/*Menu hide on click outside*/
Published
25. March 2022
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
1

Description

Videreuddannelsesafdelingen Pædagogik og Læring ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en adjunkt/lektor med viden om, indsigt i og gerne erfaring med konsulentvirksomhed samt efter- og videreuddannelse på det pædagogiske område i almindelighed og på skoleområdet i særdeleshed.
Videreuddannelsesafdelingen Pædagogik og Læring samarbejder med kommuner, organisationer, ministerier og institutioner om kompetenceudvikling, diplomuddannelser, konsulentydelser og længerevarende udviklingsprojekter målrettet børne- og ungeområdet og det specialpædagogiske børne-, unge- og voksenområde. Vi deltager også i og arbejder med langvarige implementeringsopgaver knyttet til nationale reformer som f.eks. Dagtilbudsreformen og de nye FGU-institutioner.
Afdelingen består af ca. 25 dygtige og engagerede medarbejdere, og der samarbejdes med kollegaer i andre afdelinger i UCL.
Opgaverne omfatter bl.a.
En del undervisnings- og konsulentopgaver indenfor teamsamarbejde, co-teaching og inkluderende læringsmiljøer.
Gennemførelse af kurser og rekvirerede opgaver i kommuner med særlig fokus på skoleområdet, men opgaver inden for andre områder vil også forekomme.
Gennemførelse af forskellige uddannelsesmoduler, som indgår i de pædagogiske Diplomuddannelser mm.
Vores forventninger til dig
Vi leder efter ansøgere, som har stærke erfaringer på skoleområdet. Du skal derfor gerne have erfaringer med at have undervist pædagoger, lærere og ledere inden for skoleområdet.
Du brænder for at udvikle og understøtte god praksis indenfor bl.a. skoleområdet til glæde for elevernes udvikling, læring og trivsel, og vi håber, at du har erfaring med at indgå i forskellige projekter på tværs af skoler og institutioner.
Du skal være selvstændig i din opgaveløsning og have stærke faciliteringskompetencer eksempelvis i forhold til at give sparring og lede processer med ledere, lærere og pædagoger.
Det er vigtigt, at du har en personlighed, som gør det let at samarbejde med dig uanset om man er kollega eller deltager i opgaverne. Du skal derfor være udadvendt og imødekommende.
Vores nye medarbejder har følgende profil
En kandidat eller master i pædagogik, pædagogisk psykologi eller lignende
Underviser- og konsulenterfaring fra skole- og ungdomsuddannelsesområderne
Erfaring i at undervise voksne og samarbejde med eksterne ledere om rekvirerede opgaver
Stærke digitale kompetencer, som du kan sætte i spil i din undervisning
Dygtig facilitator og sparringspartner
Lyst til at arbejde i et dynamisk og meget energisk miljø
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansættelsesstedet er Niels Bohrs Alle 1 i Odense, men der vil være tilstedeværelse på UCL's øvrige lokationer i Vejle, Jelling og Svendborg. En stor del af vores opgaver foregår endvidere ude hos vores kunder og samarbejdspartnere, hvilket betyder, at der vil forekomme nogen rejseaktivitet. Det forventes derfor, at du har kørekort og bil til rådighed.
Du bliver omfattet af gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation samt bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.
Ansættelsen sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten samt Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb samt deltage i adjunktuddannelse.
I praksis betyder det, at du følger et kompetenceudviklingsprogram, hvor du i løbet af en 4-årig periode skal løse opgaver inden for såvel undervisning, forskning og udvikling. Kompetenceudviklingsforløbet afsluttes med en skriftlig opgave, der danner grundlag for, at du kan overgå til en stilling som lektor. Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, ansættes du som lektor.
Har du en anden uddannelsesbaggrund ansættes du efter den pågældende overenskomst.
Særligt for stillingen som lektor
Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.
Du skal sammen med din ansøgning vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse på maksimalt 8 sider med en redegørelse for sine kompetencer med henvisning til kriterium b i bekendtgørelsens bilag 1, der vedrører kompetence til at arbejde med forskning- og udvikling. I forbindelse med evt. ansættelse igangsættes en bedømmelsesproces.
Du kan læse mere herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.
Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder for Pædagogik og Læring, Anja Vesterby Høy, mobil 5153 0879 eller Ulrik Bollerup Thomsen, chef for Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler, mobil 2339 4034.
Ansøgning
Send din ansøgning via www.ucl.dk/job senest tirsdag den 19. april 2022.
Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 26. april 2022.
Om organisationen
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Vi udbyder 43 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau. Vi er en statslig selvejende institution med adresser i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.
Ansøgningsfrist:
19. april 2022
Ansættelse:
Snarest muligt

Related Jobs

Senior Piping Eng B23350   Norway new
12. May 2022
Senior Piping Engineer   Norway new
11. May 2022
Automation Engineer   Norway new
11. May 2022
11. May 2022
11. May 2022