/*Menu hide on click outside*/
Published
6. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Randers
Deadline
26. May 2021

Description

Sygeplejerskeuddannelsen i Randers, VIA University College søger én adjunkt/lektor til et barselsvikariat og én adjunkt/lektor til en fast stilling. Barselsvikariat løber i perioden 1.8.21-30.6.22.

Uddannelsen er en del af VIA University College og én af tre uddannelser på Campus Randers. Uddannelsen til Professionsbachelor i sygepleje optager 91 studerende årligt. Uddannelsen er en del af VIA Sygeplejerskeuddannelsen.

-
Primære arbejdsopgaver

 • Udvikling, planlægning og gennemførelse af undervisningsaktiviteter, vejledning og eksamination i den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen
 • Undervisning i relation til akut og kritisk sygepleje, gerontologi og gerne interesse for simulation
 • Deltagelse i udvikling og koordinering af uddannelsens tilrettelæggelse, samt evaluering og kvalitetssikring i samarbejde med kolleger i teams
 • Deltagelse i forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter


-
Dine kompetencer
Vi forventer, at du:

 • har en sygeplejerskeuddannelse som grunduddannelse, samt en relevant videreuddannelse på kandidat-, master- eller ph.d. niveau
 • har undervisnings- og vejledererfaring inden for det sundhedsvidenskabelige område, samt gerne pædagogiske kvalifikationer
 • har interesse for undervisning i sygeplejefaglige fagområder og en innovativ tilgang i forhold til sygeplejeprofessionens udvikling
 • er it-kyndig på avanceret brugerniveau og kan anvende it i undervisningen, samt har interesse for it-pædagogik
 • kan arbejde selvstændigt i forhold til de mangeartede opgaver og relationer, man indgår i som underviser


Vi tilbyder
 • En spændende stilling i en engageret og ambitiøs uddannelse, hvor der er fokus på nytænkning og udvikling
 • En arbejdsplads, hvor samarbejde og undervisernes trivsel prioriteres højt i hverdagen
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Muligheder for tværfagligt samarbejde på campus og i VIA
 • Introduktion til din nye jobfunktion og tæt samarbejde med kollegaer
-
Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Annette Rosenkilde kontaktet på anro@via.dk eller tlf. 8755 2167.
Ansøgningsfrist: fredag den 28. maj 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 4. juni 2021.

-

Yderligere information
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Hovedarbejdssted er Campus Randers, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.
Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen.


Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
28-05-2021, 16:59
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Jens Otto Krags Plads 3, 8900, Randers C, Denmark

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com