/*Menu hide on click outside*/
Published
4. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Horsens
Deadline
23. June 2021

Description

VIA University College søger adjunkter eller lektorer til Bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens og Aarhus. Vi søger efter en ny medarbejder i henholdsvis Horsens og Aarhus, der kan undervise inden for fagområderne bygningsstatik, tekniske installationer, energiberegninger, LCA beregninger, alternativ energi og energioptimering.

Vore forventninger:
Som kommende adjunkt eller lektor skal du indgå i et tværfagligt undervisningsmiljø. Underviserne er organiseret i tværfaglige selvstyrende underviserteams og vores forventning er, at du på en positiv og konstruktiv måde kan indgå både fagligt og socialt i dette arbejde. Ud over at undervise vores bygningskonstruktørstuderende deltager du i forsknings- og udviklingsaktiviteter og eventuelt undervisning indenfor efter- og videreuddannelsesområdet.
Uddannelsen til bygningskonstruktør udbydes af VIA i Region Midtjylland på både dansk og engelsk. Det vil derfor være en forventning, at du på sigt kan indgå på såvel danske som internationale undervisningsteams, samt at du har lyst til at indgå i et udviklingsorienteret miljø, hvor fleksibilitet og omstillingsevne er nøgleord.
Det er et krav, at du har en relevant videregående byggeteknisk uddannelse som ingeniør, gerne på kandidatniveau. Det er endvidere et ønske at du:

  • har min. 5 års praktisk erfaring fra fx rådgiver, tegnestue, entreprenør eller tilsvarende.
  • har bredt materialekendskab
  • kan anskue byggeprojekter helhedsorienteret
  • har erfaring med projektering af bæredygtigt byggeri og har kendskab til aktuelle udviklingstendenser på området
  • har lyst til at undervise studerende med forskellig kulturel baggrund

Har du også kompetencer inden for IKT eller byggeriets planlægning og styring, så er det kun en fordel.

Vi tilbyder:
VIA Byggeri er en arbejdsplads i et internationalt miljø, med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du kommer til at indgå i et professionelt læringsfælleskab med andre dygtige undervisere, hvor faglighed såvel som pædagogisk og didaktisk udvikling er i højsædet.
Som led i ansættelsen er der mulighed for at fordybe sig i eksempelvis byggefaglige forsknings- eller udviklingsaktiviteter i tilknytning til et af vores 7 forskningscentre i VIA.
Som adjunkt tilbydes du forskellige kurser i VIA´s adjunktakademi, for at klæde dig på til opgaven med at undervise og sikre dig mulighed for senere lektorkvalificering.

BEMÆRK at VIA Byggeri Horsens flytter til nyt campus 50 m fra jernbanestationen i Horsens.

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingerne er fuldtidsstilinger. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsessted er enten VIAs Campus Aarhus C eller Campus Horsens.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Er du interesseret?
og vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder i Horsens, Bo Sørensen på +45 8755 4251, email: BOS@via.dk eller uddannelsesleder i Aarhus, Rene Lindbjerg Andersen på +458755 4001, email: RELA@via.dk.
Læs mere om uddannelsen på www.via.dk.

Ansøgningsfrist
Ansøgning bedes fremsendt via vores online rekrutteringssystem senest den 20. juni 2021.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtalerne finder sted i uge 25 og 26

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
20-06-2021, 16:59
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Chr. M. Østergaards vej 4, 8700, Horsens, Denmark

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com