/*Menu hide on click outside*/
Published
22. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Aarhus

Description

Har du lyst til at undervise på en videregående uddannelse?
Har du lyst til at være en del af en stor og kompetent medarbejdergruppe?
Så er dette måske noget for dig, og vi hører gerne fra dig.
VIA-sygeplejerskeuddannelsen, afdelingen i Aarhus optager hvert år knap 300 nye sygeplejestuderende fordelt på 8 hold og er med godt 1000 studerende den største sygeplejerskeuddannelse vest for Storebælt. Sygeplejerskeuddannelsen er geografisk placeret på Campus Aarhus N.
Vi består af ca. 50 undervisere, 3 administrative medarbejder og 3 ledere.Vi har en eller to faste stillinger fra den 1. august 2021 eller efter aftale.Dine opgaver
Som underviser vil du få en bred vifte af opgaver, hvoraf de væsentligste vil være:
at undervise og vejlede sygeplejestuderende i den teoretiske og kliniske del af uddannelsen
at deltage aktivt i samarbejdet med studerende, kollegaer og uddannelsens samarbejdspartnere på de kliniske undervisningssteder
at indgå i tværfaglige undervisningsteams, der skal sikre en høj grad af tværfaglighed, koordinering og kvalitet i uddannelsen
Dine kompetencer – du
har en sygeplejerskeuddannelse som grunduddannelse, samt en relevant uddannelse på kandidat- eller masterniveau – meget gerne inden for pædagogik, psykologi eller lignende
har undervisnings- og vejledererfaring inden for det sundhedsvidenskabelige område og dokumenterede pædagogiske kvalifikationer, samt erfaring med psykiatrisk klinik
har forskningserfaring, evt. en PhD-uddannelse, det er dog ikke et krav
har et innovativt mind-set i forhold til Sygeplejerskeprofessionens udvikling
trives med stor selvstændighed i arbejdet
Vi tilbyder dig:
en spændende stilling i en ambitiøs og dynamisk uddannelsesinstitution
et engageret lærerkollegium med godt 50 undervisere
gode muligheder for personlig, faglig og pædagogisk udvikling
Vi arbejder tæt sammen på tværs af de 6 udbudssteder i VIA-sygeplejerskeuddannelsen. Vi har ensartede semesterbeskrivelser, prøvekriterier og udvalgte undervisningsforløb. VIA-sygeplejerskeuddannelsen hoster et net-baseret uddannelsestilbud i Viborg, som du vil have mulighed for at blive tilknyttet som underviser. Alt sammen noget der kræver en åben tilgang til arbejdslivet.Er du interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesledelsen.
Anne Munck på tlf. 8755 2051, mail amun@via.dk
Tina Hartvigsen på tlf. 8755 2171, mail tiha@via.dk
Pernille Bak Skouenborg på tlf. 8755 2025, mail pebs@via.dkDu kan finde information om:

Sygeplejerskeuddannelsen i Århus på: www.via.dk/sygeplejerskeiaarhus
Campus Aarhus N på: http://www.via.dk/aarhusn/Sider/campusaarhusn.aspxAnsættelsesvilkår:
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.
Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673
Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.
Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et adjunktforløb.
Hovedarbejdssted er Campus N, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.
Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt ultimo maj/primo juni.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.
Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
16-05-2021, 16:59
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Hedeager 2, 8200, Aarhus N, Denmark

Related Jobs