagogiske profession.Dernæst mangler vi undervisere med følgende fagspecifikke kompetencer:Viden og indsigt i dagtilbudsområdetPædagogik og psykologiDannelse og bæredygtighedKreativitet, design og håndværkMedie og digital kulturVi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse på master-, kandidat- eller Ph.d.–niveau og kan arbejde både selvstændigt og i teams.Hos vores undervisere lægger vi vægt på:Professionsfagligt vidensgrundlag, professionsdidaktik og læring, professionsudvikling inden for væsentlige dele af professionens ansættelsesområderBlik for dannelsesmæssige perspektiver, hvordan man gøre ”verden større for de studerende” og dermed hvordan de kan ”gøre verden større for dem de møder i pædagogiske sammenhænge”Samskabelse med den pædagogiske praksis, med åbenhed mod byen i form af kulturprojekter, kulturmøder og kulturelt iværksætteriGode digitale kommunikations- og systemkompetencerAnvendelse af innovative, eksperimenterende og legende undervisningsformerEngagement, høj faglighed, formidlings- og samarbejdsevneSensitivitet overfor marginaliserede og udsatte studerende med blik for at skabe trygge undervisningsrum og styrke de studerendes rummelighed overfor hinandenNysgerrigt, åbent, gerne humoristisk - lidt krøllet mindset og foretagsomhed.Pragmatisk og løsningsorienteret overfor komplekse organisatoriske og faglige problemstillinger.Plads til dialog og rummelighed i koblingen mellem teori og praksisHerudover vil vi lægge vægt på erfaringer i forhold til:Forskningskompetence samt erfaringer med efter- og videreuddannelsePraksisrelateret evt. eftervidereuddannelsesundervisning.Erfaringer med undervisning på engelskPædagoguddannelsen i Grenå optager hvert år 32 studerende og Aarhus optager 468 studerende. Grenå har et samlet studentertal på cirka 120 studerende og Aarhus på cirka 1500 studerende herunder meritpædagog. Vi tilbyder en stilling i en ambitiøs og dynamisk uddannelsesinstitution præget af forandringer og tilpasning til de krav, der stilles til en moderne uddannelsesinstitution, et engageret underviserkollegium med ca. 65 undervisere samt gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Ca. 5 af underviserne har hovedparten af deres arbejdstid i Grenå. Derfor vil vi blandt ansøgerne lægge vægt på lokalt kendskab og netværk med relevans for uddannelsenLøn- og ansættelsesforhold:Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen.Hovedarbejdsstedet vil være Campus Grenå, Pakhuset, Sønderport 10, 8500 Grenå, men undervisningsopgaverne vil være delt mellen Grenå og Aarhus Derfor er det en betingelse, at du har kørekort og bil til rådighed.Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.Link til stillingsstrukturen:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673Ved ansættelse som adjunkt, vil du indgå i VIAs lektorkvalificeringsforløb.Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 20036-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Jan Ankerstjerne på tlf. 87 55 35 02 pædagogisk administrative ledere, Torsten Thorstensen, 87 55 35 30 og Janne Klok, 87 55 34 46Spørgsmål til procedure og ansættelsesproces: Hanne Madsen, 87 55 35 10Du kan læse mere om uddannelsen påLæs mere om VIA University College på www.via.dkSend din ansøgning via nedenstående link. Ansøgningsfrist er den 24. juni, 2021. Samtaler forventes afholdt d.28. og 29. juni.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.Jobtype:FastansættelseFrist:24-06-2021, 16:59Arbejdstid:FuldtidTiltrædelse :01-08-2021Lokation:Ceresbyen, 8000, Aarhus C, Denmark

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

19. June 2021
MBA Structural Engineer   Denmark new
18. June 2021
Are you sure you want to delete this file?
/