/*Menu hide on click outside*/
Published
6. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Silkeborg
Deadline
26. May 2021

Description

Ved VIA University College, VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg er en stilling som adjunkt/lektor ledig til besættelse d. 15. august 2021. Ansøgere med kompetencer til at undervise i teoretisk og klinisk sygepleje vil blive foretrukket.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg optager for nuværende 110 sygeplejestuderende årligt. Uddannelsen er geografisk placeret på Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, der er en mindre campus i naturskønne omgivelser med i alt 1.200 studerende fra sygeplejerske- og læreruddannelsen. I sygeplejerskeuddannelsen er ansat 16 undervisere, 1 administrativ medarbejder og 1 uddannelsesleder.

På Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg vægter vi høj faglighed, samarbejde, et attraktivt arbejds- og studiemiljø, der baserer sig på en begrundet og refleksiv praksis med tæt kontakt til undervisere, studerende og medstuderende, og medindflydelse på egen hverdag.

Dine opgaver
Du vil få en bred vifte af opgaver, hvoraf de væsentligste vil være:

 • at undervise og vejlede sygeplejestuderende i den teoretiske og kliniske del af uddannelsen, herunder simulationslaboratorium
 • at deltage aktivt i samarbejdet med studerende, kollegaer og uddannelsens samarbejdspartnere på de kliniske undervisningssteder
 • at indgå i mono- og tværfaglige undervisningsteams, der skal sikre en høj grad af tværfaglighed, koordinering og kvalitet i uddannelsen
 • mulighed for undervisningsopgaver inden for efter- og videreuddannelsesområdet
 • mulighed for deltagelse i udviklingsprojekter.

Dine kompetencer
Vi forventer, at du:
 • har en sygeplejerskeuddannelse som grunduddannelse samt en relevant videreuddannelse på kandidat-, master- eller ph.d. niveau
 • har undervisnings- og vejledererfaring inden for sygepleje og det sundhedsvidenskabelige område samt pædagogiske kvalifikationer
 • har interesse for undervisning i sygeplejefaglige områder og en innovativ tilgang i forhold til sygeplejeprofessionens udvikling
 • er IT-kyndig på avanceret brugerniveau og kan anvende IT i undervisningen
 • kan arbejde selvstændigt i forhold til de mangeartede opgaver og relationer, man indgår i som underviser.
 • Du trives med forandringer og udviser agilitet i forhold til arbejdsopgaver og planlægning heraf.
 • Du har eventuelt erfaring med simulationsbaseret undervisning.

Vi tilbyder
 • en spændende stilling i en ambitiøs og dynamisk uddannelse, hvor der er fokus på nytænkning og udvikling
 • introduktion til din nye jobfunktion og tæt samarbejde med andre undervisere
 • en arbejdsplads hvor samarbejde og medarbejdernes trivsel prioriteres højt i hverdagen
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • muligheder for tværfagligt samarbejde på campus og i VIA.
 • rammer til at indgå i et lektor-kvalificeringsforløb


Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Ved ansættelse som adjunkt vil du indgå i VIAs lektorkvalificeringsforløb.

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Hovedarbejdssted er Campus Silkeborg, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.
Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt den 28. juni 2021.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Mette Adler på telefon 87 55 22 16.

Er du interesseret?
Så send din ansøgning og et CV online gennem vores E-rekrutteringssystem på nedenstående link.Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
18-06-2021, 16:59
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
15-08-2021
Lokation:
Nattergalevej 1, 8600, Silkeborg, Denmark

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com