/*Menu hide on click outside*/
Published
2. July 2021
Location
Denmark
Category
City
Aarhus
Deadline
22. July 2021

Description

Motiveres du af at bedrive god undervisning, der sætter spor og gør en forskel for de børn, der går i dagtilbud? Har du indgående viden om børns sproglige udvikling samt generalistkompetencer inden for 0-6 års området?
Så er det måske dig vi søger.

Vi søger en adjunkt/lektor med konsulentfunktion der skal løse opgaver inden for:

 • Undervisning og konsulentopgaver med fokus på børns sproglige udvikling
 • Undervisning og konsulent opgaver bredt på dagtilbudsområdet f.eks. indenfor tematikkerne: Børns leg, evaluering og evalueringskultur, børn i udsatte positioner, inkluderende læringsmiljøer

Opgaverne falder indenfor den pædagogiske diplomuddannelse, skræddersyede konsulent- og undervisningsopgaver samt projekter henvendt til vuggestuer, børnehaver og dagplejere.

Kvalifikationer og personlige kompetencer
Vi forventer, at du har en grunduddannelse som pædagog med relevant efteruddannelse på kandidat- eller masterniveau. Du kan også være lingvist med erfaringer fra det samlede dagtilbudsområde. VI forventer, at du:

 • har indgående kendskab til dagtilbudsområdet, fordi du måske har været leder, udviklingskonsulent eller projektleder i en kommune
 • motiveres af at skabe konsulent- og undervisningsforløb med høj kvalitet til det pædagogiske område
 • ser det som en positiv udfordring at tilegne dig nye fagfelter og udvikle din profil i tæt samspil med VIAs visioner og strategier
 • har fingeren på pulsen, ser udviklingspotentialerne for dagtilbud og er opdateret på nyeste viden og forskning
 • er initiativrig, igangsættende og fremadskuende
 • løbende opstiller mål for dit arbejde og arbejder selvstændigt frem mod disse
 • ser værdien i at arbejde i teams og løse opgaver alene
 • bidrager aktivt og selvstændigt til videndeling- og udvikling af faglige felter
 • kan navigere i strategiske arenaer og evner selv at bidrage i strategiske processer

Du har endvidere solid viden om og erfaring ift. børns sproglige udvikling, måske er du certificeret i ”Hanen” eller et andet program. Du har viden om og erfaring med undervisning i dagtilbudspædagogik, der understøtter arbejdet med den pædagogiske læreplan samt de behov og udviklingsmuligheder praksis har og efterspørger. Du har stor erfaring med undervisning eller konsulentarbejde til pædagoger, dagplejere, ledere og/eller konsulenter og måske har du arbejdet som leder, konsulent eller projektleder i en kommunal praksis.

Vi tilbyder
Hos os bliver du en del af et inspirerende og udviklende arbejdsfællesskab i en organisation hvis speciale er efter- og videreuddannelse i samarbejde med praksis. Vi har høje ambitioner og et stærkt fagligt miljø hvor vi til stadighed stræber efter at blive dygtigere til kerneopgaven. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og bakker hinanden op.
Hvis du bliver vores nye kollega får du de bedste kolleger og en visionær ledelse der sætter retning i et miljø hvor der er fokus på værdierne tillid og samarbejde.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er gennemsnitligt 30 timer om ugen – med mulighed for at det kan blive til en fuldtidsstilling.
Arbejdssted er Aarhus N. Det forventes at du har kørekort og bil til rådighed.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1458 af 24. juni 2021 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Dorte Dinnesen på 8755 1971 dld@via.dk eller uddannelsesleder Liza Riis Lange på 8755 1916, e-mail: lizl@via.dk
Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.
Vi skal have din ansøgning senest fredag d. 13. august 2021
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 34. Evt. 2. samtale afholdes i uge 35.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2021.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
13-08-2021, 16:59
Arbejdstid:
Deltid
Tiltrædelse :
01-10-2021
Lokation:
Hedeager 2, 8200, Aarhus N, Denmark

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com