/*Menu hide on click outside*/
Published
18. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aarhus
Deadline
07. June 2021

Description

VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus, søger 2 adjunkter/lektorer i fastansættelse til at varetage undervisningen i faget dansk.

Du skal være indstillet på
 • at have primær tilknytning til Læreruddannelsen i Aarhus, men også at varetage opgaver på VIAs øvrige lokaliteter
 • at indgå i samarbejde med læreruddannelsens øvrige undervisere inden for faget
 • at deltage i samarbejde med læreruddannelsens øvrige fag og fagområder
 • at medvirke til udvikling af læreruddannelsens undervisning i fagområdet
 • at inddrage digitale didaktiske design i undervisningssammenhænge
 • at deltage i samarbejdet omkring praktikken og med professionen
 • at deltage i forskning og udvikling, samt efter- og videreuddannelse inden for fagområdet
 • at samarbejde konstruktivt med både kolleger og studerende

Dine kompetencer
Vi forventer, at du har en uddannelse svarende til kandidat- eller ph.d.-niveau, at du er fagligt engageret, at du har erfaring med undervisning, herunder at du har kendskab til og gerne erfaring med undervisning i læreruddannelsen eller i folkeskolen.

Der er særlig behov for ansøgere med interesse og kompetencer inden for:
 • Undervisning i dansk inden for indskolingsområdet
 • Undervisning inden for skriftsprogstilegnelse, skriftsprogsvanskeligheder og skriftsprogsundervisning for børn, unge og voksne
 • Undervisning af tosprogede elever og dansk som andetsprog.
  Her forventes at ansøgeren har en supplerende uddannelse inden for dansk som andetsprog.
  Fx linjefag i dansk som andetsprog fra 2007- læreruddannelsen (36 ECTS), grundlæggende efteruddannelse i dansk som andetsprog (to-årigt forløb, 240 timer), master i dansk som andetsprog, undervisningserfaring fra grundskole, sprogcenter el.lign.


Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende job med mange faglige udfordringer i et godt kollegialt miljø.
En introduktion til læreruddannelsen på et internat i august.
Mulighed for faglig sparring og mentorforløb.

Løn- og ansættelsesforhold for adjunkt-/lektoransættelsen
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Hovedarbejdssted er Campus Aarhus C, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.

Det videre forløb
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte: Pædagogisk leder Kim Egeskov, kieg@via.dk, tlf. 87553047, Læreruddannelsen i Aarhus.

Send din ansøgning med relevante oplysninger om uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund til vores elektroniske rekrutteringssystem, så vi har den senest 3. juni 2021.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 23.


Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
03-06-2021, 16:59
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Hedeager 2, 8200, Aarhus N, Denmark

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com