/*Menu hide on click outside*/
Published
6. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Holstebro
Deadline
26. May 2021

Description

Har du lyst til at undervise på en videregående uddannelse?

Har du lyst til at være en del af en kompetent undervisergruppe?

Så er denne stilling måske noget for dig, og vi hører gerne fra dig.

Vi har en ledig stilling på fuld tid som adjunkt/lektor pr. 1. august 2021 eller efter aftale.

Sygeplejerskeuddannelsen Holstebro er ét af 6 udbudssteder i VIA University College. Sygeplejerskeuddannelsen optager 150 studerende årligt og har ca. 350 studerende og 21 undervisere. Geografisk er Sygeplejerskeuddannelsen placeret på VIA Campus Holstebro og en uddannelsesstation på Campus Herning.

Dine opgaver
Som underviser får du en bred vifte af opgaver, hvoraf de væsentligste vil være:

 • At varetage undervisningsopgaver i den teoretiske og kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen.
 • At deltage aktivt i samarbejde med studerende, kollegaer i VIA Sygeplejerskeuddannelsen og på Campus Holstebro og Campus Herning samt uddannelsens samarbejdspartnere på de kliniske undervisningssteder.
 • At deltage i koordinering af uddannelsens tilrettelæggelse samt evaluering og kvalitetssikring i samarbejde med kollegaer.
 • Mulighed for undervisningsopgaver inden for efter-/videreuddannelse.
 • Mulighed for at deltage i udviklingsprojekter.

Vi forventer, at du har følgende kompetencer

 • Grunduddannelse som sygeplejerske samt en relevant videreuddannelse på kandidat-, master- eller ph.d. niveau.
 • En stærk sygeplejefaglig identitet.
 • Forandringskompetence og parathed til at indgå i forskellige samarbejdsrelationer
 • Undervisnings- og vejledererfaring indenfor det sundhedsvidenskabelige område, samt pædagogiske kvalifikationer
 • Undervisningserfaring indenfor sygepleje, der retter sig mod menneskets grundlæggende behov, og evt. akut sygepleje.
 • Erfaring med simulationsbaseret undervisning.
 • Nytænkning og kreativitet i forhold til uddannelsesudvikling.
 • It-færdigheder på avanceret brugerniveau og kan anvende it i undervisningen
 • Kan arbejde selvstændigt i forhold til de mangeartede opgaver og relationer, man indgår i som underviser.
 • Klinisk erfaring vil være ekstra kvalificerende.


Vi tilbyder

 • En spændende stilling i en ambitiøs og dynamisk uddannelsesinstitution.
 • Introduktion til din nye jobfunktion, mentorordning og tæt samarbejde med andre undervisere.
 • En arbejdsplads, hvor samarbejde og medarbejdernes trivsel prioriteres højt.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Muligheder for samarbejde på tværs i VIA Sygeplejerskeuddannelsen og på Campus Holstebro og Campus Herning.
 • Rammer til at indgå i et lektorkvalificeringsforløb


Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Hovedarbejdssted er Campus Holstebro, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.
Ansøgningsfristen er den 2. juni 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt den 9. juni 2021.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Jørn Fryd Christensen på telefon 8755 2288.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
02-06-2021, 16:59
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Gl. Struervej 1, 7500, Holstebro, Denmark

Related Jobs

Project Cost Controller   Norway new
23. July 2021
Research fellow   Sweden new
23. July 2021
Strategy Consultant   Denmark new
22. July 2021
Trading Assistant   Denmark new
22. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com