/*Menu hide on click outside*/
Published
6. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Silkeborg

Description

Ved VIA University College, VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg er en stilling som adjunkt/lektor ledig til besættelse d. 15. august 2021. Ansøgere med kompetencer til at undervise i teoretisk og klinisk sygepleje vil blive foretrukket.VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg optager for nuværende 110 sygeplejestuderende årligt. Uddannelsen er geografisk placeret på Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, der er en mindre campus i naturskønne omgivelser med i alt 1.200 studerende fra sygeplejerske- og læreruddannelsen. I sygeplejerskeuddannelsen er ansat 16 undervisere, 1 administrativ medarbejder og 1 uddannelsesleder.På Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg vægter vi høj faglighed, samarbejde, et attraktivt arbejds- og studiemiljø, der baserer sig på en begrundet og refleksiv praksis med tæt kontakt til undervisere, studerende og medstuderende, og medindflydelse på egen hverdag.Dine opgaverDu vil få en bred vifte af opgaver, hvoraf de væsentligste vil være:at undervise og vejlede sygeplejestuderende i den teoretiske og kliniske del af uddannelsen, herunder simulationslaboratoriumat deltage aktivt i samarbejdet med studerende, kollegaer og uddannelsens samarbejdspartnere på de kliniske undervisningsstederat indgå i mono- og tværfaglige undervisningsteams, der skal sikre en høj grad af tværfaglighed, koordinering og kvalitet i uddannelsenmulighed for undervisningsopgaver inden for efter- og videreuddannelsesområdetmulighed for deltagelse i udviklingsprojekter.Dine kompetencerVi forventer, at du:har en sygeplejerskeuddannelse som grunduddannelse samt en relevant videreuddannelse på kandidat-, master- eller ph.d. niveauhar undervisnings- og vejledererfaring inden for sygepleje og det sundhedsvidenskabelige område samt pædagogiske kvalifikationerhar interesse for undervisning i sygeplejefaglige områder og en innovativ tilgang i forhold til sygeplejeprofessionens udviklinger IT-kyndig på avanceret brugerniveau og kan anvende IT i undervisningenkan arbejde selvstændigt i forhold til de mangeartede opgaver og relationer, man indgår i som underviser.Du trives med forandringer og udviser agilitet i forhold til arbejdsopgaver og planlægning heraf.Du har eventuelt erfaring med simulationsbaseret undervisning.Vi tilbyderen spændende stilling i en ambitiøs og dynamisk uddannelse, hvor der er fokus på nytænkning og udviklingintroduktion til din nye jobfunktion og tæt samarbejde med andre undervisereen arbejdsplads hvor samarbejde og medarbejdernes trivsel prioriteres højt i hverdagengode muligheder for personlig og faglig udviklingmuligheder for tværfagligt samarbejde på campus og i VIA.rammer til at indgå i et lektor-kvalificeringsforløbLøn og ansættelsesforholdAnsættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.Link til stillingsstrukturen:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673Ved ansættelse som adjunkt vil du indgå i VIAs lektorkvalificeringsforløb.Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.Hovedarbejdssted er Campus Silkeborg, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen.Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021.Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt den 28. juni 2021.Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Mette Adler på telefon 87 55 22 16.Er du interesseret?Så send din ansøgning og et CV online gennem vores E-rekrutteringssystem på nedenstående link.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.Jobtype:FastansættelseFrist:18-06-2021, 16:59Arbejdstid:FuldtidTiltrædelse :15-08-2021Lokation:Nattergalevej 1, 8600, Silkeborg, Denmark